17
Pn, Sty

Prośba do Kuriera Porannego - o sprostowanie

 

Białystok, 4 maja 2011r.

 

Stanisław Bartnik
ul. Upalna 1A lok. 84
15-668 BiałystokKurier Poranny
Redaktor NaczelnyW związku z publikacjąartykułu "Spółdzielnia Słoneczny Stok przegrała odszkodowanie" uprzejmie proszę o sprostowanie nieprawdziwych, wprowadzających w błąd informacji.

TREŚĆ ARTYKUŁU KLIKNIJ

Pierwsza nieprawdziwa informacja: "....mieszkańcy spółdzielni mieli możliwość przekształcania mieszkań z lokatorskich na własnościowe...." - nieprawda, ponieważ uwłaszczenie polega na przekształceniu spółdzielczego prawa do lokalu (lokatorskiego lub własnościowego) w prawo odrębnej własności; ponadto w nowelizacji zakazano ustanawiania własnościowego tytułu do lokalu; w przypadku SM Słoneczny Stok wszystkie mieszkania przekształcano w odrębną własność a nie we własnościowe;

Druga nieprawdziwa informacja: "...Lokatorzy......płacili grosze..." - zdanie to sugeruje jakoby za grosze można było uzyskać własność lokalu - twierdzenie to jest rażąco nieprawdziwe, ponieważ prawo do uwłaszczenia miały wyłącznie osoby, które spłaciły koszty budowy i ewentualne koszty pomocy państwowej; podstawą uwłaszczenia był art. 12. ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w brzmieniu:

Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez niego:

1)   spłaty przypadającej na ten lokal części zobowiązań spółdzielni związanych z budową, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami, a jeżeli spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków - spłaty przypadającej na ten lokal części umorzenia kredytu w kwocie podlegającej odprowadzeniu przez spółdzielnię do budżetu państwa,
2)   spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1.


Trzecia nieprawdziwa informacja: "...Lokatorzy..... płacili grosze, ale spółdzielnia traciła pieniądze..." - zapis ten sugeruje jakoby spółdzielnia poniosła straty z tytułu uwłaszczenia - należy w tym miejscu wyjaśnić, że nigdy żadna spółdzielnia nie budowała mieszkań za własne pieniądze; wszelkie środki finansowe zawsze pochodziły od członków ewentualnie z pomocy państwowej; tym samym spółdzielnia Słoneczny Stok nie mogła ponieść straty, gdyż nie za jej pieniądze wybudowano mieszkania; w nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych słusznie zakazano prezesom spółdzielni mieszkaniowych zarabiania na przekształceniach, tj. uznaniowego wymuszania dodatkowych opłat absolutnie niezwiązanych z poniesionymi kosztami budowy; ponadto należy zwrócić uwagę na fakt, że w kolejnej nowelizacji z grudnia 2009 r. utrzymano zakaz zarabiania na członkach spółdzielni:
Art. 1. 11. Spółdzielnia mieszkaniowa nie może odnosić korzyści majątkowych kosztem swoich członków, w szczególności z tytułu przekształceń praw do lokali.

Na podstawie powyższego uprzejmie proszę o sprostowanie nieprawdziwych informacji oraz zaprzestanie ewentualnego ich powtarzania w kolejnych publikacjach dotyczących uwłaszczenia.

Według Karty Etyki Mediów dziennikarstwo powinno opierać się na prawdzie, obiektywizmie, oddzielaniu informacji od komentarza, uczciwości, szacunku i tolerancji, pierwszeństwie dobra odbiorcy oraz wolności i odpowiedzialności.Z poważaniem,
Stanisław Bartnik


Pin It

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Używamy cookies 🍪
Klikając przycisk "OK" wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania z serwisu SlonecznyStok.pl.