Do prokuratury trafiło zawiadomienie w sprawie nieprzekazania przez adwokata wezwania do uiszczenia opłaty za apelację.

Pokrzywdzonym jest 78-letni p. Franciszek, który nie otrzymał od adwokata pisma z Sądu Okręgowego w Szczecinie wzywającego do opłacenia apelacji w sprawie wyroku I C 690/13 zasądzającego zapłatę ponad 50 tys. złotych za ogrzewanie cudzych lokali.

W konsekwencji złożona przez niego samodzielnie apelacja od wyroku SR w Myśliborzu I C 690/13 została odrzucona przez Sąd Okręgowy w Szczecinie. Szczeciński sąd ignorując wiek i stan zdrowia p. Franciszka nie uwzględnił też zażalenia wyjaśniającego przyczynę niewniesienia opłaty.

Z uwagi na niejasne zachowanie adwokata, który według pokrzywdzonego nie przekazał wezwania, w sierpniu 2022 r. został skierowany wniosek do Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie o postępowanie wyjaśniające w związku z wyrządzeniem szkody niedopełnieniem obowiązku.

Szczecińska ORA, mimo potwierdzenia odebrania pisma w dniu 8 sierpnia 2022 r. do 23 listopada unikała procedowania wniosku. Podjęła działanie dopiero po interwencji telefonicznej przesyłając potwierdzenie o przekazaniu pisma rzecznikowi dyscyplinarnemu.

W związku niebudzącym zaufania zachowaniem ORA zostało skierowanie zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa poświadczenia nieprawdy i niedopełnienia obowiązków przez adwokata ze skutkiem wyrządzenia szkody majątkowej p. Franciszkowi.

Zadaniem prokuratury będzie zbadanie czy adwokat doręczył p. Franciszkowi wezwanie do opłacenia apelacji. Pan Franciszek oświadczył, że nie otrzymał od adwokata korespondencji e-mailem ani pocztą tradycyjną, ani powiadomienia telefonicznego.

Wyjaśnienie okoliczności niedostarczenia pisma z sądu okręgowego wzywającego do zapłaty za apelację od wyroku I C 690/13 otworzy pokrzywdzonemu drogę do żądania naprawienia wyrządzonej szkody oraz zapewne będzie przydatne w postępowaniu o uchylenie wyroku I C 690/13.


Pan Franciszek bezskutecznie stara się o pomoc RPO i prokuratury >>

Używamy cookies
Klikając przycisk "OK" wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania z serwisu SlonecznyStok.pl.