08
Pn, Sie

Prezentacja systemu EKO AB

Więcej informacji o systemie EKO AB. Prezentacja filmowa i informacje techniczne.


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O SYSTEMIE EKO AB


RAPORT SYSTEM EKO AB - ODBIÓR I SEGREGACJA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD MIESZKAŃCÓW

"Zmniejszone zapotrzebowanie gospodarki na surowce, niska cena surowców pierwotnych oznacza także zmniejszenie zapotrzebowania na surowce wtórne, a tym samym rynkowa cena tych surowców jest bardzo niska. Obecna dekoniunktura nie zwalnia nas z obowiązków ochrony środowiska i wypełniania dyrektyw unijnych w tej dziedzinie gospodarki. Kryzys gospodarczy jest zawsze zjawiskiem przejściowym, a wielu analityków twierdzi, że wzrost zapotrzebowania na surowce, w tym także na surowce wtórne nastąpi jeszcze w tym roku. Polska nie zostanie zwolniona z zobowiązań akcesyjnych w ochronie środowiska, w tym w gospodarce odpadami komunalnymi ze względu na kryzys gospodarczy.

W okresie wysokiej koniunktury gospodarczej w wytwarzanych odpadach komunalnych przeciętnego mieszkańca Polski znajdują się surowce wtórne o łącznej wartości około 3 zł. System EKO AB daje możliwości wysegregowania bardzo wysokiej jakości surowców wtórnych w dużych i powtarzalnych seriach. Praktycznie na polskim rynku surowców wtórnych nie ma w tak wysokiej jakości i w tak dużej gamie asortymentów surowców wtórnych. Dzięki temu surowce wtórne pochodzące z segregacji w Systemie EKO AB znajdą zawsze nabywcę.

Jako autor Systemu EKO AB zakładałem, że zawsze może nastąpić kryzys gospodarczy, a chronić środowisko należy jak najlepiej, przy wysokiej efektywności ekonomicznej, czyli niskiej opłacie dla mieszkańca. Przyjąłem za punkt brzegowy cenę surowców wtórnych - O zł, czyli że wszystko co wysegreguję, przekażę za darmo do recyklingu. To lepsze wyjście niż deponowanie naskładowisku pod względem ekonomicznym, środowiskowym i prospołecznym - miejsca pracy. W takiej kryzysowej sytuacji mieszkaniec zostałby obarczony maksymalną podwyżką 3-4 zł, co oznacza, że maksymalna opłata nie przekroczyłaby 12 zł miesięcznie. Dziś w Płocku mieszkańcy płacą 8,60'od osoby. Kilka miesięcy temu płacili ok. 6 zł. Przy tym należy zaznaczyć, że firma EKO-MAZ z Płocka ze względu na posiadanie ograniczonej ilości pawilonów Systemu EKO AB surowce wtórne sprzedaje pośrednikom i nie otrzymuje za nie dopłat organizacji odzysku. Im większa skala Systemu EKO AB tym rośnie jego efektywność ekonomiczna.

W dotychczasowych znanych systemach segregacji w Europie Zachodniej możemy zauważyć poważne problemy sanitarne, szczególnie latem. Wiąże się to z tym, że biomasa kuchenna w tym czasie ulega szybkiemu rozkładowi. Towarzyszą temu procesowi odory, zwiększają się populacje gryzoni, owadów oraz zwierząt leśnych. Wszystko to jest niepożądane na ternie osiedli i miast. W Systemie EKO AB odpady są gromadzone w zamkniętym pawilonie, od ręki segregowane, a biomasa kuchenna przechowywana jest czasowo w pojemnikach w chłodni.

Obecnie poziom segregacji w Polsce wynosi kilka procent. Wdrożenie spalarni odpadów komunalnych musi być poprzedzone wysegregowaniem odpadów na poziomie ok. 40%. Przy niskiej świadomości ekologicznej i ogromnym sprzeciwie polskiego społeczeństwa do nakazów w okresie 2-3 lat osiągnięcie takiego poziomu segregacji jest niemożliwe. Doświadczenia płockie potwierdzają, że jest realny bardzo wysoki poziom segregacji przy wdrożeniu Systemu EKO AB. Wysegregowane odpady higieniczne i inne drobne nieprzeznaczone do recyklingu, czyli tzw. frakcja balastowa, są doskonałym surowcem dla spalarni. Taki surowiec zapewnia najlepsze wykorzystanie spalarni, ponieważ można spalić dużą ilość masy, nie zakłócając parametrów technologicznych tej instalacji, w tym także części filtrującej, gdyż spalane odpady są prawie jednolitą frakcją o niezbyt wysokiej energetyczności.

Wdrożenie Systemu EKO AB na terenie każdego dużego miasta Polski jest wielokrotnie tańsze niż zbudowanie spalarni. Daje kilkanaście razy więcej miejsc pracy, a obciążenie mieszkańca opłatami za wywóz nieczystości stałych jest minimum dwukrotnie mniejsze.

System EKO AB może współpracować z produkcją biowęgla. Potwierdzają to doświadczenia. Ta druga rodzima technologia stawia pod dużym znakiem zapytania budowę spalarni. Technologia produkcji biowęgla, podczas której uzyskuje się ciepło odpadowe, które z kolei można wykorzystać w warzywnictwie i produkcji kwiatów, oraz możliwość produkcji odnawialnej rozproszonej energii elektrycznej to powody, że Polska nie powinna wdrażać licencyjnych drogich instalacji przekształcania termicznego odpadów komunalnych.

System EKO AB nie stwarza kontrowersji społecznych, w przeciwieństwie do dużych instalacji przekształcania termicznego.

Pawilony Systemu EKO AB mogą doskonale wkomponować się w architekturę miasta, np. w przypadku Szczecina, mogą być wykorzystane koloryrbiały, zielony, niebieski. Dodatkowo kolor zielony może być w pełni żywym kolorem, tzn. na ścianach pawilonu mogą być zamocowane pergole, które pokryje np. wino japońskie.

Te dwie polskie innowacyjne myśli są prospołeczne, ponieważ tworzą tysiące nowych miejsc pracy, są „skrojone" na kieszeń przeciętnego mieszkańca Polski i są doskonałą kartą przetargową przy ewentualnym wdrażaniu spalarni. Dziś doradcy zachodni, nawet były minister środowiska Niemiec na spotkaniu w Szczecinie twierdził, że bez instalacji przekształcania termicznego nie damy sobie rady, a praktycznie po wdrożeniu Systemu EKO AB już z ogromną nawiązką wypełniamy dyrektywy unijne, w tym szczególnie z łatwością pokonujemy problem segregacji bioodpadów, elektrośmieci i innych odpadów niebezpiecznych.

Ochrona środowiska to jeden z zapisów w polskiej konstytucji. Wybór najlepszej techniki i technologii to obowiązek administracji państwowej każdego szczebla, dlatego najlepsze technologie powinny być lobbowane, ponieważ to służy dobru państwa i nas wszystkich."

Andrzej Bartoszkiewicz


Dla porównania klasyczna forma wywozu odpadów w SM Słoneczny Stok:

ODPADY W SM SŁONECZNY STOK:

eko3   eko4   eko5

 

autor / źródło:

Stanisław Bartnik

Pin It
Używamy cookies 🍪
Klikając przycisk "OK" wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania z serwisu SlonecznyStok.pl.