17
Pn, Sty

Czwarty wniosek o obniżenie opłaty eksploatacyjnej

Białystok, 26 kwietnia 2010 r.


Stanisław Bartnik
ul. Upalna 1A lok. 84
15-668 Białystok
członek rady nadzorczejZarząd
Rada Nadzorcza
SM Słoneczny Stok
BiałystokCzwarty wniosek o obniżenie opłaty eksploatacyjnej

W związku z licznymi skargami mieszkańców na wysokie czynsze w SM Słoneczny Stok, pogłębiającym się zadłużeniem czynszowym spółdzielców oraz trudną sytuacją gospodarczą na terenie Białegostoku wskutek kryzysu gospodarczego (zwolnienia, zamrożenie płac, wyższe bezrobocie, podwyżka cen artykułów żywnościowych, wzrost innych kosztów utrzymania), ponawiam wniosek o obniżenie opłaty eksploatacyjnej do poziomu rynkowego, obowiązującego we wspólnotach mieszkaniowych, tj. około. 1,00 zł za m2 powierzchni lokalu.


Uzasadnienie

Podobnie jak w przypadku cen wywozu odpadów, zbliżenie stawki opłaty eksploatacyjnej do poziomu wolnorynkowego obowiązującego we wspólnotach mieszkaniowych (średnio: 0,70-1,00 zł/m2) zahamuje dalszy wzrost zadłużenia czynszowego mieszkańców spółdzielni Słoneczny Stok i bezpośrednio wpłynie na ograniczenie skali ubóstwa. Występujące aktualnie duże różnice w kosztach utrzymania między spółdzielniąSłoneczny Stok, a wspólnotami mieszkaniowymi, czynią nieatrakcyjnym zamieszkiwanie w zasobach spółdzielni. Stan ten w połączeniu ze starzejącymi się budynkami skutkuje nasilaniem odpływu lepiej sytuowanej ludności, przenoszącej się np. do tańszych i efektywniej zarządzanych wspólnot mieszkaniowych lub domów jednorodzinnych. W dłuższej perspektywie taka sytuacja spowoduje jeszcze większą koncentrację w zasobach SM Słoneczny Stok ludności najuboższej i najsłabiej zarabiającej. Może to przysporzyć dodatkowych kłopotów, gdyż ubóstwo często idzie w parze ze wzrostem przestępczości. W wymiarze ekonomicznym natomiast wymusi zwiększanie nakładów na pomoc społeczną oraz może przyczynić się do wzrostu skali dewastacji majątku (przykład ul. Barszczańskiej). Wymienione czynniki będą jeszcze mocniej pogłębiać dysproporcje między wspólnotami mieszkaniowymi, a spółdzielnią Słoneczny Stok, gdyż spółdzielnia mając wzrastającą grupę zadłużonych zostanie zmuszona do dalszego podwyższania opłat pozostałym członkom w celu ratowania płynności finansowej. Ponadto potencjalni nabywcy mieszkań poeksmisyjnych lub nowych, oferowanych przez SM Słoneczny Stok, porównując realne koszty utrzymania z ofertami rynkowymi (wspólnoty: 0,70-1,00 zł/m2) oraz zestawiając warunki środowiskowe i stan techniczny budynków, nie będą zainteresowani zakupem lokali w spółdzielni, mimo oferowania różnorodnych zachęt. Sytuacja tego rodzaju jest widoczna już dzisiaj w SM Słoneczny Stok, ponieważ od długiego czasu zarząd nie jest w stanie sprzedać nowowybudowanych mieszkań mimo relatywnie atrakcyjnej ceny. W dłuższej perspektywie spadek wartości mieszkań na rynku wtórnym determinowany wskazanymi czynnikami oraz mniejsze zainteresowanie zasobami SM Słoneczny Stok dotknie bezpośrednio pozostałych członków spółdzielni chcących np. wynająć, czy zbyć swoje lokale na wolnym rynku. Warto nadmienić, że tych negatywnych skutków nie zniwelują częstsze eksmisje i wzmożenie prób handlu lokalami poeksmisyjnymi, gdyż spółdzielnia nie będzie już mogła czerpać zysków ze sprzedaży mieszkań poeksmisyjnych (dotyczy lokali ze spłaconymi kosztami budowy), ponieważ wprowadzono regulacje zobowiązujące do wypłaty eksmitowanym wartości rynkowej ich lokali uzyskanej przez spółdzielnię w wyniku sprzedaży.Stanisław Bartnik


Załącznik
- kopia wniosku mieszkańców.


autor / źródło:

Redakcja
Pin It

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Używamy cookies 🍪
Klikając przycisk "OK" wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania z serwisu SlonecznyStok.pl.