07
Śr, Cze

Skan pisma zarzdu BSM

Wzywamy Radę Nadzorczą i Zarząd Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej do zaprzestania łamania prawa!

W związku z licznymi skargami mieszkańców spółdzielni BSM w Białymstoku zgaszających nieprawidłowości w rozliczaniu kosztów ogrzewania oraz kosztów ciepłej wody, przypominamy organom statutowym spółdzielni BSM o obowiązku przestrzegania art. 45a ustawy prawo energetyczne.

Czytaj więcej: Wezwanie do zaprzestania łamania prawa!

Foto Wikipedia mieszkanieplus.org.pl

List otwarty


Wyrażamy zaniepokojenie informacjami o rządowych planach powierzenia prezesom postkomunistycznych spółdzielni budowy mieszkań w ramach programu Mieszkanie Plus oraz rozważanych zmianach w prawie spółdzielczym grożących umocnieniem obecnych zarządów SM w uznaniowym, niekontrolowanym dysponowaniu majątkiem Polaków zrzeszonych w spółdzielniach.

Czytaj więcej: List otwarty: Program Mieszkanie Plus bez udziału prezesów!

Po naszej publikacji nastąpiła szybka reakcja. Świetlik dachowy w galerii Sierpomłot prowizorycznie załatano i jest postęp. Podczas burzy woda już nie leje się strumieniami – a tylko trochę.

Dziękujemy.

A było tak >>


Ktoś pomyśli, że to żart, że to Alternatywy 4... ale nie, to dzieje się naprawdę.

Czy podzielnikowe niebo pojanieje... SM Soneczny Stok. Biaystok

1. Instalacja na grzejnikach głowic termostatycznych +16°C – zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r.

2. Opłata za ogrzewanie naliczana użytkownikowi lokalu nie może być mniejsza niż 80% rzeczywistego kosztu ogrzewania przypadającego na lokal.

3. Ograniczenie udziału podzielników kosztów w rozliczeniu do maksymalnie 20% ogółu kosztów nieruchomości (w przypadku spółdzielni, w których gaz jest rozliczany zbiorczo – maksymalnie 5%).

4. Zgodnie z art. 45a upe użytkownik lokalu musi mieć nieskrępowane prawo do rezygnacji z rozliczenia podzielnikowego i zapłaty rzeczywistych kosztów ogrzewania przypadających na jego lokal według zasady:
rzeczywisty koszt ogrzewania bloku/nieruchomości dzielony przez całościowy metraż bloku/nieruchomości, następnie dzielony na 12 miesięcy (jeśli w takim cyklu byłoby rozliczenie). Wyliczony w ten sposób faktyczny koszt ogrzewania bloku/nieruchomości przypadający na metr kwadratowy mnożony byłby przez metraż poszczególnych lokali i w ten sposób uzyskiwałoby się koszt ogrzewania przypadający na dany lokal.


Ad 1. Określone rozporządzeniem z 2002 r. instalowanie głowic termostatycznych +16°C uniemożliwiających całkowite zakręcenie grzejnika ma na celu utrzymanie stabilnej temperatury w budynkach wielolokalowych. Zapobiega ich degradacji wskutek zagrzybienia, zawilgocenia itp. Głowice +16°C umożliwiają racjonalne wykorzystanie podzielników kosztów w rozliczeniach c.o.

Ad 2. W regulaminach spółdzielni musi pojawić się zapis o obowiązku zapłaty kosztów nie mniejszych niż 80% rzeczywistych kosztów ogrzewania nieruchomości przypadających na lokal. Zgodnie z art. 45a upe niedopuszczalne jest tworzenie systemów rozliczeń faworyzujących wybranych użytkowników (wskutek błędnego systemu płacą np. 1/2, 1/3 faktycznych kosztów ogrzewania) kosztem pozostałych płacących kilkukrotność rzeczywistej ceny ciepła – nawet 10-krotność.

Ad 3. Podzielniki kosztów nie są ciepłomierzami. Służą jedynie do podziału uznaniowo ustalonej kwoty (procentowa proporcja, np. 50%) kosztów ogrzewania nieruchomości pomiędzy użytkowników z niezerowymi wskazaniami. Z uwagi na fakt, że podzielniki nie są urządzeniami pomiarowymi "wyliczony" przy ich pomocy koszt ciepła dla lokalu w każdym sezonie może być drastycznie różny. Dzieje się tak wskutek procederu tzw. "ucieczki" części użytkowników poprzez całkowite zakręcanie głowic grzejników, dzięki np. korzystnemu położeniu w bryle budynku (tzw. lokale wewnętrzne – pobieranie ciepła przez przegrody) oraz ogrzewaniu się z innych źródeł (np. gaz z kuchenek). Zerowe lub niskie wskazania w części lokali w połączeniu z niedopuszczalnie wysokim udziałem podzielników rozliczeniu: np. 60%, 50% lub 40% prowadzą do całkowitego zafałszowania opłat naliczanych poszczególnym lokalom. "Wyliczone" w ten sposób opłaty za ogrzewanie stają się rażąco błędne i nie mają żadnego związku z rzeczywistym zużyciem ciepła w lokalach. Dlatego niezbędne jest ograniczenie procentowego udziału podzielników w rozliczeniu przy jednoczesnym stosowaniu głowic +16°C. Zmiana ta wyeliminuje patologie i przybliży poziom naliczanych opłat do ustawowego kryterium określonego w art. 45a upe.Autor: Stanisław Bartnik

Dzięki zaangażowaniu mieszkańców spółdzielni (ponad 800 osób podpisało się pod petycją) w akcję zobowiązania SM Słoneczny Stok do dostosowania regulaminu rozliczania kosztów ogrzewania do wymogów art 45a prawa energetycznego udało się doprowadzić do przełomu.

Zobacz wyniki petycji >>

Otrzymujemy informacje, że spółdzielnia przystąpiła do montażu na grzejnikach głowic 16+ niezbędnych do prawidłowego ogrzewania bloków oraz warunkujących racjonalne ewentualne użycie podzielników kosztów w rozliczeniach.

Czytaj więcej: Spółdzielnia Słoneczny Stok montuje głowice 16+

Fragment listy postpowa sdowych

Sąd Rejonowy w Białymstoku udostępnił nam wykaz postępowań sądowych z powództwa Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej przeciwko mieszkańcom.

Ilość spraw szokuje: 171 orzeczeń w latach 2013-2015.

Od lat mówimy o potrzebie reformy postkomunistycznej spółdzielczości. Przypominamy o konieczności obniżenia opłat czynszowych do poziomu wspólnot mieszkaniowych. O przeprowadzaniu remontów w rynkowych cenach. O umożliwieniu spłaty zadłużenia przez zamianę lokali lub odpracowanie – a nie eksmisje!

Spółdzielnia nie jest przedsiębiorstwem klastrowym – jak się wydaje prezesom – a zrzeszeniem, które ma służyć ludziom. Człowiek nie jest rzeczą, przedmiotem, na którym się zarabia, który się wyrzuca, gdy staje się nieużyteczny.

Bycie prezesem spółdzielni to ciężka i odpowiedzialna służba drugiemu człowiekowi – a nie biznes! Jeśli któryś z prezesów chce sukcesów biznesowych, sławy, drogich aut, to powinien założyć sobie firmę.

Apeluję w tym miejscu do przedstawicieli Kościoła Katolickiego i Cerkwi Prawosławnej o nieprzyjmowanie pieniędzy od prezesów spółdzielni naruszających prawa mieszkańców.

Bezpośrednie przyjmowanie darowizn, akceptowanie udziału prezesów w organizacjach związanych z Kościołem, milczenie obu Kościołów w obliczu krzywdy najuboższych i niesprawiedliwego traktowania szkodzi autorytetowi Kościoła Katolickiego i Cerkwi Prawosławnej. Przykazania nie podlegają negocjacji ani relatywizacji.

Oba Kościoły mogą dużo zmienić, uczynić los najuboższych lżejszym. Wystarczy przestać milczeći egzekwować przykazania. Należy upomnieć się o ludzi znajdujących się pod władzą prezesów.

Zobacz dane o liczbie eksmisji w BSM w poprzednich latach >>>


Poniżej do pobrania wykaz postępowań w pliku pdf.

Więcej artykułów…

Używamy cookies 🍪
Klikając przycisk "OK" wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania z serwisu SlonecznyStok.pl.