28
Wt, Cze

trzebaniaLeszno i 17 okolicznych gmin (łącznie ok. 250 tys. mieszkańców) wdrożyły innowacyjny, zgodny z dyrektywami unijnymi system zbiorczej segregacji i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Prezentacja filmowa, omówienie projektu: http://www.telewizjaleszno.pl/film.php?id=599&str=2

W sumie wydatkowano na inwestycję tylko 37 mln EUR za MBA z produkcją energii na sprzedaż, przerobem 70 tys. ton odpadów rocznie, z budową kompostowni, budową dwóch stacji przeładunkowych i rekultywacją 13 składowisk!!! (spalarnia w Białymstoku wg doniesień medialnych ma kosztować 652 mln zł).

SOLIDARNY-DOMNiesienie pomocy członkom spółdzielni mieszkaniowych pozwoliło nam zdobyć szerszą wiedzę o funkcjonowaniu pokomunistycznej spółdzielczości i zapoznać się z najważniejszymi problemami dotykającymi społeczności egzystujących w spółdzielniach-molochach.

Za najważniejsze problemy należy obecnie uznać wysokie opłaty czynszowe w spółdzielniach-molochach, szybko narastający odpływ zamożniejszej ludności z osiedli wielkopłytowych i wciąż duży problem nieposiadania prawa własności do zajmowanych spółdzielczych mieszkań.


Wysokie czynsze w spółdzielniach-molochach

Ostatnia dekada przyniosła dynamiczny rozwój budownictwa deweloperskiego i ugruntowanie mechanizmów wolnej konkurencji w zarządzaniu nieruchomościami. Urynkowienie budownictwa i większa podaż lokali mieszkalnych wzmocniła konkurencję i wymusiła racjonalizację kosztów zarządzania wśród zarządców wspólnotowych. Aktualnie zarządcy białostockich wspólnot mieszkaniowych oferująswoim mieszkańcom opłatę za zarządzanie (odpowiednik opłaty eksploatacyjnej w spółdzielni-molochu) na poziomie ok. 0,80 - 1,0 zł za m2 powierzchni. Tymczasem wielkie białostockie spółdzielnie naliczają lokatorom stawki średnio 1,50 - 2,00 zł za m2 i co ciekawe wyższe opłaty niejednokrotnie idą w parze ze świadczeniem usług na niższym poziomie.

Po zapoznaniu się z ofertami administratorów zarządzającymi wspólnotami mieszkaniowymi oraz dokonaniu oceny sytuacji w spółdzielni, Stanisław Bartnik ponowił wniosek o redukcję kosztów utrzymania mieszkań poprzez obniżenie opłaty eksploatacyjnej do poziomu rynkowego tj. ok. 1,00 -1,10 zł za m2 powierzchni mieszkania. Niestety zarząd i rada nadzorcza stanowczo odrzuciły propozycję redukcji opłat.

Więcej artykułów…

Podkategorie

Używamy cookies 🍪
Klikając przycisk "OK" wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania z serwisu SlonecznyStok.pl.