29
Śr, Cze

Czy SR w Piszu rozpozna zażalenie ws. usunięcia dokumentu?

Na 30 marca 2021 r. w Sądzie Rejonowym w Piszu wyznaczono termin rozpatrzenia zażalenia na postanowienie białostockiej prokuratury o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie usunięcia dokumentu z akt sprawy.

Sprawa dotyczy białostockiego Sądu Okręgowego. Z akt postępowania apelacyjnego usunięto załącznik do opinii biegłego, w którym biegły sądowy stwierdził niezgodność regulaminu spółdzielni z art. 45a prawa energetycznego [więcej o sprawie tutaj]

Pokrzywdzona wniosła zażalenie do decyzję prokuratury. Ze sprawy wyłączały się kolejne sądy znajdujące się w strukturze Apelacji Białostockiej: Sąd Rejonowy w Białymstoku i sąd łomżyński. Akta przekierowano do SR w Piszu – ale również podlegającego Sądowi Apelacyjnemu w Białymstoku.

W związku z powyższym pokrzywdzona złożyła wniosek o wyłączenie sędziów tego sądu powołując się na art. 48 § 1 kpc, art. 49 kpc, wskazując, że zgodnie z art. 37a i 37b prawa o ustroju sądów, sędziowie Sądu Rejonowego w Piszu pozostają w zależności służbowej od kierownictwa Sądu Apelacyjnego Białymstoku, gdyż Sąd Rejonowy w Piszu znajduje się w obszarze Apelacji Białostockiej.

Wobec tego w jej ocenie, w rozumieniu art. 48 kpc podlegają wyłączeniu, gdyż jako podwładni, nie mają możliwości obiektywnego i merytorycznego rozpatrzenia zażalenia, bowiem orzekając w sprawie, wbrew oczekiwaniom przełożonych mogliby narazić się na konsekwencje.

Nadmieniła też, że sędziowie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku otrzymawszy jej skargę na bezprawne usunięcie dokumentu, prawdopodobnie nie dopełnili ciążących na nich obowiązków określonych w art. 304 kpk. Powzięcie informacji o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu jakim było usunięcie dokumentu (art. 276 kk) obligowało ich do zawiadomienia prokuratury oraz wewnętrznego postępowania wyjaśniającego.

Dodatkowo pokrzywdzona wniosła o nakazanie rozszerzenia postępowania przygotowawczego w kierunku czynów z art. 271 kk i 231 kk, w związku z oczywistym i umyślnym naruszeniem art. 107 prawa o ustroju sądów podczas wydawania wyroku.

Sąd Rejonowy w Piszu na razie merytorycznie nie odniósł się do wniosku o wyłączenie.

 

 

Pin It

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Używamy cookies 🍪
Klikając przycisk "OK" wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania z serwisu SlonecznyStok.pl.