08
Pn, Sie

Wojewódzki Spółdzielczy Rzecznik Członków

Mieszkańcy postkomunistycznych spółdzielni wciąż czekają na pełną reformę spółdzielczości i na uwolnienie spod władzy prezesów, w wielu przypadkach byłych aparatczyków państwa komunistycznego.

Choć minęło wiele lat od układowej transformacji ustrojowej to Polacy żyjący w spółdzielniach nadal są dyskryminowani i pozostają obywatelami drugiej kategorii!

Nie mają prawa do demokratycznych wyborów narzucony system prawny gwarantuje nieusuwalność prezesom!

Nie mają prawa do decydowania o zarządzaniu w swoich nieruchomościach  pozbawiono ich realnych możliwości decydowania o wyborze zarządcy i wydatkach na poziomie nieruchomości!

Nie mają skutecznej ochrony ze strony państwa przed przestępstwami, w szczególności korupcji, niegospodarności, działania na szkodę zrzeszonych bezkarność prezesom zapewnia m.in. art. 3 ustawy prawo spółdzielcze zaliczający spółdzielnie do własności prywatnej i dający wolną rękę zarządom w wydatkach i gospodarowaniu mieniem zrzeszonych!

Nie mają realnych instrumentów kontroli działalności zarządów SM w obecnym stanie prawnym pseudokontrolę (tzw. lustrację) działalności spółdzielni przeprowadzają związki rewizyjne, czyli organizacje zrzeszające prezesów spółdzielni!

Brak przepisów chroniących mieszkańców spółdzielni, brak realnego nadzoru, brak instytucji reprezentujących zrzeszonych rodzi poczucie bezkarności i patologie na wielką skalę. Spółdzielnie-molochy to już nie tylko korupcja i wyzysk członków, ale też zadłużanie i doprowadzanie do upadłości w celu przejęcia mienia.

Plagą ostatnich lat na Podlasiu jest niesprawiedliwe rozliczanie kosztów ogrzewania. Pokrzywdzenie tysięcy osób, dramaty ludzi tracących dorobek życia wskutek eksmisji wywołanych sztucznie generowanym zadłużeniem, bojkotowanie zmian w przepisach przez część zarządów, odmawianie naprawienia krzywdy.

Sytuacja ta daje uzasadnione podstawy do powołania Wojewódzkiego Spółdzielczego Rzecznika Członków działającego przy Zarządzie Województwa Podlaskiego, który objąłby swoim zasięgiem teren całego województwa.

Jak działałby Wojewódzki Spółdzielczy Rzecznik Członków?

WSRC byłby organem powołanym do ochrony praw członków spółdzielni mieszkaniowych, mleczarskich, rolniczych, socjalnych.

Rzecznika powołałby Zarząd Województwa na mocy uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego (załącznikiem do uchwały byłby regulamin określający zasady funkcjonowania). Stosunek pracy nawiązałby Marszałek Województwa Podlaskiego, któremu rzecznik byłby bezpośrednio podporządkowany.

Rzecznik działałby na rzecz członków spółdzielni w obszarze ochrony praworządności. Pełniłby funkcję doradczą i posiadał uprawnienia procesowe do reprezentacji pokrzywdzonych.

Do zadań rzecznika należałoby:

  • prowadzenie edukacji spółdzielczej;
  • zapewnienie bezpłatnego poradnictwa członkom SM oraz informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów;
  • składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów członków SM;
  • występowanie do organów spółdzielni w sprawach ochrony praw i interesów członków;
  • współdziałanie z organami władzy państwowej i samorządowej;
  • wspieranie członków w postępowaniach sądowych, np. w powództwach dotyczących niezgodnych z prawem uchwał organów spółdzielni;
  • zawiadamianie organów ścigania w sprawach o przestępstwa i wykroczenia na szkodę członków spółdzielni;
  • przekazywanie organom władzy państwowej wniosków i sygnalizowanie problemów dotyczących ochrony członków SM, które wymagają podjęcia działań na szczeblach administracji rządowej;
  • udzielanie innych form pomocy prawnej w zakresie ochrony praw członków SM;
  • wykonywanie innych zadań określonych w Regulaminie Spółdzielczego Rzecznika Członków SM.

 
Poniżej przykłady patologii występujących w postkomunistycznych spółdzielniach mieszkaniowych:

https://slonecznystok.pl/spoldzielczosc/opinie/geneza-i-mechanizmy-korupcji-w-postkomunistycznej-spoldzielczosci.html

https://slonecznystok.pl/spoldzielczosc/opinie/kto-kiedy-i-jak-zarabia-na-eksmisjach-w-spoldzielni.html
https://slonecznystok.pl/spoldzielczosc/zmiana-zarzadcy/roznice-miedzy-spoldzielnia-a-wspolnota.html
https://slonecznystok.pl/spoldzielczosc/poznaj-patologie/spoldzielczy-przewodnik-9-slupy-do-wyprowadzania-pieniedzy-z-funduszu-remontowego.html
https://slonecznystok.pl/spoldzielczosc/poznaj-patologie/spoldzielczy-przewodnik-8-oszustwa-przy-obrocie-lokalami.html
https://slonecznystok.pl/spoldzielczosc/poznaj-patologie/spoldzielczy-przewodnik-7-rada-nadzorcza-w-spoldzielni-molochu.html
https://slonecznystok.pl/spoldzielczosc/poznaj-patologie/spoldzieczy-przewodnik-6-degradacja-czlowieka-w-postkomunistycznej-spoldzielczosci.html
https://slonecznystok.pl/spoldzielczosc/poznaj-patologie/spoldzielczy-przewodnik-5-techniki-manipulowania-walnym-zgromadzeniem.html
https://slonecznystok.pl/spoldzielczosc/poznaj-patologie/wyzysk-i-eksploatacja-najubozszych-procesy-o-zaplate-i-eksmisje-dla-zysku.html
https://slonecznystok.pl/spoldzielczosc/poznaj-patologie/jak-funkcjonuje-postkomunistyczna-spoldzielnia-szokujaca-relacja-pracownika.html
https://slonecznystok.pl/spoldzielczosc/opinie/domek-w-szeregowce-tanszy-niz-mieszkanie-w-spoldzielni.html
https://slonecznystok.pl/spoldzielczosc/poznaj-patologie/jak-przebiega-walne-zgromadzenie-w-spoldzielni-molochu.html
https://slonecznystok.pl/spoldzielczosc/interwencje/przerazajaca-ilosc-procesow-sadowych-w-bsm.html
https://slonecznystok.pl/informacje/bialystok/kto-atakuje-czlonkow-spoldzielni-mieszkaniowych.html
Zobacz program o patologiach i upadłości spółdzielni >>
Przeczytaj o upadłości spółdzielni w Łodzi >>
Korupcja w spółdzielni
"Lokator pańszczyźniany"
"Spółdzielcze dyby"
"Spółdzielnie to mafia"

 

REKLAMA

 

 

Pin It

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Używamy cookies 🍪
Klikając przycisk "OK" wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania z serwisu SlonecznyStok.pl.