30
Cz, Cze

Eugeniusz Czykwin z SLD i Edmund Borawski z PSL na liście posłów, którzy złożyli do Trybunału Konstytucyjnego skargę na bezmarżowe uwłaszczenie lokali w spółdzielczości.

SLD jest niezadowolone z ustawowego zakazu zarabiania na przeniesieniu własności ze spółdzielni na członków. To kolejny z wielu ataków SLD, obecnie przy wsparciu PSL, wymierzony w praworządność w Polsce. To atak wymierzony w obywateli, w większości najuboższe grupy społeczne.

O co chodzi w sprawie? W 2007 roku prezesom spółdzielni zakazano naliczania dodatkowych marż niezwiązanych z kosztami budowy lokali przy uwłaszczeniu mieszkań. Przed 2007 rokiem każdy spółdzielca po spłaceniu kosztów wybudowania lokalu oraz kosztów generowanych przez prezesów, musiał prezesom zapłacić ekstra dodatkową kwotę całkowicie uznaniowo naliczaną przez zarządy. System ten dawał duże zyski nomenklaturowym baronom oraz spowalniał proces uwłaszczenia. W rozumieniu zasad praworządności i sprawiedliwości społecznej był zaprzeczeniem standardów państwa prawa.

Działanie SLD i PSL należy uznać za szczególnie nikczemne w sytuacji, gdy postkomunistyczne spółdzielnie mieszkaniowe nigdy nie były właścicielem mienia zrzeszonych bowiem wszelkie pieniądze zawsze pochodziły od członków, ewentualnie z udzielanej pomocy państwowej. Nigdy też zrzeszeni nie zrobili darowizn ani nie zrzekli się wpłacanych do spółdzielni środków.

Zobacz pełną listę posłów:


Czytaj więcej na temidacontrasm.info>>

Czytaj więcej o ataku SLD >>

Czym jest ideologia gender i dlaczego jest ona tak groźna?


Ideologia gender stanowi efekt trwających od dziesięcioleci przemian ideowo-kulturowych, mocno zakorzenionych w marksizmie i neomarksizmie, promowanych przez coraz bardziej radykalizujące się ruchy feministyczne oraz rewolucję seksualną zapoczątkowaną w 1968 roku. Gender promuje zasady całkowicie sprzeczne z rzeczywistością i tradycyjnym pojmowaniem natury człowieka. Twierdzi, że biologiczna płeć ma charakter jedynie kulturowy, że z biegiem czasu można ją sobie wybrać, a tradycyjna rodzina jest przeżytkiem i obciążeniem społecznym. Według gender, homoseksualizm jest wrodzony, zaś geje i lesbijki mają prawo do zakładania związków będących podstawą nowego typu rodziny, a nawet do adopcji i wychowywania dzieci. Promotorzy tej ideologii przekonują, że każdy człowiek ma tzw. prawa reprodukcyjne, w tym prawo do zmiany płci, do in vitro, antykoncepcji, a nawet aborcji.

Czytaj cały artykuł >>

Wielkimi krokami zbliżają się wybory, więc wkrótce czeka nas kolejny festiwal hipokryzji, w którym politycy wszystkich opcji, zwłaszcza tzw. "prawicy", będą przekonywać nas o swym głębokim patriotyzmie. To doskonały moment, żeby przeanalizować dotychczasowy dorobek osób lansowanych przez media na "ikony patriotyzmu", oraz środowisk kreujących się na bastiony polskości. Warto przypomnieć kilka faktów, które "umknęły" uwadze większości mediów i które są tematem tabu w debacie publicznej.

Bardzo ciekawym dokumentem jest np. posłanie ś.p. prezydenta Lecha Kaczyńskiego do członków loży żydowskiej B'nai B'rith, wygłoszone 9 września 2007 przez Podsekretarz stanu Kancelaria Prezydenta RP, panią Ewę Junczyk-Ziomecką. Treść można znaleźć w internecie m.in. na Forum Tradycji Katolickiej http://www.traditia.fora.pl/szukajac-prawdy-tematy-ktore-nurtuja-bulwersuja,66/loza-masonska-b-nai-b-rith-reaktywowana,3326.html lub na portalu Prawica.net, http://prawica.net/29672

W "Wydarzeniach prasowych" zamieszczanych na oficjalnej stronie Prezydenta RP nie znalazła się jednak żadna informacja o tym spotkaniu ani tekst posłania! Były natomiast publikowane na stronie ambasady USA, gdzie podano również, że "9 września przy okazji otwarcia nowej loży B"nai B"rith w Warszawie ambasador Victor Ashe spotkał się z działaczami tej organizacji - prezesem Moishem Smithem i wiceprezesem Danem Mariaschinem. Omówiono m.in. sprawę ustawodawstwa dotyczącego zwrotu mienia oraz kwestie związane z Radiem Maryja i Telewizją Trwam". O profilu tej organizacji (entuzjastycznie witanej przez prominentnych polityków PiS) wiele mówią jej kadry. Wiceprezesem jest prof. Jan Hartman, który wg informacji dostępnych na Wikipedii: [...publikuje w "GazecieWyborczej", Należał do Unii Wolności. Został bezpartyjnym kandydatem do Sejmu z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W 2012 przystąpił do think tanku Ruchu Palikota, został również wiceprzewodniczącym rady polityczno-programowej SLD. W 2013 został koordynatorem Europy Plus w województwie małopolskim. W październiku 2013 wstąpił do partii Twój Ruch (był inicjatorem jej powołania), gdzie objął stanowisko przewodniczącego krajowej rady politycznej.]

Przyjrzyjmy się też bliżej, kim jest osoba mianowana przez L. Kaczyńskiego na tak ważne stanowisko, jak sekretarz stanu. Garść informacji z Wikipedii: [...Ewa Junczyk-Ziomecka, podsekretarz stanu (2006–2008) i następnie (do 2010) sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RPLecha Kaczyńskiego. Działała na rzecz Muzeum Historii Żydów Polskich, pełniła funkcję dyrektora do spraw rozwoju oraz wicedyrektora tej powstającej placówki, członek Stowarzyszenia "Otwarta Rzeczpospolita", Stowarzyszenia "Żydowski Instytut Historyczny"...]. Czym zajmuje się "Otwarta Rzeczpospolita" ? Wystarczy zajrzeć na stronę internetową tej organizacji: [...„Otwarta Rzeczpospolita”, Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii powstało w 1999 r. z potrzeby przeciwdziałania ksenofobicznym i antysemickim uprzedzeniom odżywającym w polskim życiu publicznym..."] Aktualnym "problemem", którym zajmuje się stowarzyszenie jest akcja "Odbuduj z nami Tęczę": [...Komitet Obywatelski na rzecz „TĘCZY” organizuje publiczną zbiórkę pieniędzy na jej odbudowę...].

Na koniec warto zapoznać się z treścią nagrania wystąpienia L.Kaczyńskiego na zamkniętym spotkaniu zorganizowanym podczas oficjalnej wizyty w Izraelu, podczas którego dowiadujemy się o prawdziwych powodach wysłania naszych wojsk do Iraku i Afganistanu, oraz o tym, że w pewnych kwestiach polityka wszystkich ugrupowań jest zgodna. http://www.youtube.com/watch?v=x9o9m08F5AE#t=50


Warto o tym pamiętać podczas kolejnych wyborów, aby uniknąć niepotrzebnych rozczarowań.

Zbrodniarze komunistyczni pochodzenia żydowskiego

Stefan Michnik >>

Salomon Morel >>

Helena Wolińska >>

Rozmowa z Eugene G., określającym siebie jako katolika z białostockiego środowiska galicyjskiego, jednego z sympatyków kultury żydowskiej.

 

Panie Eugeniuszu, jak Pan widzi kwestię odszkodowań za mienie, które Żydzi posiadali w Polsce?

 

W moim głębokim przekonaniu Żydom należy się prawo do dyskusji w kwestii mienia pozostawionego przez ofiary Holokaustu i emigrantów do Izraela. Możemy dyskutować tylko na temat roszczeń dotyczących obecnego terytorium Polski, w granicach ustalonych w Poczdamie (nie obejmującego terytorium ustalonego w Wersalu). Pragnę zauważyć w tym miejscu, że organizacje żydowskie w okresie odradzania się polskiej państwowości były zdecydowanymi przeciwnikami odtworzenia państwa polskiego.

 

Czy Żydzi słusznie mają poczucie krzywdy i czy polski rząd powinien zadośćuczynić ich żądaniom i w jakiej formie??

 

Tak. Zauważam, że Żydzi mają poczucie krzywdy, ale wydaje mi się, że to jest w dużej mierze subiektywne postrzeganie. Kwestia roszczeń musi być rozpatrywana w kontekście historycznym, w odniesieniu do tragicznych wydarzeń jakich doświadczyły wszystkie narody Europy Środkowej. Bezsporne jest, że Holokaust był jedną z największych tragedii w historii ludzkości, ale należy mieć również na uwadze cenę materialną i społeczną jaką zapłacili Polacy sprzeciwiając się żądaniom Hitlera. Gdyby nie pakt Ribbentrop-Mołotow najprawdopodobniej nie doszłoby do agresji Niemiec na Polskę i do Holokaustu. Najprawdopodobniej doszłoby do agresji Związku Radzieckiego na Niemcy przez Polskę (Armia Czerwona była do tego przygotowana) i czerwoni współplemieńcy rządzących w ZSRR uwięzieni w III Rzeszy w obozach koncentracyjnych zostaliby przez Armię Czerwoną wyzwoleni.

 

Należy oszacować udział ludności żydowskiej w majątku państwowym polskiego państwa (II RP) i przeanalizować możliwość rekompensaty terytorialnej dla Żydów, którzy osiedlili się w Izraelu. W ramach tej rekompensaty należałoby rozważyć udostępnienie możliwości osiedlania się na wydzielonym terytorium III RP i Ziem Zachodnich, jeszcze nie odzyskanych, dla narodu palestyńskiego ze Strefy Gazy, Zachodniego Brzegu i terytorium Libanu. Fragment III RP właściwy dla takiej rekompensaty winien mieć dostęp do morza i dużej rzeki. Warunkom tym odpowiadają tereny na polsko-niemieckim wybrzeżu Bałtyku, tj. wyspy Uznam, Wolin, Rugia. Tereny te niegdyś zamieszkiwane przez plemiona słowiańskie prawem kaduka są obecne w posiadaniu państwa niemieckiego i państwa polskiego.

 

Należy nadmienić, że tuż po I wojnie światowej miała miejsce poważna krzywda polityczna i społeczna na ludności żydowskiej Białegostoku ze strony władz tworzącego się państwa polskiego. W ówczesnych granicach Białegostoku wyznaczonych przez okupantów ludność żydowska miała przewagę liczebną. Władze polskie arbitralnie, bez porozumienia z ludnością żydowską powiększyły obszar Białegostoku (przed wyborami) o sąsiednie wsie z ludnością polską wskutek czego wygrana była po stronie władz polskich. Ludność żydowska oprotestowała to postępowanie władz II RP występując do Ligi Narodów z interwencją i żądaniem ustanowienia Wolnego Miasta Białystok. Liga Narodów odrzuciła tę interwencję i tym samym utrwaliła subiektywne poczucie krzywdy miejscowej ludności. Mogło to być powodem bardzo nieprzychylnego nastawienia ludności żydowskiej na tym terenie w stosunku do władz polskich i współdziałania Żydów z Białorusinami i innymi mniejszościami narodowymi na tym terenie na szkodę państwa polskiego. Należy wyrazić głęboki żal, że niezależne od Polaków i Żydów a ustanowione przez zaborców granice terytorialne stały się przyczyną licznych konfliktów między Polakami a mniejszościami narodowymi.

 

Czas dzisiejszy pokazuje, że na terenach byłej I Rzeczypospolitej i II RP mniejszości narodowe miały lepsze warunki rozwoju niż w Związku Radzieckim a nawet w niektórych obecnych suwerennych republikach na byłym terytorium ZSRR.

 

Rok 2014 jest konsekwentnie Rokiem Nadziei i jeśli staniemy na gruncie faktów historycznych i dobrej woli wszystkich stron to ludzie dobrej woli mogą być dostatecznie liczni by otworzyć perspektywy owocnego dialogu.

 

Co Pan myśli o inicjatywie rządu izraelskiego o nazwie HEART – uzyskanie odszkodowań, zwrotu mienia – w przypadku Polski żądania na kwotę ok. 65 mld USD

Link do strony programu Heart >>

 

Może im się to udać w przeciwieństwie do Polaków, których rząd nie tylko nie utworzył odpowiedniej organizacji do odzyskania mienia polskiego na terenie Niemiec po II wojnie światowej. Rząd Izraela, państwa małego terytorialnie ale bardzo silnego politycznie jest w stanie wymusić na rządzie polskim ustępstwa praktycznie nieograniczone albowiem zadłużenie Polski w bankach zachodnich jest tak wielkie, że znaczna część terytorium Polski: ziemia i lasy, zasoby naturalne (przemysłu już nie mamy), musiałaby być oddana w ramach rekompensaty za zadłużenie. Jeżeli inny rząd polski niż obecny usiłowałby się sprzeciwić tym żądaniom nie przetrwałby długo chyba że otrzymałby wsparcie ze Wschodu.

 

Czy Pana zdaniem państwo żydowskie powinno wydawać zbiegłych do Izraela komunistycznych zbrodniarzy tworzących w Polsce w okresie PRL aparat represji mordujący działaczy podziemia niepodległościowego (np. sprawa ściganego przez IPN Salomona Morela)?

 

Więcej informacji o Salomonie Morel >>

 

Życzyłbym Polsce takiej narodowej demokracji jaką udało się Żydom zbudować w Izraelu, która troszczy się o wszystkich Żydów na całym świecie, nawet o tych którzy mają wobec innych narodów nieczyste sumienie. Jednak pamiętajmy, że państwo żydowskie potrafiło skutecznie rozliczyć wielu zbrodniarzy wojennych pochodzenia żydowskiego, którzy współorganizowali Holokaust jako funkcjonariusze faszystowskiego państwa Adolfa Hitlera.

 

Wypowiadam się na tak trudne tematy w mieście Białystok, które na całym świecie znane jest jako Miasto Miłosierdzia i według naszej religii nawet największy łotr może się nawrócić i uzyskać rozgrzeszenie. Salomon Morel o takie rozgrzeszenie nie wystąpił. Pamiętajmy również o tym, że człowiek sumienia Żyd Apostoł Judasz nacjonalista po uświadomieniu sobie sobie ciężaru i konsekwencji zdrady swojego rabbiego powiesił się. Jest to przykład klasycznego rozdarcia duszy człowieka pomiędzy poczuciem krzywdy a poczuciem zawodu ale i sprawiedliwością. Niestety funkcjonującego według kryteriów Hammurabiego: ząb za ząb, oko za oko.

 

W naszej cywilizacji łacińskiej winniśmy się kierować miłosierdziem. Dzięki temu Żydzi będąc wypędzanymi z krajów Zachodu mogli osiedlać się w Polsce i powinni jej błogosławić.

 

 

Czy Pana zdaniem Polska powinna domagać się od Izraela odszkodowania za dopuszczenie się przez Żydów (mających polskie obywatelstwo w okresie II RP) zdrady II Rzeczypospolitej i przejście na służbę Stalina? Zdrady polegającej na zainstalowaniu komunizmu w Polsce i okrutnego aparatu represji mordującego Polaków przeciwstawiających się okupacji ZSRR?

 

Uchylam się od tego pytania. Jest za trudne. Jako fizyk nie jestem w stanie rozsądzić sprawiedliwie. Tym bardziej że mojego ojca ciężko ranił oficer radziecki (chciał zabić tylko za to że dostatecznie szybko nie oddał mu jedynego konia, którego ojciec posiadał). I czy ja mam nienawidzić z tego powodu Rosjan lub inne narodowości byłego ZSRR. Jestem tylko bardzo ostrożny w tych kwestiach.

 

Czy w Pana ocenie działalność Żydów obsadzających komunistyczny aparat represji PRL doprowadziła do wyłączenia Polski z europejskiego programu powojennej odbudowy i cofnęła tym samym Polskę o całe dekady w rozwoju gospodarczym?

 

W pierwszej części pytania odpowiadam NIE. Zainstalowanie komunizmu nie cofnęło Polski w rozwoju społecznym. Polsce należała się pomoc gospodarcza z Zachodu chociażby z powodu pozostawienia Polski samotnej w walce z III Rzeszą Adolfa Hitlera oraz pozostawienia Polski na pastwę czerwonego terroru po Jałcie. Metody rewolucji komunistycznej były dobrze znane elitom zachodnim i jeżeli nie reagowały na przekazywanie im przez polskie podziemie informacje o Holokauście to prawdopodobnie za przyczyną tych samych interesów nie reagowały na dane o czerwonym terrorze na terenach byłej II RP i później obszarze PRL.Rozmawiał: Stanisław Bartnik

 

 

W najbliższym czasie zaprezentujemy stanowisko polskiego historyka w kwestiach podniesionych przez Eugene G.

 

 

 

R. Pietryszyn

Czy rodziny Adama Hofmana i Roberta Pietryszyna to repatrianci zza Buga?

W okresie rządów PIS 26-letni Robert Pietryszyn w ramach pisowskiego projektu "pierwsza praca" zostaje prezesem Zagłębia Lubin sponsorowanego przez KGHM. Równocześnie w tym koncernie posadę dostaje żona Hofmana. Następnie Pietryszyn z zarobionych w "Zagłębiu" pieniędzy udziela pożyczki Hofmanowi w wysokości od 60 do 100 tysięcy zlotych. Sprawa wkrótce się przedawni.

Więcej artykułów…

Używamy cookies 🍪
Klikając przycisk "OK" wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania z serwisu SlonecznyStok.pl.