17
Pn, Sty

Wniosek o wycofanie roszczeń finansowych wobec skarbu państwa

Białystok, 26 kwietnia 2010 r.


Stanisław Bartnik
ul. Upalna 1A lok. 84
15-668 Białystok
członek rady nadzorczej


Zarząd
Rada Nadzorcza
SM Słoneczny Stok
BiałystokWniosek o wycofanie roszczeń finansowych wobec skarbu państwa


W związku z bezprecedensowym żądaniem skierowanym do władz Rzeczypospolitej Polskiej o wypłatę odszkodowania za rzekome straty finansowe poniesione w wyniku uwłaszczenia mieszkań lokatorskich, wnoszę o wycofanie żądań, zaprzestanie podważania dobrego imienia spółdzielni i narażania członków SM Słoneczny Stok na bardzo wysokie koszty postępowania sądowego.


Uzasadnienie

W świetle obowiązujących przepisów bezsporne jest, że bezwzględnym warunkiem uwłaszczenia lokali lokatorskich była spłata przez uwłaszczających się przypadających na nich kosztów budowy lokali oraz spłata przypadającej na wyodrębniane lokale umorzonej części pomocy państwowej. Bezsporne jest, że mieszkania lokatorskie były budowane wyłącznie ze wskazanych źródeł, a więc środków spółdzielców (średnio 70-75%) oraz pomocy państwowej. Każda spółdzielnia mieszkaniowa była jedynie pośrednikiem w przekazaniu kwot pobranych od członków spółdzielni i z budżetu państwa. Zatem na podstawie powyższego, twierdzenia o poniesieniu przez spółdzielnię strat wskutek przeniesienia własności lokali są całkowicie bezpodstawne.

Aktualnie formułowane żądania zarządu SM Słoneczny Stok (żądanie odszkodowania w wysokości 35 mln zł) wynikają wyłącznie z niezadowolenia z nałożonego przez ustawodawcę zakazu zarabiania na przekształceniach mieszkań lokatorskich. Przed nowelizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, zarządy spółdzielni oprócz pobierania opłat z tytułu spłaty wskazanych wyżej rzeczywistych, właściwych kosztów budowy, dodatkowo pobierały od członków spółdzielni całkowicie uznaniowe własne opłaty (kilka, kilkanaście tysięcy złotych) zupełnie niezwiązane z wymogiem spłaty rzeczywistych kosztów wybudowania danego lokalu. Ustawodawca porządkując funkcjonowanie spółdzielczości mieszkaniowej i dostrzegając krzywdę najuboższych grup społecznych, wynikającą z wymuszania opłat niezwiązanych z rzeczywistymi kosztami budowy, zakazał zarządom zarabiania na członkach. Uchwalony zakaz został utrzymany w nowelizacji z grudnia 2009 r. W związku z powyższym nie ma materialnych ani formalnych podstaw do żądania jakiegokolwiek odszkodowania, ponieważ, fizycznie nie zaistniały żadne straty.

W związku z powyższym świadome wywoływanie szumu medialnego żądaniami horrendalnych odszkodowań (organizowanie konferencji prasowych) może wywoływać niepokój społeczny i wskutek wprowadzenia w błąd, poczucie krzywdy wśród tych członków, którzy przed zmianą przepisów zmuszeni byli na żądanie spółdzielni dopłacać uznaniowe kwoty przy przekształcaniu lokali lokatorskich w pełną własność. Działanie takie jest szkodliwym społecznie dezinformowaniem spółdzielców, ponieważ zarząd nie poinformował, że ustawodawca zakazując zarządom zarabiania, jednocześnie wprowadził przepis o możliwości odzyskanianadpłaconych wcześniej kwot przez osoby, od których zarządy pobrały uznaniowe dopłaty.

Bez wątpienia działalność zarządu polegająca na formułowaniu w mediach nieracjonalnych żądań przyczynia się do pogarszania wizerunku SM Słoneczny Stok. Zachowania takie w odbiorze społecznym postrzegane są jako nieobliczalne i stojące w sprzeczności z interesem społecznym i dobrem państwa. Działalność taka przyczynia się do trwałego podważania zaufania do spółdzielni Słoneczny Stok. Co w połączeniu z wysokimi czynszami, dużym zadłużeniem spółdzielni, liczną grupą niepłacących, m.in. powoduje, że SM Słoneczny Stok od wielu miesięcy nie jest w stanie sprzedać nowowybudowanych mieszkań.
Stanisław Bartnik


autor / źródło:

Redakcja
Pin It

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Używamy cookies 🍪
Klikając przycisk "OK" wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania z serwisu SlonecznyStok.pl.