02
So, Gru

Prokuratura umorzyła postępowanie. Sprawcy fałszowania wyborów bezkarni

Prokuratura Rejonowa w Gorzowie Wielkopolskim umorzyła dochodzenie w sprawie fałszowania głosowań na walnym zgromadzeniu w spółdzielni mieszkaniowej liczącej około 10 tysięcy członków.

Oprócz umorzenia, prokuratura zablokowała pokrzywdzonym (właścicielom lokali) prawo wglądu do akt postępowania... twierdząc, że rzekomo nie są pokrzywdzonymi w rozumieniu art. 49 kpk.

Czego dokładnie dotyczyła sprawa gorzowska? Pokrzywdzeni złożyli zawiadomienie m.in. w związku z nielegalnym hurtowym wynajmem pełnomocników na walne zgromadzenie - wynajęto około 200 pełnomocników. Pokrzywdzeni zgłosili też fakt rozdawania pełnomocnictw przed zebraniem i instruowania wynajętych osób. Przedstawili dowody na nieuprawnione głosowania tych samych osób na kilku częściach walnego zgromadzenia. Oprócz zrelacjonowania zaistniałych okoliczności spółdzielcy domagali się zabezpieczenia nagrań wideo z dostępnych systemów monitoringu w celu zagwarantowania wielu źródeł dowodowych.

Ku ich zaskoczeniu Prokuratura Rejonowa w Gorzowie Wielkopolskim wbrew działaniom gorzowskiej policji niespodziewanie cofnęła policyjną decyzję o wszczęciu postępowania i przyznaniu statusu pokrzywdzonego zawiadamiającemu oraz szybko umorzyła sprawę. Nie pozwoliła też na wgląd do akt argumentując, że członkowie spółdzielni rzekomo nie są pokrzywdzonymi.

Taki szokujący sposób rozstrzygnięcia nie jest wcale wyjątkiem, a wprost przeciwnie wydaje się być regułą postępowań dominującą w Polsce.

Prokuratury III RP z zasady odmawiają członkom spółdzielni ochrony przed przestępstwami przeciwko wyborom włącznie z kwestionowaniem statusu pokrzywdzonych - jak w przykładzie gorzowskim. Powstaje pytanie jak to możliwie w tzw. państwie prawa? Racjonalnej odpowiedzi należy szukać w wymiarze politycznym, w niewątpliwym przyzwalaniu prezesom na systemową bezkarność oraz traktowaniu ludności egzystującej w spółdzielniach jako obywateli drugiej kategorii wyjętych spod prawa i niezasługujących na ochronę.

Gdyby tak zuchwałe kupowanie pełnomocników i fałszowanie głosowań zdarzyło się w wyborach samorządowych lub parlamentarnych to byłby krzyk na cały świat. Tymczasem w postkomunistycznych spółdzielniach trzymających pod butem do 10 milionów Polaków ten proceder jest normą i pozostaje bez reakcji. Co szczególnie zdumiewające i potwierdzające trwałość układu III RP, w kwestii prawa do wolnych wyborów w spółdzielniach zgodnie milczą politycy wszystkich stron sceny politycznej. Dlaczego...?

Póki co prezesi gorzowskich spółdzielni i osoby odpowiedzialne za fałszowanie wyborów mogą spać spokojnie i spokojnie eksploatować swoje spółdzielnie, bo w obecnym układzie prawno-politycznym nie ma odpowiedzialności za przestępstwa przeciwko wyborom.

W związku ze sprawą zwróciliśmy się do Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wielkopolskim o informację publiczną:

- czy Prokuratura Rejonowa w Gorzowie Wlkp. zwracała się do Trybunału Konstytucyjnego lub Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie czy przestępstwa przeciwko wyborom popełniane w spółdzielni mieszkaniowej podlegają penalizacji na zasadach określonych w rozdziale XXXI kodeksu karnego? Jeśli tak, to proszę o udostępnienie otrzymanego stanowiska wymienionych organów;

- czy w związku z uprawdopodobnionym przez pokrzywdzonych popełnieniem przestępstw przeciwko wyborom, prokuratura, zgodnie z art. 7 kpc i art. 3 ustawy o prokuraturze, przekazała do pionu cywilnego Prokuratury Okręgowej zgłoszenie o zaistniałym naruszeniu praw 10 tysięcy członków spółdzielni mieszkaniowej. Jeśli nie, to proszę o wyjaśnienie dlaczego;

- w oparciu o jaką podstawę prawną uznano, że przestępstwa przeciwko wyborom popełnione w spółdzielni mieszkaniowej nie podlegają penalizacji - proszę o wskazanie przepisu, który na to zezwala;

- proszę o wskazanie przepisu kpk, który w ocenie prokuratury umożliwił wyłączenie zrzeszonych w spółdzielni mieszkaniowej z grona pokrzywdzonych (zdefiniowanych w art. 49 kpk);

- dlaczego prokuratura zawęziła czynności tylko do art. 270 § 1 kk w sytuacji, kiedy doszło do popełnienia szeregu czynów, np. odpłatnego wynajmu pełnomocników, nieuprawnionego głosowania przez te same osoby na różnych częściach walnego zgromadzenia, nakazania głosowania w zamian za pieniądze;

- proszę o wskazanie przepisu kpk, na mocy którego prokuratura odmówiła prawa do przeglądania akt pokrzywdzonemu, który złożył zawiadomienie o przestępstwie;

- proszę o potwierdzenie czy prokuratura zleciła (i czy czynności wykonano) zabezpieczenie materiału dowodowego (w tym nagrań wideo, zabezpieczenie ok. 200 pełnomocnictw) wskazanego przez pokrzywdzonych w zawiadomieniu? Jeśli nie, to proszę o podanie imienia i nazwiska osoby, która zdecydowała o niezabezpieczaniu dowodów;

- proszę o potwierdzenie czy prokuratura przesłuchała członków zarządu spółdzielni i wybranych członków do rady nadzorczej oraz około 200 pełnomocników;

- proszę o imię i nazwisko osoby, która wbrew faktom przedstawionym w zawiadomieniu, zdecydowała o nieprowadzeniu postępowania przygotowawczego oraz zablokowaniu pokrzywdzonym możliwości realizacji ich uprawnień procesowych przysługujących na mocy art. 49 kpk i art. 306 kpk;

- proszę o tabelaryczny wykaz postępowań z lat 2017-2022 prowadzonych przez Prokuraturę Rejonową w Gorzewie Wlkp., dotyczących gorzowskich spółdzielni mieszkaniowych, z podaniem sygnatury sprawy oraz sposobu rozstrzygnięcia (skierowanie aktu oskarżenia, umorzenie, odmowa wszczęcia).

W odpowiedzi prokuratura przesłała dane o liczbie prowadzonych spraw (tylko jeden akt oskarżenia i 15 odmów/umorzeń w latach 2017-2022) oraz poinformowała, że nie zwracała się do Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego ani nie podejmowała działań pozakarnych (mimo oczywistego naruszenia praw 10 tysięcy członków). Natomiast w zakresie odmowy udostępnienia akt powołała się na art. 156 § 5 kpk. W pozostałej części odmówiła odpowiedzi twierdząc, że dane nie dotyczą spraw publicznych.

Sprawa zasługuje na pełne wyjaśnienie, w tym ustalenie kto i za ile wynajmował pełnomocników, a zwłaszcza kto i dlaczego w prokuraturze zdecydował by zablokować postępowanie.


Jeśli do podobnych zdarzeń dochodziło w Twojej spółdzielni, to przyślij zgłoszenie z opisem sytuacji. Adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

Pin It

Komentarze obsługiwane przez CComment

Używamy cookies 🍪
Klikając przycisk "OK" wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania z serwisu SlonecznyStok.pl.