14
N, Sie

Uwaga! Do 24 lipca 2018 r. czas na wpis do rejestru wytwarzających odpady!

bdo.mos.gov.pl

Obowiązek dotyczy wytwórców odpadów obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem posiadaczy odpadów wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Do 24 lipca 2018 r. prowadzący działalność gospodarczą są zobligowani do wpisania do rejestru działalności związanej z wytwarzaniem odpadów. Obowiązek ten dotyczy podmiotów, które składają raz w roku do Marszałka Województwa Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami.

Podmioty, które złożyły wcześniej wniosek o wpis/wniosek aktualizacyjny do rejestru BDO, teraz składają wniosek aktualizacyjny z uzupełnionym działem I oraz działem XII i oświadczeniem.

W dziale (oznaczenie działu) wniosku należy podać kody odpadów, które podmiot wytwarza. Rodzaj odpadów najłatwiej sprawdzić na KPO (karcie przekazania odpadu), którą firma otrzymuje w momencie oddawania odpadów do profesjonalnego zbierającego.

Uwaga! Wytwórcą odpadów jest:

każdy, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów), oraz każdy, który przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów; wytwórca odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej.

Informacja o rejestracji pojawia się dopiero teraz bo Urzędy Marszałkowskie czekały na uchwalenie nowego rozporządzenia z wzorem wniosku rejestrowego/aktualizacyjnego. Niestety do chwili obecnej rozporządzenie nie zostało uchwalone, a obowiązek spoczywa na prowadzących działalność.

Uwaga: Obowiązek rejestracji nie dotyczy wytwórców odpadów komunalnych!

W celu uzyskania szczegółowych informacji warto kontaktować z urzędem marszałkowskim.

Informacje o rejestrze BDO https://www.mos.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/news/rejestr-bdo-juz-dostepny/

 

 

Ciekawostka: W województwie podlaskim na ok. 99 tys. podmiotów zarejestrowanych w GUS, w tym ok. 47 tys. w rejestrze ZUS  zaledwie kilka tysięcy składa sprawozdania o odpadach według lokalnego WIOŚ. Wydaje się więc, że wyłącznym celem tej pseudosprawodawczości jest administracyjne spowalnianie firm, zwiększanie im kosztów oraz zmniejszanie konkurencyjności a także prewencyjne odstraszanie osób chcących zakładać działalność gospodarczą. Kilka tysięcy sprawozdań na kilkadziesiąt tysięcy funkcjonujących podmiotów, nie ma absolutnie żadnej wartości statystycznej ani tym bardziej użytkowej/badawczej, np. w zakresie oceny gospodarki odpadami.

 

 

Pin It

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Używamy cookies 🍪
Klikając przycisk "OK" wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania z serwisu SlonecznyStok.pl.