30
Cz, Cze

Spdzielnia, rok 2005. Docieplanie przestrzeni międzyokiennych, 210 zł netto za m2

W związku z dużą liczbą zapytań o nieprawidłowości przy dociepleniach budynków spółdzielni, publikujemy do wykorzystania w toczących się postępowaniach prokuratorskich przykład zażalenia na umorzenie w sprawie oszustw przy docieplaniu bloków.

Postępowanie prokuratorskie dotyczyło m.in.:
- zastosowania materiałów innych niż w projekcie, tańszych i w mniejszych ilościach (np. styropian zwykły zamiast wodoodpornego);
- fizycznego niewykonania robót;
- wykonania cieńszych warstw izolacji niezgodnie z dokumentacją;
- nieprzestrzegania technologii prac;
- poświadczania nieprawdy w dokumentach;
- poświadczania nieprawdy w odbiorach robót;
- odbioru prac przez osoby nieuprawnione.

Foto Wikipedia mieszkanieplus.org.pl

List otwarty


Wyrażamy zaniepokojenie informacjami o rządowych planach powierzenia prezesom postkomunistycznych spółdzielni budowy mieszkań w ramach programu Mieszkanie Plus oraz rozważanych zmianach w prawie spółdzielczym grożących umocnieniem obecnych zarządów SM w uznaniowym, niekontrolowanym dysponowaniu majątkiem Polaków zrzeszonych w spółdzielniach.

Po naszej publikacji nastąpiła szybka reakcja. Świetlik dachowy w galerii Sierpomłot prowizorycznie załatano i jest postęp. Podczas burzy woda już nie leje się strumieniami – a tylko trochę.

Dziękujemy.

A było tak >>


Ktoś pomyśli, że to żart, że to Alternatywy 4... ale nie, to dzieje się naprawdę.

Skan pisma zarzdu BSM

Wzywamy Radę Nadzorczą i Zarząd Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej do zaprzestania łamania prawa!

W związku z licznymi skargami mieszkańców spółdzielni BSM w Białymstoku zgaszających nieprawidłowości w rozliczaniu kosztów ogrzewania oraz kosztów ciepłej wody, przypominamy organom statutowym spółdzielni BSM o obowiązku przestrzegania art. 45a ustawy prawo energetyczne.

Dzięki zaangażowaniu mieszkańców spółdzielni (ponad 800 osób podpisało się pod petycją) w akcję zobowiązania SM Słoneczny Stok do dostosowania regulaminu rozliczania kosztów ogrzewania do wymogów art 45a prawa energetycznego udało się doprowadzić do przełomu.

Zobacz wyniki petycji >>

Otrzymujemy informacje, że spółdzielnia przystąpiła do montażu na grzejnikach głowic 16+ niezbędnych do prawidłowego ogrzewania bloków oraz warunkujących racjonalne ewentualne użycie podzielników kosztów w rozliczeniach.

Fragment listy postpowa sdowych

Sąd Rejonowy w Białymstoku udostępnił nam wykaz postępowań sądowych z powództwa Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej przeciwko mieszkańcom.

Ilość spraw szokuje: 171 orzeczeń w latach 2013-2015.

Od lat mówimy o potrzebie reformy postkomunistycznej spółdzielczości. Przypominamy o konieczności obniżenia opłat czynszowych do poziomu wspólnot mieszkaniowych. O przeprowadzaniu remontów w rynkowych cenach. O umożliwieniu spłaty zadłużenia przez zamianę lokali lub odpracowanie – a nie eksmisje!

Spółdzielnia nie jest przedsiębiorstwem klastrowym – jak się wydaje prezesom – a zrzeszeniem, które ma służyć ludziom. Człowiek nie jest rzeczą, przedmiotem, na którym się zarabia, który się wyrzuca, gdy staje się nieużyteczny.

Bycie prezesem spółdzielni to ciężka i odpowiedzialna służba drugiemu człowiekowi – a nie biznes! Jeśli któryś z prezesów chce sukcesów biznesowych, sławy, drogich aut, to powinien założyć sobie firmę.

Apeluję w tym miejscu do przedstawicieli Kościoła Katolickiego i Cerkwi Prawosławnej o nieprzyjmowanie pieniędzy od prezesów spółdzielni naruszających prawa mieszkańców.

Bezpośrednie przyjmowanie darowizn, akceptowanie udziału prezesów w organizacjach związanych z Kościołem, milczenie obu Kościołów w obliczu krzywdy najuboższych i niesprawiedliwego traktowania szkodzi autorytetowi Kościoła Katolickiego i Cerkwi Prawosławnej. Przykazania nie podlegają negocjacji ani relatywizacji.

Oba Kościoły mogą dużo zmienić, uczynić los najuboższych lżejszym. Wystarczy przestać milczeći egzekwować przykazania. Należy upomnieć się o ludzi znajdujących się pod władzą prezesów.

Zobacz dane o liczbie eksmisji w BSM w poprzednich latach >>>


Poniżej do pobrania wykaz postępowań w pliku pdf.

Więcej artykułów…

Używamy cookies 🍪
Klikając przycisk "OK" wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania z serwisu SlonecznyStok.pl.