14
Wt, Sie

Koszalińska Spółdzielnia Mieszkaniowa Przylesie z jej prezesem Okińczycem, znana w kraju m.in. z licznych postępowań sądowych, opłat za parkowanie, nieudostępniania dokumentów, tym razem blokuje projekty uchwał składane na obrady walnego zgromadzenia.

piekloistnieje.zohosites.com

Zatkamy sobie uszy żeby nie słyszeć płaczu i krzywdy eksmitowanych i wyzyskiwanych! Zasłonimy sobie oczy żeby nie widzieć cierpiących niedostatek, zbierających puszki i kupujących przecenione produkty żywnościowe.

Przy okazji kolędy zapytałem proboszcza parafii o sprawę przyjęcia pieniędzy od zarządu spółdzielni. Ksiądz wyjaśnił, że środki zostały wpłacone na konto kurii i stamtąd przekazano je parafii. Informację o wpłacie ogłoszono publicznie podając kto wpłacił. Pieniędzy nie zwrócono do nadawcy.

Więcej artykułów…