28
Wt, Cze

Na ostatniej sesji 2015r. radni Białegostoku podjęli uchwałę Nr XVI/246/15 Rady Miasta Białystok z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie nadania nazwy rondu, położonemu w Białymstoku w granicach osiedli Nr 2 – Białostoczek oraz Nr 9 – Jaroszówka. Skrzyżowanie przyjęło nazwęRondo pamięci Bieżeństwa 1915 roku”.

Niewątpliwie intencje radnych były słuszne o upamiętnieniu wydarzeń z okresu I wojny światowej. Nikt nie kwestionuje doznanych cierpień mieszkańców Podlasia, którzy zostali zmuszeni przez władze carskie do przymusowej ewakuacji w głąb Rosji w 1915r. przed zbliżającymi się wojskami niemieckimi.

Skan pytania do sdu

Zwróciłem się do kierownictwa białostockiego sądu o udzielenie informacji kto i kiedy kazał zamawiać sądowe ogłoszenia w "Gazecie Wyborczej"? Czy jest na to umowa i kto personalnie wydał taką decyzję.

Otrzymałem wymijająca odpowiedź.Jak pamiętamy III RP przynajmniej w teorii odwołuje się do tradycji niepodległej II RP. W II Rzeczypospolitej i przeciwko niej działał Ozjasz Szechter (ojciec Adama Michnika) działacz komunistyczny, skazany przez sąd II RP w procesie łuckim.

Ozjasz Szechter był czołowym działaczem Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy (KPZU). Organy prasowe partii stanowiły m.in.: „Nasza Prawda”, „Ziemla i Wola”, „Walka Mas”, „Kultura”, „Trybuna Robotnicza”. Podlegały jej organizacje: Ukraińskie Zjednoczenie Włościańskie i Partia Wolności Ludu.

Nie udało mi się znaleźć informacji by rząd II RP albo sąd II RP zamawiał jakiekolwiek ogłoszenia w tych pismach.

Tymczasem sądowi III RP nie przeszkadza historia Ozjasza Szechtera, historia zbrodniarza komunistycznego Stefana Michnika oraz kontrowersyjna działalność gazety Adama Michnika.

W mojej ocenie instytucja państwowa (państwa uchodzącego za spadkobiercę tradycji II RP) nie powinna zamawiać jakichkolwiek ogłoszeń ani wspierać finansowo pism, które kwestionują dorobek II RP i propagują treści godzące w interes państwowy i społeczny (m.in. wojna z kościołem, atakowanie żołnierzy podziemia niepodległościowego).

Do publikacji ogłoszeń sądowych nie jest potrzebna „Gazeta Wyborcza”. W dobie internetu i komunikacji elektronicznej wystarczy portal internetowy. W sensie ekonomicznym będzie to przy okazji ułamek wydatków ponoszonych na ogłoszenia w „GW”.

Polityka prowadzona przez białostocki sąd dofinansowująca to niewielkie w istocie środowisko jest jednocześnie dyskryminowaniem innych czasopism, które nie mogą sprostać w warunkach rynku tego typowi niezdrowej konkurencji. Wspomniane sondaże poczytności są w istocie danymi o prenumeracie. Np. kancelaria odchodzącego prezydenta Komorowskiego na koniec swej działalności zamówiła kilkaset internetowych prenumerat „GW”. Białostocki sąd zapomniał, bo na pewno zdaje sobie sprawę, że do systemu dystrybucji prasy w Polsce nie dopuszczono w ubiegłym roku np. „Gazety Polskiej” poprzez sieć „Ruch”.

Trudno też nazwać „katolickimi” takie wydawnictwa jak „Nasz Dziennik”, „Najwyższy Czas”. W tych trzech tytułach ogłoszenia białostockiego sądu nie pojawiły się nigdy, a we wspomnianym piśmie z sądu nie ma ani słowa wytłumaczenia dlaczego. Stąd pismo to należy traktować jako wymijające, niedogłębne i sporządzone w duchu zasady konsekwencji. Widać, że trudno sądowi przyznać się do popełnianego długotrwale i wykluczająco błędu. Pismo sugeruje, że taka dyskryminacyjna praktyka będzie nadal stosowana. Niezrozumiałe, dlaczego sąd wyklucza czasopisma katolickie, a dotuje z pieniędzy katolickich podatników czasopisma zdecydowanie antykatolickie.

Takich odpowiedzi w piśmie z sądu nie znalazłem.

 

Działając w interesie publicznym zamieszczamy apel Andrzeja Jędrzejewskiego opisujący zachowania posłów Platformy Obywatelskiej w głosowaniach ustaw szkodzących dobru państwowemu i społecznemu.

Zwracam się z prośbą, by NIE GŁOSOWAĆ NA DAMIANA RACZKOWSKIEGO!

W poprzednich wyborach otrzymałem od niego maila z prośbą o głos i poparcie. Co prawda nie głosowałem na PO (uważam tę partię za frakcję folksdojczów i pieczeniarzy) ale rekomendowałem  wtedy Damiana kilku osobom zdeterminowanym do głosowania na PO jako osobę uczciwą i przyzwoitą. Chciałbym w tym momencie przeprosić za te rekomendację i zaapelować o NIEGŁOSOWANIE na niego!

Damian kandydował listy partii obiecującej obniżkę podatków, ograniczenie biurokracji, zmniejszenie deficytu budżetowego, poprawę naszego bezpieczeństwa. Lansuje się również jako Katolik. Sprawdziłem, jak głosował w sprawach kluczowych dla Polski i oświadczam, że Damian jest hipokrytą. Poniżej zamieszczam wyniki głosowań, które więcej o nim mówią, niż te obłudne ulotki i billboardy.

Proszę o rozpowszechnienie tych informacji wśród znajomych i udostępnienie na portalach społecznościowych (można z moim nazwiskiem, jeżeli ktoś boi się pod własnym). Zróbmy co w naszej mocy, żeby wyeliminować z polityki faryzeuszy, którzy z uśmiechem na twarzy realizują interesy "grupy trzymającej władzę" naszym kosztem.

Andrzej T. Jędrzejewski 

Jak głosował poseł Damian Raczkowski w sprawie:

 

 1. Podniesienia wieku emerytalnego.  Damian Raczkowski ZA http://g6.gazetaprawna.pl/p/_wspolne/pliki/838000/838261-glosowanie-emerytury.pdf

 

 1. Kradzieży  oszczędności emerytalnych zgromadzonych przez Polaków w OFE i przekazanie ich do ZUS. Damian Raczkowski ZA http://orka.sejm.gov.pl/Glos7.nsf/nazwa/55_15/$file/glos_55_15.pdf

 

 1. Podwyżki stawek VAT oraz obciążenia tym podatkiem artykułów żywnościowych. Damian Raczkowski ZA http://orka.sejm.gov.pl/Glos6.nsf/nazwa/77_11/$file/glos_77_11.pdf

 

 1. Umożliwienia interwencji funkcjonariuszy i pracowników służby innych państw w Polsce (tzw.ustawa o “bratniej pomocy” umożliwia rządowi PO wezwanie np. Bundeswehry do pacyfikowaniu Marszu Niepodległości). Damian Raczkowski ZA http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=klubglos&IdGlosowania=40392&KodKlubu=PO

 

 1. Wypłacania z naszych kieszeni świadczeń obywatelom Izraela (dotyczy 50 tys. żydów!) za zbrodnie dokonane przez Niemców i Rosjan.  Damian Raczkowski ZA http://orka.sejm.gov.pl/Glos7.nsf/nazwa/59_79/$file/glos_59_79.pdf

 

 1. Głosowanie w sprawie referendum na temat sprzedaży polskich lasów (2,5 mln osób podpisało się pod wnioskiem o referendum!). Damian Raczkowski PRZECIW (tak jak cała Platforma “Obywatelska”).

 

 1. Ustawa umożliwiająca sprzedaż polskich lasów. Damian Raczkowski ZA http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=klubglos&IdGlosowania=41915&KodKlubu=PO

 

 1. Ustawa o “uzgadnianiu płci” (?). Damian Raczkowski – ZA http://orka.sejm.gov.pl/Glos7.nsf/nazwa/97_17/$file/glos_97_17.pdf

 

 1. Głosowanie w sprawie referendum na temat przymusu szkolnego dla sześciolatków. Damian Raczkowski PRZECIW (tak jak cała Platforma “Obywatelska)

 

 1. Ustawy o in vitro (skrajnie sprzecznej z nauką Kościoła). Damian Raczkowski ZA http://orka.sejm.gov.pl/Glos7.nsf/nazwa/95_17/$file/glos_95_17.pdf

 

 1. Zwiększenia obciążeń ZUS (podniesieniem wysokości składki rentowej). Damian Raczkowski ZA http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=7&NrPosiedzenia=58&NrGlosowania=2

 

Czy tak głosuje Polak i katolik, czy raczej hipokryta realizujący interesy "grupy trzymającejwładzę" kosztem Polski i Narodu Polskiego?

 

Andrzej T. Jędrzejewski

 

 

Robert Tyszkiewicz uśmiecha się do nas z reklamy wyborczej.

Dom na zdjęciu jest symbolem. Przypomina Polskę doby PO-PSL. Mówi o stanie finansów III RP, symbolizuje kondycję ZUS i sytuację demograficzną. W domu tym mieszkają Polacy-biedacy bez szans na zmianę bez gruntownej reformy państwa.

Koalicja PO-PSL i obce antypolskie grupy interesów z pewnością czują zadowolenie i satysfakcję. Przez te osiem lat udało się naprawdę bardzo dużo zrobić.

– podwojonozadłużenie Polski – dziś to już ponad 1 bilion złotych – to naprawdę majstersztyk zważywszy na równoległe wpompowywanie dużych pieniędzy z UE;

– emigracja zarobkowa przybrała gigantyczne rozmiary – PO-PSL jednak nie ustaje w dalszych "zachętach" do wyjazdu z Polski; by wykurzyć i motywować najoporniejszych stale przykręca im śrubę rozbudową biurokracji i ciągłym podwyższaniem składki ZUS;

– Polacy, jak za okupacji, bronią się przed uciskiem biurokratyczno-zusowo-fiskalnym; powstała ogromnych rozmiarów szara strefa – swoiste gospodarcze państwo podziemne opierające się polityce PO-PSL;

– ZUS jest już bankrutem; Tusk kupił nieco czasu zabierając pieniądze z OFE, ale emigracja milionów pracujących Polaków i szara strefa szybko pogrążają tego molocha;

– by wywłaszczać ubogie masy ludności uchwalono przepisy o hipotece odwróconej – niskie emerytury to okazja by systemowo przejmować nieruchomości;

– w planach (jak słyszę) jest podatek katastralny by szybciej dokonać zmian własnościowych na dużą skalę;

– czas koalicji PO-PSL to okres gwałtownej wojny z Kościołem i polską tradycją;

– rządy PO-PSL to czas zniesławiania "polskimi obozami zagłady", czas oskarżeń o holokaust i czas akceptacji bezpodstawnych żądań odszkodowawczych;

– PO-PSL to też okres ataku na polską szkołę i wręcz orwellowskie standardy polityki edukacyjnej (m.in. agresywna promocja gender);

– Polska nie ma poważnego przemysłu, a jej gospodarka (dławiona GIOŚ-iem, GIODO, KOBIZE i innymi idiotyzmami) nie jest w stanie realnie konkurować;

– nie istnieje polski kapitał zdolny do ekspansji na rynkach sąsiadów w skali stanowiącej choćby 10% ekspansji niemieckiej, francuskiej czy portugalskiej na rynku polskim;

Praktycznie biorąc staliśmy się gospodarczą kolonią zachodnich sąsiadów. Nasza gospodarka zgodnie z doktryną jest dla nich niekonkurencyjna i ma charakter uzupełniający. Polska to ważny rynek zbytu dla państw poważnych typu: Niemcy czy Francja.


Nie możemy pozwolić aby koalicja PO-PSL dalej rządziła Polską, bo nasz dom pójdzie do ostatecznej rozbiórki.

Skan wiadomoci wysanej poczt elektroniczn

Wielokrotnie apelowaliśmy do lokalnych posłów PiS i PO o stanowisko w sprawie reformy spółdzielczości.

Zarówno Robert Tyszkiewicz z PO jak i Krzysztof Jurgiel z PiS nigdy nie udzielili pisemnej odpowiedzi.

Koalicja PO-PSL jest przeciwna reformie spółdzielczości (demokratyczne wybory, dokończenie powszechnego uwłaszczenia, prawo zmiany zarządcy, prawo decydowania o wydatkach). Z sejmowej komisji ds. reformy spółdzielczości wyrzucono Lidię Staroń walczącą o prawa 10 milionów Polaków.

Podobnie w bieżącej ulotce wyborczej pana Jurgiela z PIS nie ma ani słowa o równouprawnieniu członków spółdzielni.

Nie dajmy się nabrać po raz kolejny na obietnice bez pokrycia i gigantyczne billboardy.

Więcej artykułów…

Używamy cookies 🍪
Klikając przycisk "OK" wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania z serwisu SlonecznyStok.pl.