18
Cz, Sie

Jak i na czym oszukują przy dociepleniu bloków spółdzielni?

Monta styropianu na bloku spdzielni

Pisaliśmy już o procederze zawyżania cen, monopolizowania zaopatrzenia spółdzielni, księgowania fikcyjnych wydatków.

Teraz kolej na opis oszustw na materiałach i technologii wykonania. Poniżej przykład oszustw stwierdzonych przy docieplaniu spółdzielczych bloków (inwestycja o wartości 25 mln zł).

Kontrola robót wykazała następujące wady i błędy wykonawstwa:

- stosowano styropian zwykły zamiast ekstrudowanego w miejscach, gdzie według projektu wymagany był ekstrudowany;

- nie wymieniono zgodnie z projektem i kosztorysem rur spustowych z blachy ocynkowanej na rury spustowe z blachy powlekanej;

- wadliwie układano opaski z płytek chodnikowych wskutek czego dochodzi do osunięć i zapadania wokół ścian;

- blacha okapnikowa w górnej części cokołu nie posiada spadku w kierunku na zewnątrz powodując degradację elewacji;

- nie czyszczono, nie zmywano ścian;

- nie odgrzybiano i nie gruntowano powierzchni ścian;

- płyty styropianowe przyklejono do ściany niezgodnie z projektem ( zaniechano nałożenie wałka z masy klejącej na obwodzie płyt i zamiast ośmiu placków wykonano tylko pięć);

- wadliwie wtopiono siatkę zbrojącą w masę klejową;

- zastosowano nieodpowiednie kołki (przemarzające, tańsze)mocujące styropian niezgodnie z projektem;

- nie wyłożono styropianem grubości 2 cm na dolnych ościeżach okiennych, nie wzmocniono systemowymi aluminiowymi profilami kątowymi narożnika dolnych części ościeży;

- nie ocieplono stropodachu budynku granulatem z wełny mineralnej o grubości zgodnej z projektem;

- nie rozebrano starych rynien dachowych, pasów nadrynnowych i podrynnowych;

- nie zamontowano nowych rynien dachowych pasów nadrynnowych i podrynnowych z blachy powlekanej;

- tynk w narożach okiennych pęka (jest to początkowa faza odpadania wierzchniej warstwy wyprawy akrylowej typu „ kasza „) co wskazuje, że nie zastosowano dodatkowej warstwy siatki w narożach okiennych.”


Dane udostępnił projektant budowlany. W sprawie termomodernizacji trwa postępowanie prokuratorskie z udziałem biegłych.
Stanisław Bartnik

Pin It

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Używamy cookies 🍪
Klikając przycisk "OK" wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania z serwisu SlonecznyStok.pl.