14
N, Sie

Apelujemy o reformę spółdzielczości mieszkaniowej – do posłów, senatorów oraz kandydatów na parlamentarzystów

Jarosław Kaczyński | Grzegorz Schetyna

Zapraszamy wszystkich, którym leży na sercu dobro i przyszłość polskiej spółdzielczości, do kontaktowania się z posłami, senatorami oraz kandydatami ubiegającymi się o mandat i postulowanie kompleksowej reformy spółdzielczości mieszkaniowej.

Mimo zmian ustrojowych w Polsce wciąż nie dokonały się przemiany przywracające spółdzielczości jej pierwotny, ideowy cel i charakter.

Porządek odziedziczony po PRL, w szczególności spółdzielnie-molochy, poza nazwą, nie mają nic wspólnego z prawdziwą spółdzielczością opartą na zrzeszaniu się dla dobra wspólnego, demokratycznym kierowaniu i kooperacji w tworzeniu dóbr.

Postkomunistyczne spółdzielnie stanowią zaprzeczenie idei i wartości spółdzielczości. W wynaturzonej pseudospółdzielczości człowiek utracił podmiotowość. Stał się rzeczą, przedmiotem eksploatacji, elementem przedsiębiorstwa klastrowego tworzącego zorganizowaną przemysłową machinę wyzysku.

Prosimy o rozsyłanie apelu o reformę spółdzielczości mieszkaniowej. Im więcej osób będzie upominać się o demokratyczną i wolną spółdzielczość, tym prędzej nasz głos zostanie wysłuchany. Poniżej przykładowa treść.

 

Apel o reformę spółdzielczości mieszkaniowej


Szanowny Panie!

Prosimy Pana o poparcie planu reformy spółdzielczości mieszkaniowej, bo deklaruje Pan troskę się o zwykłych obywateli, zabiega o ochronę ich praw, jest wrażliwy na krzywdę i dyskryminację.

Jest nas około 10 milionów. Na mocy układu okrągłostołowego zostaliśmy sprzedani postkomunistycznym grupom interesów. Mimo zmian ustrojowych i transformacji gospodarczej wciąż pozostajemy ludźmi drugiej kategorii pozbawionymi prawa do wolnych wyborów, pozbawionymi ochrony przed przestępczością w spółdzielniach. Elity III RP oddały nas pod władzę nieusuwalnych i nietykalnych prezesów, niejednokrotnie byłych aparatczyków państwa komunistycznego.

Decydujące o naszym życiu i mieniu kilkutysięczne lobby prezesów dysponuje wielomiliardowym budżetem pochodzącym z naszych comiesięcznych opłat wnoszonych do spółdzielni. Budżetem drugim co do wielkości po budżecie państwowym. Dlatego tworzy potężne ekonomiczne lobby wywierające silny wpływ na lokalną i krajową politykę, blokujące każdą próbę reformy i uzdrowienia polskiej spółdzielczości.

Imperium prezesów opiera się na pozbawieniu milionów członków prawa do demokratycznych wyborów oraz ustawowym zaliczeniu majątku SM do mienia prywatnego. W konsekwencji zarówno zrzeszeni jak i organy państwowe (np. NIK), nie mają możliwości kontroli oraz realnego wpływu na działalność osób zarządzających spółdzielniami (np. wydatki, zaciąganie kredytów). To patologiczne wyłączenie nadzoru na poziomie członkowskim oraz państwowym zapewnia kontrolującym spółdzielnie bezkarność i rodzi korupcję na wielką skalę.

Lobby prezesów nie poprzestaje na ekonomicznym eksploatowaniu zrzeszonych. Dysponując olbrzymimi finansami, wbrew woli i na koszt członków, podejmuje intensywne kampanie dezinformacyjne w reakcji na próby reformy spółdzielczości oraz regularnie skarży do Trybunału Konstytucyjnego każdą niekorzystną dla ich interesów nowelizację ustaw spółdzielczych.

Postkomunistyczne spółdzielnie-molochy są spółdzielniami tylko z nazwy. W praktyce zmieniły się w przedsiębiorstwa klastrowe, w których człowiek i jego mienie stało się obszarem zorganizowanego przemysłowego wyzysku.

Niedemokratyczna, nieszanująca człowieka pseudospółdzielczość stanowi zaprzeczenie idei i wartości prawdziwej spółdzielczości rozumianej jako demokratyczne kierowanie i zrzeszanie dla dobra wspólnego.

Kompleksowa reforma i odnowa polskiej spółdzielczości mieszkaniowej ma zatem strategiczne znaczenie dla ekonomicznej przyszłości milionów polskich rodzin oraz perspektyw rozwoju taniego budownictwa mieszkaniowego opartego na spółdzielczej kooperacji.

Dlatego apelujemy o poparcie następujących postulatów:

1. Zapewnienie wolnych i demokratycznych wyborów do organów spółdzielni oraz praworządnego głosowania uchwał. Postulujemy likwidację walnych zgromadzeń w spółdzielniach powyżej 500 członków oraz wybory i głosowania uchwał w formule samorządowej: tajne, bezpośrednie, na kartach do głosowania, w lokalu wyborczym, w dniu wolnym od pracy (zgodnie z ustawą Kodeks wyborczy).

2. Uchwalenie zasady, że zarządzanie będzie odbywało się na poziomie nieruchomości decyzje finansowe, zatwierdzanie czynności przekraczających tzw. zwykły zarząd, w formie uchwał, odrębnie dla każdej rozliczanej nieruchomości (zmiana taka będzie pierwszym krokiem w odbudowie prawdziwej spółdzielczości).

3. Ustawowe dopuszczenie uproszczonego przekształcania we własność lokatorskiego i własnościowego tytułu do lokalu wszystkim, którzy spłacili koszty budowy lokali (przeniesienie własności poprzez założenie księgi wieczystej na podstawie zaświadczenia ze spółdzielni).

4. Ustawowe ułatwienia dokonywania podziału spółdzielni-molochów (molochy liczące 15-20-30 tysięcy członków to siedliska patologii i zaprzeczenie idei zrzeszania się).

5. Umożliwienie każdemu spółdzielcy pełnego wglądu do dokumentacji spółdzielni (zaostrzenie sankcji za blokowanie dostępu do dokumentów).

6. Wprowadzenie zapisów o odpowiedzialności karnej i finansowej dla członków zarządów i rad nadzorczych za niegospodarność i działanie na szkodę zrzeszonych (skazani z zakazem pełnienia funkcji w organach SM).

7. Wprowadzenie ustawowej zasady, że mienie spółdzielni: tzw. własnościowe i lokatorskie tytuły do lokali (uznane przez SN za mienie cudze dla członków) zyska status odmiany mienia komunalnego do chwili przeniesienia własności na zrzeszonych.

8. Objęcie spółdzielni powyżej 500 członków ustawą o zamówieniach publicznych (w związku zaliczeniem spółdzielczej/kolektywnej części SM do grupy mienia komunalnego) oraz ustawowe kwalifikowanie członków zarządów i rad nadzorczych jako funkcjonariuszy publicznych (narzędzie przeciwdziałania korupcji).

9. Uchwalenie badania rocznych sprawozdań finansowych przez Regionalne Izby Obrachunkowe i powierzanie lustracji spółdzielni Najwyższej Izbie Kontroli (lustracja na wniosek zrzeszonych; likwidacja patologii związków rewizyjnych gdy prezesi kontrolują prezesów za pieniądze pokrzywdzonych).


Stanisław Bartnik

Obywatelskie Stowarzyszenie Uwłaszczeniowe
w Białymstoku

 

Przeczytaj o patologiach postkomunistycznej spółdzielczości:

https://www.wprost.pl/tygodnik/49005/Spoldzielcze-dyby.html
https://www.wprost.pl/tygodnik/48086/Lokator-panszczyzniany.html
https://www.rp.pl/artykul/344063-Ponad-2-tysiace-skarg-na-spoldzielnie.html
https://slonecznystok.pl/spoldzielczosc/opinie/geneza-i-mechanizmy-korupcji-w-postkomunistycznej-spoldzielczosci.html
https://slonecznystok.pl/spoldzielczosc/opinie/kto-kiedy-i-jak-zarabia-na-eksmisjach-w-spoldzielni.html
https://slonecznystok.pl/spoldzielczosc/zmiana-zarzadcy/roznice-miedzy-spoldzielnia-a-wspolnota.html
https://slonecznystok.pl/spoldzielczosc/poznaj-patologie/spoldzielczy-przewodnik-9-slupy-do-wyprowadzania-pieniedzy-z-funduszu-remontowego.html
https://slonecznystok.pl/spoldzielczosc/poznaj-patologie/spoldzielczy-przewodnik-8-oszustwa-przy-obrocie-lokalami.html
https://slonecznystok.pl/spoldzielczosc/poznaj-patologie/spoldzielczy-przewodnik-7-rada-nadzorcza-w-spoldzielni-molochu.html
https://slonecznystok.pl/spoldzielczosc/poznaj-patologie/spoldzieczy-przewodnik-6-degradacja-czlowieka-w-postkomunistycznej-spoldzielczosci.html
https://slonecznystok.pl/spoldzielczosc/poznaj-patologie/spoldzielczy-przewodnik-5-techniki-manipulowania-walnym-zgromadzeniem.html
https://slonecznystok.pl/spoldzielczosc/poznaj-patologie/wyzysk-i-eksploatacja-najubozszych-procesy-o-zaplate-i-eksmisje-dla-zysku.html
https://slonecznystok.pl/spoldzielczosc/poznaj-patologie/jak-funkcjonuje-postkomunistyczna-spoldzielnia-szokujaca-relacja-pracownika.html
https://slonecznystok.pl/spoldzielczosc/opinie/domek-w-szeregowce-tanszy-niz-mieszkanie-w-spoldzielni.html
https://slonecznystok.pl/spoldzielczosc/poznaj-patologie/jak-przebiega-walne-zgromadzenie-w-spoldzielni-molochu.html
https://slonecznystok.pl/spoldzielczosc/interwencje/przerazajaca-ilosc-procesow-sadowych-w-bsm.html
https://slonecznystok.pl/informacje/bialystok/kto-atakuje-czlonkow-spoldzielni-mieszkaniowych.html
Zobacz program o patologiach i upadłości spółdzielni >>
Przeczytaj o upadłości spółdzielni w Łodzi >>

 

 

Lista posłów na Sejm RP >>

Lista senatorów RP >>

 

 

Pin It

Komentarze   

0 #5 O 2020-05-19 04:56
Cytuję wincent:
W Spółdzielni nie jestem pozbawiony demokratycznego wyboru tak jak w Państwie. W bezpośrednich wyborach wybierałem członków Rady Nadzorczej którzy wybrali Prezesa. Przedstawiciele różnych partii chcą tę demokrację zniszczyć. Zachęcają do zmian aby na wzór Państwa Spółdzielniami rządzili ludzie wstawieni na listy wyborcze przez szefów ich partii. Może to przez zawiść że we własnych partiach nic nie mogą tę spółdzielczość niszczą.

wincent chyba jesteś prezesem albo kolesiem
Cytować
0 #4 Olka 2020-05-19 04:54
W Spółdzielni Mieszkaniowej w M. rzadzą jak w prywatnym folwarku wszystkie nalezności wobec spółdzielni naliczane sa uznaniowo w zalezności od tego kim się jest dla kasty zatrudnionej w spółdzielni .prezes z teczki burmistrza .Niszczenie majatku mieszkańców .Ile swołoczy potrzeba tyle kasuje od niepokornego mieszkańca
Cytować
0 #3 mark 2019-10-25 10:18
pan chyba oszalał! Spoldzielcze wlasnosciowe traktować jak mienie komunalne? Przekształcać z mocy ustawy w odrebna wlasnosc!. Przecciez te głąby nie widza różnicy miedzy odrebna własnością a byciem stajennym na spółdzielczym własnościowym wiec trzeba im w ryje powsadzać akty notarialne bo cale życie beda gnój prezesom wyrzucac. Zero punktów na temat praw wlasciciel odrębnych wlasnosci niebędącymi czmonkami. Przy każdej reformie zapominacie o tym, ze oni tez placa na ich utrzymanie a sa pozbawieni wgladu we wszystko!
Cytować
0 #2 Zorientowany 2019-10-09 07:01
W postkomunistycznych molochach nie ma żadnej demokracji a tym bardziej demokratycznych wyborów. W ogóle nieuprawnione jest nazywanie molochów spółdzielniami, gdyż nie mają one z zasadami spółdzielczości nic wspólnego, poza przywłaszczeniem nazwy. Demokratycznych wyborów nie ma co się bać. Wybory wymuszą wyższą jakość zarządzania a przestępcy nie będą mogli już rządzić w spółdzielniach.
Cytować
0 #1 wincent 2019-10-08 13:47
W Spółdzielni nie jestem pozbawiony demokratycznego wyboru tak jak w Państwie. W bezpośrednich wyborach wybierałem członków Rady Nadzorczej którzy wybrali Prezesa. Przedstawiciele różnych partii chcą tę demokrację zniszczyć. Zachęcają do zmian aby na wzór Państwa Spółdzielniami rządzili ludzie wstawieni na listy wyborcze przez szefów ich partii. Może to przez zawiść że we własnych partiach nic nie mogą tę spółdzielczość niszczą.
Cytować

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Używamy cookies 🍪
Klikając przycisk "OK" wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania z serwisu SlonecznyStok.pl.