09
Cz, Gru

Sąd Apelacyjny nie wydał wyroku

temida-bialostockaSąd Apelacyjny w Białymstoku wbrew zapowiedzi nie wydał wyroku w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwały zarządu SM Elemencik, dotyczącej utworzenia nieruchomości wielobudynkowej. W ocenie skarżącego uchwałę podjęto z naruszeniem prawa - po wejściu w życie nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, obligującej do tworzenia nieruchomości jednobudynkowych.

Powód złożył również wniosek o wyłączenie wszystkich sędziów wydziału cywilnego tegoż sądu ze względu na okoliczność, że orzeczenie dotyczy członka rodziny sędzi Sądu Apelacyjnego, co daje przesłanki do zastosowania art. 48 i 49 kpc.

Powództwo należy uznać za bezprecedensowe i dotykające skomplikowanego problemu o wielkim znaczeniu dla spółdzielców. W spółdzielniach mieszkaniowych zaistniała praktyka podejmowania uchwał (po nowelizacji ustawy w 2007 r.) o tworzeniu - wbrew art. 42 usm - nieruchomości wielobudynowych i następnie zawierania umów przeniesienia własności. W związku z powyższym powód wnosi o stwierdzenie nieważności uchwały jako sprzecznej z art. 42 usm oraz ocenę czy uchwała ta mogła stanowić podstawę do zawierania umów przeniesienia własności lokali.

Analizując orzeczenia Sądu Najwyższego w kwestii uwłaszczenia piwnic wydaje się, że dopuszczalne było jedynie podjęcie uchwały w takim kształcie (nieruchomość wielobudynkowa) przed zmianą przepisów i przeniesienie własności przynajmniej jednego lokalu do wejścia w życie nowelizacji. W niniejszej sprawie uchwałę podjęto po nowelizacji usm co sugeruje jej nieważność. Powód dostrzegając złożoność sprawy wniósł dodatkowo o skierowanie pytania prawnego do Sądu Najwyższego.

Tworzenie nieruchomości jednobudynkowych ułatwia uwłaszczonym członkom spółdzielni uzyskanie większości niezbędnej do zmiany zarządcy. W nieruchomościach wielobudynkowych zmiana zarządcy często okazuje się niewykonalna lub bardzo skomplikowana organizacyjnie i kosztowna. Ustawodawca przyjął zapis o tworzeniu nieruchomości jednobudynkowych by ułatwić członkom spółdzielni zarządzanie i realne decydowanie o swoim majątku.

 

Stanisław Bartnik

Pin It

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Używamy cookies 🍪
Klikając przycisk "OK" wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania z serwisu SlonecznyStok.pl.