23
So, Sty

Każdy, kto upomina się o reformę spółdzielczości, demokratyczne wybory, obniżenie czynszu i poprawę warunków egzystencji najuboższej ludności w białostockich spółdzielniach, musi liczyć się z zagrożeniami ze strony nomenklaturowego lobby, które gwałtownie protestuje przeciwko uwłaszczeniu i projektowanym zmianom.

Wstęp

Niniejsze opracowanie zostało przygotowane w związku ze zgłaszanymi przez spółdzielców problemami z gospodarowaniem funduszem remontowym w wielkich spółdzielniach mieszkaniowych w zakresie inwestycji termomodernizacyjnych oraz sugestiami osób z organów ścigania o braku zwięzłych informacji o możliwych nieprawidłowościach przy gospodarowaniu opłatami czynszowymi. Ponadto materiał może być przydatny dla organów kontroli skarbowej w przeciwdziałaniu nieprawidłowościom podatkowym, a także mieć prewencyjny charakter w stosunku do osób, które ewentualnie mają zamiar dopuścić się łamania prawa.

Własnościowe prawo do lokalu to ograniczone prawo rzeczowe. Nie jest to prawo własności lokalu - jak niektórym się wydaje - ponieważ tytuł własnościowy nie ma księgi wieczystej i udziału w gruncie. Prawo własnościowe jest jedynie tytułem do użytkowania nadanym na podstawie zawartej ze spółdzielnią umowy o budowę lokalu. Spółdzielnia pozostaje rzeczywistym właścicielem takiego lokalu (ma wpis w księdze wieczystej) choć zawierający umowę na prawo własnościowe sfinasował 100% kosztów jego budowy oraz inne koszty wygenerowane przez spółdzielnię.

Ostrzeżenie dla posiadaczy własnościowego prawa do lokalu. W przypadku komorniczej egzekucji długów spółdzielni (zobowiązań zaciągniętych przez zarządy, z reguły bez zgody i wiedzy posiadaczy własnościowych tytułów do lokalu) użytkownik tytułu własnościowego może stracić lokal. Tak stało się w Nadarzynie. Więcej w artykule

W Sosnowcu lawinowo przybywa lokatorów, którzy ze zgrozą odkrywają, że spółdzielnia Sokolnia potajemnie sprzedała ich mieszkania przedsiębiorcy Ryszardowi Sznajderowi. - On mnie oszukał, zmusił do podpisywania umów - tłumaczyła we wtorek prezeska spółdzielni. Czytaj więcej. KLIKNIJ

Więcej artykułów…