Czując się współodpowiedzialnymi za społeczność i przyszłość miasta pragniemy zachęcić prezydenta Tadeusza Truskolaskiego do zadbania o dochody podatkowe Białegostoku.

W ramach promocji rodzimego handlu przygotowaliśmy prezydentowi symboliczny imienny kupon uprawniający do zakupu za złotówkę ekspresu do kawy.

Ekspres będzie do odbioru (lub wyślemy firmą kurierską) po dokonaniu przez prezydenta w lutym 2020 roku zakupu w rodzimych sklepach dowolnej branży produktów na łączną kwotę 1000 złotych.

Prezydent Białegostoku ma wielkie możliwości w zakresie promocji i zmiany modelu białostockiej gospodarki oraz zwiększania wpływów podatkowych.

Dane ekonomiczne jednoznacznie dowodzą, że realne dochody zapewnia miastu rodzima przedsiębiorczość. Przykładowo w roku 2016 białostockie firmy zapłaciły ponad 400 mln zł podatku dochodowego a obce sieci handlowe zaledwie 16 mln zł.

Przypominamy też, że białostocki biznes nie może opierać się na najmie i wieczystym użytkowaniu (przykład Kawaleryjskiej), a mieszkańcy prowadzący firmy nie mogą być zwalczani (przykład CH Park). Apelujemy aby prezydent wsparł rozwój rodzimego handlu i produkcji, aby rozpoczął budowę nowych źródeł dochodów podatkowych, by zapewnić miastu stabilny budżet w przypadku ewentualnego kryzysu.

Jako mieszkańcy możemy również współdecydować o perspektywach lokalnej gospodarki i wielkości dochodów miasta. Naszym narzędziem są świadome zakupy. Jeśli zdecydujemy się zakup towarów i usług w firmach przynależnych do białostockich i regionalnych urzędów skarbowych, to każdym zakupem zasilamy budżet Białegostoku, umacniamy miejsca pracy, hamujemy emigrację zarobkową i dbamy o rozwój lokalnych firm produkcyjnych.

Jako świadomi konsumenci, dzięki naszej aktywności zakupowej, jesteśmy w stanie zapobiec kolejnym podwyżkom podatku od nieruchomości, podwyżkom cen biletów BKM i odbioru odpadów.

Jako organizator akcji (LUMINA Stanisław Bartnik) postulujemy wdrożenie następujących instrumentów kontrolnych oraz rozwiązań wspierających lokalną przedsiębiorczość.
 
1. Ujawnienie opinii publicznej pełnych danych za zadłużeniu Białegostoku (podanie długu miasta i podległych spółek). Apelujemy o publikację wykazu wszystkich kredytów i pożyczek, rocznych kosztów odsetek i prowizji, łącznej kwoty pozostałej do spłaty i łącznego rocznego kosztu obsługi zadłużenia. Białostoczanie jako podatnicy i płatnicy mają prawo do pełnej informacji o zarządzaniu pieniędzmi publicznymi. Według mediów zadłużenie Białegostoku sięgnie w 2020 roku kwoty 1,1 miliarda złotych, czyli szacunkowo 3,7 tys. zł na mieszkańca. Przeczytaj o zaciąganiu kredytu na spłatę starszego zobowiązania.

2. Restrukturyzacja zadłużenia Białegostoku - sukcesywna zamiana długu zagranicznego i bankowego na obligacje z prawem pierwokupu dla mieszkańców Białegostoku i Podlasia. Dług miasta może pracować na rzecz lokalnej gospodarki. Obsługa zadłużenia z wykorzystaniem obligacji będzie tańsza od kredytów bankowych a odsetki płacone mieszkańcom wzmocnią lokalną gospodarkę.

3. Realna kontrola wydatków - zobowiązanie prezydenta do publikowania na stronie UM informacji o wydatkach (nazwa inwestycji, krótki opis, wydatkowana kwota). Upublicznienie danych o wydatkach zwiększy społeczną kontrolę nad środkami publicznymi. Przeczytaj o pasie startowym, o remoncie budynku, o butelkomatach.

4. Zobowiązanie UM oraz podległych spółek do realizacji zakupów nieprzetargowych za pośrednictwem ogólnopolskich portali zakupowych np. typu platformazakupowa.pl. Zakupów w tym trybie dokonuje np. Policja, inne gminy, czy spółki samorządowe. Składanie zapytań do dużej liczby potencjalnych oferentów pozwala na zredukowanie kosztów zakupu towarów i usług. Zobacz przykładowe zapytania:
Przewozy Regionalne Sp. z o.o. >>
Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku >>
Wodociągi Dębickie >>

5. Powołanie komisji do badania celowości i racjonalności wydatków miasta. Konieczny jest przegląd wszystkich wydatków administracji Tadeusza Truskolaskiego.

6. Podatek smogowy. Opodatkowanie parkingów sieci handlowych (opłata naliczana od auta uchwalana przez Radę Miejską Białegostoku). Sieci handlowe generują duży ruch samochodowy nasilający zanieczyszczanie powietrza i eksploatowanie dróg. Intensywnie korzystając z potencjału miasta i jednocześnie unikając opodatkowania nie uczestniczą w finansowaniu wydatków na infrastrukturę drogową i walkę ze smogiem. Rada Miejska miałaby prawo udzielania bonifikaty od bazowej opłaty, firmom, które zarejestrują działalności w białostockich US i będą płacić podatki w Białymstoku. Do uchwalania opłaty niezbędna jest nowelizacja ustawy o dochodach samorządu.

7. Firmy przynależne do białostockich urzędów skarbowych na mocy uchwały Rady Miejskiej uzyskają prawo do umieszczenia jednego nieodpłatnego baneru na tzw. płotkach drogowych lub w innych miejscach należących do miasta.

8. Oczekiwany czynny udział prezydenta w promocji rodzimego handlu i lokalnej produkcji. Zamiast banerów "silny samorząd" reklamy afirmujące polskie firmy.

9. Likwidacja wieczystego użytkowania. Prawo własności dla wszystkich białostoczan prowadzących działalność gospodarczą.

10. Ułatwienie dostępu do lokali do działalności gospodarczej dla białostockich i regionalnych przedsiębiorców. Budowa polskich centrów handlowych. Wsparcie samorządu, dotacje unijne, emisja obligacji. Przeczytaj o lokalach pod działalność gospodarczą po milionie złotych.

 

Używamy cookies
Klikając przycisk "OK" wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania z serwisu SlonecznyStok.pl.