08
Pn, Sie

Prawo energetyczne art. 45a, a Prawo o własności lokali

Czy w przypadku art. 45a Prawa energetycznego, mieszkańcy wspólnoty mieszkaniowej mają równe prawa jak mieszkańcy spółdzielni mieszkaniowych?

Spółdzielnie mieszkaniowe

Uchwała Sądu Najwyższego sygn. akt III CZP 58/14 z dnia 11 września 2014 r. wskazuje, że kwestionowanie zmiany wysokości opłat eksploatacyjnych można realizować „w drodze zarzutu w procesie wytoczonym przez spółdzielnię o zasądzenie należności z tego tytułu, jak i w procesie wytoczonym spółdzielni przez uprawnionego o ustalenie, że określone zobowiązanie z tego tytułu istnieje, albo o zasądzenie zwrotu uiszczonej już należności.”

„(…) członek (spółdzielni) ma również prawo kwestionowania bezpośrednio na drodze sądowej ustalenia przez spółdzielnię jego zobowiązania z tytułu opłat. Podobnie jak przed wejściem w życie wskazanego przepisu (art. 4 ust. 8 u.s.m.), uprawnienie to nie jest uzależnione od uprzedniego uzyskania wyroku uchylającego uchwałę rady nadzorczej określającą zmianę wysokości opłat lub ustalającą ich wysokość, a może je realizować zarówno w drodze zarzutu w procesie wytoczonym spółdzielni przez uprawnionego o zasądzenie zwrotu już uiszczonej należności albo w drodze powództwa o ustalenie, że określone zobowiązanie z tego tytułu nie istnieje, przy zachowaniu pozostałych wymogów art. 189 k.p.c.”

Wspólnoty mieszkaniowe

Należy zwrócić uwagę na fakt, że „decyzja wspólnoty mieszkaniowej” nie może być sprzeczna z obowiązującym prawem. Co w przypadku, gdy regulamin rozliczania ciepła wspólnoty mieszkaniowej nie jest zgodny z zapisami ustawy prawo energetyczne art. 45a? Czy członek wspólnoty ma możliwość badania ważności uchwały wspólnoty mieszkaniowej w toku postępowania o zapłatę?

Choć przytoczona uchwała Sądy Najwyższego dotyczy sposobu rozliczania mieszkańców spółdzielni mieszkaniowych, to zgodnie z art. 32 Konstytucji, gdzie „wszyscy są równi wobec prawa”, powinna być też stosowana w stosunku do lokali wspólnot mieszkaniowych.

Przykład:

Dlaczego dzieje się tak, że w przypadku rozliczania ciepła w jednym z budynków, lokale znajdujące się z jednej strony klatki schodowej (lokale spółdzielni mieszkaniowej) mogą kwestionować swoje rozliczenia, powołując się na uchwałę Sądu Najwyższego, a lokale z drugiej strony klatki schodowej (lokale wspólnoty mieszkaniowej) nie mogą mieć takiej możliwości?

Nie może być takiej sytuacji, że w tym samym budynku, korzystając z tego samego licznika ciepła, rozliczając się tymi samymi urządzeniami, jeden mieszkaniec ma większe prawa od drugiego.

Prawo energetyczne nie przewiduje rozróżniania mieszkańców pod względem przynależności do spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej.

Pytania:

Uchwalanie regulaminów wspólnot mieszkaniowych w większości przypadków odbywa się przez zatwierdzenie skopiowanego z internetu regulaminu innej wspólnoty.

Czy członkowie wspólnot w momencie przyjmowania uchwały są świadomi tego, co kryje się za poszczególnymi jej zapisami? Czy są w stanie przywidzieć, jakie skutki prawne będzie miała przyjęta
uchwała?

Nie.

Czy zatem mieszkaniec wspólnoty mieszkaniowej ma również prawo kwestionowania bezpośrednio na drodze sądowej ustalenia przez wspólnotę jego zobowiązania z tytułu opłat?

Czy jego uprawnienie nie jest uzależnione od uprzedniego uzyskania wyroku uchylającego uchwałę wspólnoty określającą zmianę wysokości opłat lub ustalającą ich wysokość?

Czy może je realizować, zarówno w drodze zarzutu w procesie wytoczonym wspólnocie przez uprawnionego o zasądzenie zwrotu już uiszczonej należności albo w drodze powództwa o ustalenie, że określone zobowiązanie z tego tytułu nie istnieje, przy zachowaniu pozostałych wymogów art. 189 kpc?

Podsumowanie

W tym przypadku to Prawo energetyczne powinno być gwarantem poprawności ustalenia kosztów ogrzewania. Decyzje wspólnoty, czy spółdzielni mieszkaniowych, nie mogą wykraczać poza zakres uprawnień przewidziany dla nich w ustawie.

 

 

Opracowanie: podzielniki.info

Pin It

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Używamy cookies 🍪
Klikając przycisk "OK" wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania z serwisu SlonecznyStok.pl.