23
So, Sty

Komu przysługuje wsparcie po bliskiej osobie? Czy renta rodzinna przysługuje po rozwodzie? Do jakiego wieku wypłacana jest dzieciom?

Ostatnie tygodnie to nawet 2000 wniosków o dotację z programu Mój Prąd. Czy będzie kolejna edycja? Co oferują banki w ramach kredytów na fotowoltaikę?

Wysłaliśmy do redaktora naczelnego Kuriera Porannego, p. Wojciecha Jabłońskiego, baner z hasłem: BIAŁYSTOK WOLNY OD KORUPCJI.

Jaki skutecznie pozyskiwać wiedzę i poszerzać umiejętności? Znaczenie szkoleń w rozwoju zawodowym na przykładzie nauki pozycjonowania.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów dokonał analizy sytuacji na rynku gospodarki odpadami.

Narzędzie napisane w języku JavaScript pozwalające na sprawdzenie manualnych umiejętności operowania myszką komputerową. Przeciętny użytkownik klika około 6 razy na sekundę.

W kontekście globalnej pandemii koronawirusa COVID-19 wielu pracowników zostało wysłane przez pracodawców do pracy zdalnej.

Logo satanistycznej organizacji z USA

Zwierciadło

Sataniści z The Global Order of Satan poinformowali, że przeprowadzili "czarną mszę" w sprawie Strajku Kobiet, że wspierają ideologię LGBT oraz założyli zbiórkę pieniędzy dla organizacji Lambda Warszawa.

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi zawiera przepis umożliwiający ograniczenie praw obywateli i przymusowe szczepienia.

Ordo Iuris sprzeciwia się rozpowszechnianiu kłamstw nt. orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego oraz podejmuje kroki prawne ws. proaborcyjnej rezolucji Parlamentu Europejskiego. Poniżej komunikat instytutu.

Czy współczesny judaizm to odmiana satanizmu, kultu zła i demonów sprzeciwiających się Bogu? Czy walka z symbolami Chrystusa w sferze publicznej jest manifestacją podporządkowania szatanowi?

Już Cyceron zauważył, że "nie znać historii to zawsze być dzieckiem".

Czerwone Gitary, Czerwono-Czarni, Polanie, Anna Jantar, Andrzej Rybiński, Bajm, Maanam, Israel, Korba i wielu innych wykonawców.

Źródło: onet.pl

Poznaj patologie

Skrajna patologia jest ponurym standardem postkomunistycznej spółdzielczości w III RP.

Motyw z obrazu Wł. Rybackiego - Don Kichot

Opinie

Spółdzielca z Gdańska nadesłał informację o inicjatywie Fundacji Republikańskiej w obszarze postkomunistycznej spółdzielczości mieszkaniowej.

Akcja fundacji ma hasło "Spółdzielcze Rewolucje" [przeczytaj więcej >>]. Na pierwszy rzut oka wydaje się pożytecznym uzupełnieniem dotychczasowej pracy spółdzielców i spółdzielczych stowarzyszeń z całej Polski.

FR opublikowała dość obszerny podręcznik informujący o spółdzielczości mieszkaniowej. Jednak przedstawiła w nim - w mojej ocenie - selektywny, niepełny przekaz m.in. zawierający sugestie jakoby aktywność członków oraz dochodzenie przysługujących praw przed sądami miałyby być panaceum na patologie postkomunistycznej pseudospółdzielczości.

Tezy o potrzebie aktywności czy toczeniu sporów sądowych w imię sprawiedliwości, choć zapewne w zamyśle szlachetne, w realiach III RP są utopijne i oderwane od rzeczywistości. To przejaw nacechowanej ignorancją naiwnej wiary w dobro i moc jednostki w starciu z przemysłowym zorganizowanym złem wyrosłym z PRL. Być może wyjaśnieniem infantylnego podejścia jest fakt, że fundacja dopiero zaczyna swoją przygodę z prezesami...

Działania tylko w obszarach aktywności i donkiszotowej walki sądowej nie dają najmniejszych szans na powszechne i trwałe uzdrowienie polskiej spółdzielczości i oczywiście nie zagrażają interesom prezesów ani ich status quo - czyli obecnej nietykalności i nieusuwalności. Kojarzą się bardziej z retoryką Krajowej Rady Spółdzielczej niż z prawdziwym ruchem służącym naprawie mechanizmów spółdzielczości.

W przekazie Fundacji Republikańskiej brakuje fundamentalnych postulatów:

- postulatu likwidacji walnych zgromadzeń w spółdzielniach o liczebności powyżej 500 członków i uchwalenia przepisów o wolnych i demokratycznych wyborach opartych na kodeksie wyborczym - zmiana ta przywróciłaby spółdzielczości jej ideowy i społeczny charakter a w wymiarze gospodarczym odblokowała rozwój taniego budownictwa mieszkaniowego. W obecnym stanie prawnym to wyłącznie prezesi i ich grupy na zasadzie monopolu kontrolują walne zgromadzenia - i w związku z tym zrzeszeni aktywni członkowie nie mają praktycznie żadnego wpływu na ich przebieg i wyniki głosowań.
Przeczytaj jak są organizowane walne zgromadzenia i pseudowybory:
Techniki manipulowania walnym zgromadzeniem https://slonecznystok.pl/spoldzielczosc/poznaj-patologie/spoldzielczy-przewodnik-5-techniki-manipulowania-walnym-zgromadzeniem.html
Jak przebiega walne zgromadzenie w spółdzielni: https://slonecznystok.pl/spoldzielczosc/poznaj-patologie/jak-przebiega-walne-zgromadzenie-w-spoldzielni-molochu.html
Jak działa demokracja w spółdzielni https://slonecznystok.pl/spoldzielczosc/opinie/donek-donek-grzesiek-chodzcie-do-nas-do-spoldzielni-pokazemy-wam-jak-dziala-prawdziwa-demokracja.html#comment-489

- przywrócenia normalnych mechanizmów kontrolnych - do nadzoru nad spółdzielniami musi wrócić Najwyższa Izba Kontroli. W obecnym modelu to prezesi spółdzielni tworzą satelickie organizacje nazywane związkami rewizyjnymi, które za pieniądze zrzeszonych "kontrolują" prezesów;

- ustawowego wzmocnienia obowiązku zarządzenia i gospodarowania finansami na poziomie nieruchomości (czynności przekraczające tzw. zwykły zarząd zatwierdzane większością głosów w nieruchomości) - rozwiązanie ukróciłoby korupcję w spółdzielniach-molochach;

- ustawowego zobowiązania do stosowania systemu przetargowego - ograniczenie korupcji i wykorzystanie potencjału zakupowego;
Przeczytaj o mechanizmach korupcji: https://slonecznystok.pl/spoldzielczosc/opinie/geneza-i-mechanizmy-korupcji-w-postkomunistycznej-spoldzielczosci.html

- objęcia członków zarządu i rad nadzorczych statusem funkcjonariuszy publicznych - obecna kwalifikacja zawarta w art. 3 prawa spółdzielczego "spółdzielnia to prywatna własność członków" gwarantuje niemal całkowitą bezkarność grupom kontrolującym spółdzielnie i swobodę grabienia zrzeszonych;

Zobacz apel o reformę spółdzielczości:
https://slonecznystok.pl/spoldzielczosc/interwencje/apel-do-jaroslawa-kaczynskiego-o-reforme-spoldzielczosci-mieszkaniowej.html

Nieproduktywne jest nakłanianie do aktywności obywatelskiej w obecnym modelu prawnym, gdyż zaangażowanie członków nie spowoduje trwałej zmiany w funkcjonowaniu spółdzielni. Co więcej: może przynieść wręcz odwrotny skutek - utwierdzić aktywnych w przekonaniu o całkowitej bezcelowości i bezsensowności obywatelskiego zaangażowania - co byłoby najlepszym prezentem dla prezesów.
 
W mojej ocenie nieracjonalne jest również zachęcanie do sporów sądowych jako sposobu egzekwowania praw członkowskich. Trzeba bowiem pamiętać, że każdy taki proces co do zasady zawsze odbywa się na koszt zrzeszonych w spółdzielni. Nawet jeżeli prezesi przegrywają, to i tak każdorazowo płacą pieniędzmi czynszowymi, dlatego m.in. skarżą każdy niekorzystny dla nich wyrok włącznie z wnoszeniem kasacji do Sądu Najwyższego. Ponadto szeregowy członek spółdzielni z reguły nie dysponuje wystarczającymi funduszami a bez zawodowej pomocy prawnej ma minimalne szanse w starciu ze zorganizowaną doświadczoną grupą. Dodatkowym problemem jest sądownictwo III RP. Można przyjmować jako zasadę, że w procesach o strategiczne interesy prezesów sędziowie sądów apelacyjnych w większości przypadków opowiadają się po stronie zarządów broniąc pozycji osób wywodzących się z PRL. Dlatego postępowania sądowe nie mogą być metodą na reformowanie spółdzielni. Należy je traktować wyłącznie jak środek ostateczny.

Warto też przypomnieć, że nieusuwalne od dekad ekipy kontrolujące spółdzielnie-molochy to świetnie zorganizowane, brutalne i bezwzględne grupy o charakterze przestępczym, żerujące w sposób przemysłowy na zrzeszonych w SM. W wielu przypadkach to złoczyńcy ustawiający zakupy, zawyżający ceny, poświadczający nieprawdę, fałszujący wyniki głosowań, kupujący głosy, zlecający pobicia, zastraszanie, niszczenie mienia itp.

Inicjatywa Fundacji Republikańskiej mimo wskazanych ułomności ma szansę powodzenia po uzupełnieniu palety postulatów. Proponujemy poszerzenie zakresu działań promujących ideę odnowy oraz przygotowanie ogólnopolskiej petycji z apelem o kompleksową reformę spółdzielczości mieszkaniowej.

Zobacz patologie postkomunistycznej spółdzielczości:

Płoną drzwi w Sokólce: https://slonecznystok.pl/informacje/bialystok/plona-drzwi-w-sokolce.html
Projektant budowlany zaatakowany: https://slonecznystok.pl/informacje/polska/spoldzielca-projektant-budowlany-zaatakowany-w-hajnowce.html
Spółdzielca pobity i wyrzucony na jezdnię: https://slonecznystok.pl/spoldzielczosc/poznaj-patologie/listy-z-prezestanu-antoni-konopka-pobity-i-wyrzucony-na-jezdnie.htmlhttps://www.wprost.pl/tygodnik/49005/Spoldzielcze-dyby.html
https://www.wprost.pl/tygodnik/49005/Spoldzielcze-dyby.html
https://www.wprost.pl/tygodnik/48086/Lokator-panszczyzniany.html
https://www.rp.pl/artykul/344063-Ponad-2-tysiace-skarg-na-spoldzielnie.html
https://slonecznystok.pl/spoldzielczosc/opinie/geneza-i-mechanizmy-korupcji-w-postkomunistycznej-spoldzielczosci.html
https://slonecznystok.pl/spoldzielczosc/opinie/kto-kiedy-i-jak-zarabia-na-eksmisjach-w-spoldzielni.html
https://slonecznystok.pl/spoldzielczosc/zmiana-zarzadcy/roznice-miedzy-spoldzielnia-a-wspolnota.html
https://slonecznystok.pl/spoldzielczosc/poznaj-patologie/spoldzielczy-przewodnik-9-slupy-do-wyprowadzania-pieniedzy-z-funduszu-remontowego.html
https://slonecznystok.pl/spoldzielczosc/poznaj-patologie/spoldzielczy-przewodnik-8-oszustwa-przy-obrocie-lokalami.html
https://slonecznystok.pl/spoldzielczosc/poznaj-patologie/spoldzielczy-przewodnik-7-rada-nadzorcza-w-spoldzielni-molochu.html
https://slonecznystok.pl/spoldzielczosc/poznaj-patologie/spoldzieczy-przewodnik-6-degradacja-czlowieka-w-postkomunistycznej-spoldzielczosci.html
https://slonecznystok.pl/spoldzielczosc/poznaj-patologie/spoldzielczy-przewodnik-5-techniki-manipulowania-walnym-zgromadzeniem.html
https://slonecznystok.pl/spoldzielczosc/poznaj-patologie/wyzysk-i-eksploatacja-najubozszych-procesy-o-zaplate-i-eksmisje-dla-zysku.html
https://slonecznystok.pl/spoldzielczosc/poznaj-patologie/jak-funkcjonuje-postkomunistyczna-spoldzielnia-szokujaca-relacja-pracownika.html
https://slonecznystok.pl/spoldzielczosc/opinie/domek-w-szeregowce-tanszy-niz-mieszkanie-w-spoldzielni.html
https://slonecznystok.pl/spoldzielczosc/poznaj-patologie/jak-przebiega-walne-zgromadzenie-w-spoldzielni-molochu.html
https://slonecznystok.pl/spoldzielczosc/interwencje/przerazajaca-ilosc-procesow-sadowych-w-bsm.html
https://slonecznystok.pl/informacje/bialystok/kto-atakuje-czlonkow-spoldzielni-mieszkaniowych.html
Zobacz program o patologiach i upadłości spółdzielni >>
Przeczytaj o upadłości spółdzielni w Łodzi >>

 

Charakterystyczną cechą okresu i układu III RP jest nieformalne oddanie mieszkańców postkomunistycznych spółdzielni pod niepodzielną władzę prezesów, w wielu przypadkach wywodzących się jeszcze z PRL.

Foto: armaturakrakowska.com

Interwencje

Czy Wody Polskie mają obowiązek rozpatrywać skargi mieszkańców spółdzielni? Czy opłaty za wodę naliczane przez spółdzielnię właścicielom lokali muszą opierać się na zasadzie non-profit?