30
Cz, Cze

Z. S. wniósł o stwierdzenie nieważności uchwały nr 7/WZ/2009 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „R." w G. w sprawie podziału zysku netto z działalności gospodarczej Spółdzielni za rok 2007 i 2008, ewentualnie o jej uchylenie. Podniósł, że uchwała narusza art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1116 ze zm. - „u.s.m.") oraz art. 90 § 1 i 2 oraz art. 5 § 1 pkt 8 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r., Nr 188, poz. 1848 ze zm. - „pr. spół."), a nadto jest sprzeczna z regulacjami statutowymi, a mianowicie z § 67 ust. 2 i § 68 ust. 3 i § 73. Wyrokiem z dnia 27 lutego 2012 r. Sąd Okręgowy S. stwierdził nieważność uchwały nr 7/WZ/2009 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „R." w G. i orzekł o kosztach postępowania.

24 lipca 2014 r. białostocki sąd okręgowy utrzymał w mocy skazujący wyrok sądu rejonowego za przywłaszczenie pieniędzy osoby niepełnosprawnej.

Skierowaliśmy zawiadomienie do lokalnej prokuratury o przywłaszczeniu i oszustwie na szkodę starszej, niepełnosprawnej mieszkanki spółdzielni. Wszczęto postępowanie. Do sądu rejonowego trafił akt oskarżenia. Zapadł wyrok.

Więcej artykułów…

Używamy cookies 🍪
Klikając przycisk "OK" wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania z serwisu SlonecznyStok.pl.