08
Pn, Sie

PORADNIK MIESZKAŃCA - walne zgromadzenia w spółdzielniach-molochach

Jeżeli w zarządzie Twojej spółdzielni zasiadają cały czas te same osoby i stan ten nie zmienia się od wielu lat bądź nawet od początku jej istnienia, wyjaśnieniem tego fenomenu mogą być tylko dwie przyczyny:

- pierwszą jest wspaniała kondycja Twojej spółdzielni, a co za tym idzie, brak konieczności dokonywania jakichkolwiek zmian we władzach,

- drugą, niestety często bardziej prawdopodobną, jest przeprowadzanie wyborów rad nadzorczych oraz walnych zebrań członków w sposób niedemokratyczny.

Jeżeli podejrzewasz, iż w Twojej spółdzielni nie wszystko odbywa się zgodnie z prawem bądź zdrowym rozsądkiem, jeśli masz przekonanie, że pewne rzeczy można i powinno się zmienić na lepsze... stań się aktywnym członkiem społeczności spółdzielczej!!!

W trosce o swoją przyszłość, bezpieczeństwo i poziom wydatków czynszowych bierz udział w corocznych walnych zebraniach, by nie dopuścić do podejmowania niekorzystnych dla Ciebie uchwał. Koniecznie uczestnicz w wyborach rady nadzorczej! Głosuj na kandydatów, których znasz: uczciwych i godnych zaufania - z Twojej ulicy czy bloku.

Zarządy spółdzielni-molochów stosują szeroką paletę technik manipulowania zebraniami, by zniechęcać lub całkowicie uniemożliwiać udział w zebraniach zwykłym członkom spółdzielni. W wyniku tego ważne decyzje podejmowane są bez ich wiedzy, w oparciu o głosowania przy pomocy tzw. drużyn pracowniczych i osób z firm wykonujących roboty dla spółdzielni (np. hydraulicy, elektrycy, itp.).

Zarządy te nie chcą, żebyś brał udział w zebraniu i w wyborach rady nadzorczej. Nie chcą żebyś głosował za obniżeniem im pensji, czy domagał się wprowadzenia systemu przetargowego. Jesteś im potrzebny wyłącznie do płacenia czynszu!

Siły przeciwne uwłaszczeniu dostrzegając w demokratyzacji funkcjonowania spółdzielni zagrożenie swoich interesów zaskarżyły uchwaloną 14 czerwca 2007 r. nowelizację ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych do Trybunału Konstytucyjnego, kwestionując m.in. prawo obywateli do nabywania własności lokali jedynie po spłaceniu kosztów budowy.

Zaciekle atakowana i krytykowana nowelizacja z 14 czerwca 2007 r. przyniosła obywatelom-spółdzielcom kilka bardzo ważnych uprawnień:

- prawo wglądu w dokumenty spółdzielni (umowy, faktury),
- prawo głosu na walnym zebraniu,
- prawo bezpośredniego wyboru członków rady nadzorczej spółdzielni,
- prawo bezpośredniego decydowania o absolutorium dla prezesów,
- prawo składania projektów uchwał i głosowania zgłoszonych wniosków.

Zarządy spółdzielni-molochów, broniąc się przed demokratyzacją funkcjonowania spółdzielni oraz skutkami wprowadzonych nowelą wyborów bezpośrednich, szybko udoskonaliły stosowane dotychczas na zebraniach grup członkowskich wyrafinowane techniki manipulowania zebraniami i wyborami rad nadzorczych i pomyślnie wdrożyły je na walnych zgromadzeniach.

Zapoznaj się ze stosowanymi technikami i naucz się metod obrony:

- DZIAŁANIE ZARZĄDU: wynajem małych sal niejednokrotnie z dala od spółdzielni, uniemożliwiających swobodne uczestnictwo w zebraniach wszystkim zainteresowanym członkom;
- OBRONA SPÓŁDZIELCÓW: pisemne żądanie od zarządu zmiany statutu i podziału zebrania na części (np.osiedlami) i domaganie się organizowania zebrań w przestronnych pomieszczeniach na terenie osiedli (np. sale gimnastyczne szkół);

- DZIAŁANIE ZARZĄDU: organizacja zebrania w dniu roboczym wieczorem i przeciąganie obrad do późnych godzin nocnych (często 2.00-3.00 nad ranem);
- OBRONA SPÓŁDZIELCÓW: pisemne domaganie się organizacji zebrania w dni wolne od pracy (sobota, niedziela), w ciągu dnia (np. 10.00 – 14.00);

- DZIAŁANIE ZARZĄDU: manipulowanie urządzeniami technicznymi: wyłączanie i zagłuszanie nagłośnienia, wyłączanie oświetlenia, klimatyzacji, itp. - w celu utrudnienia członkom zrozumienia treści głosowanych uchwał oraz z zamiarem wywoływania chaosu w obradach;
- OBRONA SPÓŁDZIELCÓW: wybieranie do prezydium zebrania zaufanych, znanych członków spółdzielni; zapewnienie własnego nagłośnienia; organizowanie się w grupy mogące skuteczniej przeciwstawić się próbom manipulacji;

- DZIAŁANIE ZARZĄDU: przeciąganie obrad poprzez wywoływanie sztucznego zamieszania przez osoby z drużyny zarządu (wskutek obsadzenia pracownikami spółdzielni prezydium zebrania, komisji skrutacyjnej, itp.) - poprzez inicjowanie dyskusji i sporów na nieistotne tematy (np. psie kupy pod blokiem), torpedowanie pracy organów walnego poprzez obstrukcyjne zachowania; wielogodzinne sprawozdania z działalności zarządu, długotrwałe przygotowywanie kart do głosowania, itp.;
- OBRONA SPÓŁDZIELCÓW: wybór do organów walnego zebrania zaufanych członków spółdzielni w celu sprawnego prowadzania obrad, wnioskowanie o zmianę porządku obrad poprzez przesunięcie na początek zebrania ważnych głosowań lub wyborów do rady nadzorczej - prezydium zebrania wyłonione spośród mieszkańców może skrócić obrady do niezbędnego minimum;

- DZIAŁANIE ZARZĄDU: oszustwa podczas liczenia głosów w głosowaniach nad uchwałami i przy wyborach rady nadzorczej; jeżeli osoby liczące głosy pracują w spółdzielni bądź są powiązane ze spółdzielnią, wysoce prawdopodobne stają się fałszerstwa w liczeniu głosów z uwagi na brak jakichkolwiek instrumentów weryfikacji i kontroli zewnętrznej (np. liczenie głosów z kart z głosowania tajnego dokonywane jest przez pracowników spółdzielni; karty do głosowania bez zabezpieczeń);
- OBRONA SPÓŁDZIELCÓW: wybór do organów zebrania wiarygodnych członków spółdzielni, rejestracja przebiegu obrad kamerą; domaganie się oznakowania kart do głosowania; zaproszenie na zebranie mężów zaufania;

- DZIAŁANIE ZARZĄDU: tzw. drużyny prezesów złożone z pracowników, przedstawicieli firm zaopatrujących spółdzielnię, itp., choć stosunkowo nieliczne w odniesieniu do ogólnej liczby członków spółdzielni-molocha (średnio liczą od 100 do 300 osób), to jednak są bardzo dobrze przygotowane do zebrania i świetnie zorganizowane; szczególną wagę w drużynach przykłada się do podziału funkcji: kto gdzie ma kandydować i jakie zadania zrealizować; dobra organizacja i koordynacja pozwala im skutecznie manipulować zebraniem nawet mimo liczebnej przewagi mieszkańców;
- OBRONA SPÓŁDZIELCÓW: organizowanie się spółdzielców w grupy, spotkania informacyjne z mieszkańcami, rozwiązywanie zgłaszanych problemów, akcje ulotkowe, charakteryzowanie spółdzielcom stosowanych przez zarządy technik manipulowania zebraniami;

- DZIAŁANIE ZARZĄDU: pacyfikacja członków spółdzielni występujących przeciwko zarządowi poprzez: zamawianie w prasie płatnych publikacji szkalujących członków spółdzielni, antagonizowanie mieszkańców i pracowników poprzez rozsiewanie plotek (np. straszenie pracowników zwolnieniami), stosowanie gróźb wobec przywódców ruchów reformatorskich (straszenie pobiciem, podpaleniem, itp.), infiltrowanie spółdzielców przez podstawione osoby współpracujące z zarządem (niejednokrotnie byli aktywiści partii komunistycznej, byli funkcjonariusze służby bezpieczeństwa, byli milicjanci), stosowanie terroru sądowego - wytaczanie procesów cywilnych i karnych pod każdym możliwym pretekstem, najczęściej o rzekome działanie na szkodę spółdzielni;
- OBRONA SPÓŁDZIELCÓW: edukacja i jeszcze raz edukacja – intensywna praca u podstaw, propagowanie wiedzy o spółdzielczości wśród jak najszerszej rzeszy mieszkańców, realizacja żmudnego procesu popularyzacji uwłaszczenia i uprawnień członków; tworzenie stowarzyszeń, grup reformatorskich, docieranie do osób i środowisk mającychwpływ na kształtowanie prawa spółdzielczego.


autor / źródło:

oprac. Stanisław Bartnik

Pin It

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Używamy cookies 🍪
Klikając przycisk "OK" wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania z serwisu SlonecznyStok.pl.