29
Śr, Cze

Termin złożenia rocznego sprawozdania o ilości i rozdzajach odpadów przesunięty do 30 czerwca 2020 r.

Przedsiębiorcy są zobowiązani do złożenia zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów (sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami) za poprzedni rok kalendarzowy do właściwego Marszałka Województwa.

Sprawozdanie należy złożyć elektronicznie, za pomocą konta w systemie BDO.

Z uwagi na wejście w życie ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 150) oraz z uwagi na prowadzone prace nad modułem sprawozdawczym BDO przesunięty został termin na złożenie tego sprawozdania. Wyjątkowo za rok 2019 termin został przesunięty z 15-go marca 2020 r. na 30-go czerwca 2020 r.

Kogo dotyczy to sprawozdanie:

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach, roczne sprawozdanie sporządza wytwórca obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów.

Przez wytwórcę odpadów rozumie się „każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów), oraz każdego, który przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lud składu tych odpadów; wytwórcę odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej”.

Sprawozdaniu nie podlega m.in. wytwórca odpadów komunalnych oraz m. in. podmiot prowadzący nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów (czyli m.in. wprowadzający na rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny, który w momencie sprzedaży przyjmuje od klienta zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) !

UWAGA!

ZGODNIE Z ART. 66 PKT. 4 USTAWY O ODPADACH, NIE KAŻDY PODMIOT ZOBOWIĄZANY JEST DO PROWADZENIA EWIDENCJI ODPADÓW, A TYM SAMYM DO ZŁOŻENIA SPRAWOZDANIA.

To czy Państwa firma podlega pod obowiązek prowadzenia ewidencji, należy ustalić we własnym zakresie.

W załączeniu Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów – jeśli nie przekraczają Państwo rodzajów oraz rocznych ilości podanych w rozporządzeniu to nie muszą Państwo prowadzić ewidencji odpadów oraz nie muszą Państwo składać ww. sprawozdania.

Co jest ważne i o co należy zadbać przed 30 czerwca 2020 roku to zalogowanie się do systemu BDO i uwierzytelnienie użytkowania poprzez krajowy węzeł identyfikacji elektronicznej, przesyłam link do filmu z instrukcją jak to zrobić:

Film instruktażowy - Pierwsze logowanie do systemu BDO i uwierzytelnienie użytkownika poprzez Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej: https://youtu.be/OE1zDtc0eYU

Film instruktażowy - Powiązanie użytkownika z podmiotem zarejestrowanym w dotychczasowym rejestrze BDO:https://youtu.be/fE9gYBxPjIA

W przypadku jakichkolwiek problemów z funkcjonowaniem rejestru BDO do dyspozycji jest ogólnopolska infolinia: 22 34 04 050.

 

Pin It

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Używamy cookies 🍪
Klikając przycisk "OK" wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania z serwisu SlonecznyStok.pl.