08
Pn, Sie

Program Reform - obniżenie opłaty eksploatacyjnej

Białystok, 23 października 2008Stanisław Bartnik
ul. Zielonogórska
15-674 BiałystokPrzewodniczący Rady Nadzorczej
SM Słoneczny Stok
BiałystokWniosek o obniżenie opłaty eksploatacyjnejRealizując postulaty członków Spółdzielni Słoneczny Stok domagających się obniżenia opłaty eksploatacyjnej, wnoszę o podjęcie uchwały zobowiązującej zarząd do zracjonalizowania kosztów spółdzielni i zmniejszenia od stycznia 2009 roku stawki opłaty eksploatacyjnej z 1,39 zł za m2 powierzchni do 1 złotego za m2 dla mieszkań z prawem odrębnej własności oraz w przypadku lokali spółdzielczych i lokatorskich stawki 1,47 zł/m2 również do poziomu 1 zł/m2 plus koszty podatkowe.Uzasadnienie


Aktualnie cena rynkowa za administrowanie budynkami kształtuje się na poziomie 1 zł brutto za m2 powierzchni. Stawka ta dotyczy opłaty eksploatacyjnej wyliczanej przez firmy we wspólnotach mieszkaniowych, gdzie często administruje się małymi nieruchomościami, np. jednobudynkowymi co choć mniej rentowne w porównaniu do spółdzielni, pozostaje wciąż atrakcyjne dla zarządców wolnorynkowych. Dlatego zarząd SM Słoneczny Stok jako profesjonalny administrator zarządzający wielką ilością budynków jest w stanie jeszcze łatwiej uzyskać oszczędności i wprowadzić stawkę 1 zł/m2 negocjując niższe ceny zakupu towarów i usług stanowiących składowe opłaty eksploatacyjnej. W przypadku gdyby racjonalizacja kosztów spółdzielni w ocenie członków rady nadzorczej i zarządu miała okazać się niemożliwa, alternatywnym wariantem będzie zapoczątkowanie zleceniaadministrowania budynkami (np. na wybranym osiedlu) firmom wyłonionym w przetargu - co skutecznie zagwarantuje obniżenie opłaty eksploatacyjnej do wolnorynkowego poziomu około 1 zł za m2. Główne atuty takiego rozwiązania to zmniejszenie kosztów utrzymania dla mieszkańców (np. użytkownik mieszkania z odrębną własnością o pow. 60 m2 rocznie zaoszczędzi 280,80 zł) oraz redukcja kosztów spółdzielni dzięki zmniejszeniu liczby etatów i wydatków na zakupy materiałów i usług. Warto nadmienić, iż zlecenie administrowania np. całym osiedlem spowoduje wzrost zainteresowania potencjalnych oferentów z uwagi na wyższą rentowność obsługi, a co za tym idzie stawka 1 zł za m2 może ulec dalszemu obniżeniu.


W kwocie 1 zł za m2 powierzchni, oferowanej przez administratorów wolnorynkowych zawarte są następujące składniki:

czynności administracyjne przewidziane ustawą;
ewidencja kosztów;
rozliczanie kosztów na poszczególnych mieszkańców;
składanie sprawozdań, kwartalnych, półrocznych i rocznych zarządowi spółdzielni;
obsługa finansowo-księgowa wraz z windykacją należności;
zawieranie umów z dostawcami energii elektrycznej, ciepła, wody i kanalizacji w imieniu
zarządu;
przygotowanie i organizowanie corocznych zebrań członkowskich;
prowadzenie ewidencji lokali;
utrzymanie czystości – sprzątanie;
środki czystości;
obsługa techniczna – konserwacja;
utrzymanie terenów zewnętrznych (latem sprzątanie, zimą odśnieżanie);
zysk firmy administrującej.

Z wyżej wymienionego zakresu obsługi oferowanego przez firmy zewnętrzne jasno wynika, że wdrożenie zmian w systemie funkcjonowania spółdzielni mogłoby istotnie obniżyć koszty spółdzielni i usprawnić jej funkcjonowanie. Ponadto możliwe będzie ewentualnie podwyższenie funduszu remontowego dzięki oszczędnościom uzyskanym ze zmniejszenia opłaty eksploatacyjnej.Stanisław Bartnik


autor / źródło:

Redakcja

Pin It
Używamy cookies 🍪
Klikając przycisk "OK" wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania z serwisu SlonecznyStok.pl.