14
N, Sie

Zalecane zmiany zasad rozliczania kosztów ogrzewania

Czy podzielnikowe niebo pojanieje... SM Soneczny Stok. Biaystok

1. Instalacja na grzejnikach głowic termostatycznych +16°C – zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r.

2. Opłata za ogrzewanie naliczana użytkownikowi lokalu nie może być mniejsza niż 80% rzeczywistego kosztu ogrzewania przypadającego na lokal.

3. Ograniczenie udziału podzielników kosztów w rozliczeniu do maksymalnie 20% ogółu kosztów nieruchomości (w przypadku spółdzielni, w których gaz jest rozliczany zbiorczo – maksymalnie 5%).

4. Zgodnie z art. 45a upe użytkownik lokalu musi mieć nieskrępowane prawo do rezygnacji z rozliczenia podzielnikowego i zapłaty rzeczywistych kosztów ogrzewania przypadających na jego lokal według zasady:
rzeczywisty koszt ogrzewania bloku/nieruchomości dzielony przez całościowy metraż bloku/nieruchomości, następnie dzielony na 12 miesięcy (jeśli w takim cyklu byłoby rozliczenie). Wyliczony w ten sposób faktyczny koszt ogrzewania bloku/nieruchomości przypadający na metr kwadratowy mnożony byłby przez metraż poszczególnych lokali i w ten sposób uzyskiwałoby się koszt ogrzewania przypadający na dany lokal.


Ad 1. Określone rozporządzeniem z 2002 r. instalowanie głowic termostatycznych +16°C uniemożliwiających całkowite zakręcenie grzejnika ma na celu utrzymanie stabilnej temperatury w budynkach wielolokalowych. Zapobiega ich degradacji wskutek zagrzybienia, zawilgocenia itp. Głowice +16°C umożliwiają racjonalne wykorzystanie podzielników kosztów w rozliczeniach c.o.

Ad 2. W regulaminach spółdzielni musi pojawić się zapis o obowiązku zapłaty kosztów nie mniejszych niż 80% rzeczywistych kosztów ogrzewania nieruchomości przypadających na lokal. Zgodnie z art. 45a upe niedopuszczalne jest tworzenie systemów rozliczeń faworyzujących wybranych użytkowników (wskutek błędnego systemu płacą np. 1/2, 1/3 faktycznych kosztów ogrzewania) kosztem pozostałych płacących kilkukrotność rzeczywistej ceny ciepła – nawet 10-krotność.

Ad 3. Podzielniki kosztów nie są ciepłomierzami. Służą jedynie do podziału uznaniowo ustalonej kwoty (procentowa proporcja, np. 50%) kosztów ogrzewania nieruchomości pomiędzy użytkowników z niezerowymi wskazaniami. Z uwagi na fakt, że podzielniki nie są urządzeniami pomiarowymi "wyliczony" przy ich pomocy koszt ciepła dla lokalu w każdym sezonie może być drastycznie różny. Dzieje się tak wskutek procederu tzw. "ucieczki" części użytkowników poprzez całkowite zakręcanie głowic grzejników, dzięki np. korzystnemu położeniu w bryle budynku (tzw. lokale wewnętrzne – pobieranie ciepła przez przegrody) oraz ogrzewaniu się z innych źródeł (np. gaz z kuchenek). Zerowe lub niskie wskazania w części lokali w połączeniu z niedopuszczalnie wysokim udziałem podzielników rozliczeniu: np. 60%, 50% lub 40% prowadzą do całkowitego zafałszowania opłat naliczanych poszczególnym lokalom. "Wyliczone" w ten sposób opłaty za ogrzewanie stają się rażąco błędne i nie mają żadnego związku z rzeczywistym zużyciem ciepła w lokalach. Dlatego niezbędne jest ograniczenie procentowego udziału podzielników w rozliczeniu przy jednoczesnym stosowaniu głowic +16°C. Zmiana ta wyeliminuje patologie i przybliży poziom naliczanych opłat do ustawowego kryterium określonego w art. 45a upe.Autor: Stanisław Bartnik

Pin It

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Używamy cookies 🍪
Klikając przycisk "OK" wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania z serwisu SlonecznyStok.pl.