03
Wt, Paź

Pytanie bez odpowiedzi

W okresie Wielkiego Postu zwróciliśmy do białostockiej Kurii oraz KUL w Lublinie o zabranie głosu w sprawie współczesnej wykładni siódmego przykazania Dekalogu.

Niestety nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Poniżej kopia wiadomości wysłanej do rzecznika białostockiej Kurii oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Szczęść Boże!

W związku z okresem Wielkiego Postu chcielibyśmy zamieścić publikację na temat współczesnej wykładni siódmego przykazania Dekalogu.

Naszymi czytelnikami są głównie krajowi użytkownicy Internetu, ale w przypadku Białegostoku informacja w tym zakresie wydaje się szczególnie ważna.

Uprzejmie proszę o stanowisko oraz ewentualnie zalecenia interpretacyjne w odniesieniu do poniższego katalogu czynów, które w naszej ocenie rażąco naruszają dekalogowe "nie kradnij" w tradycyjnym rozumieniu nauczania Kościoła:

 • niepłacenie podatków (tzw. optymalizacje podatkowe);

 • sprzedaż towarów i usług "bez kwitu" (unikanie rejestracji sprzedaży);

 • sprzedaż towarów i usług na dwie kasy (oficjalna kasa zarejestrowana w US jest nieużywana a paragony wystawiane na kasie niezarejestrowanej);

 • wystawianie pustych faktur (m.in. spółdzielnie - fakturowanie niewykonanych robót i usług);

 • sprzeniewierzanie funduszy unijnych, państwowych, samorządowych;

 • drenowanie finansów publicznych ustawianiem przetargów (wyrządzenie szkody majątkowej w budżecie państwa, samorządu);

 • manipulowanie wyborem dostawcy w trybie nieprzetargowym (nieumieszczanie ogłoszeń o zakupie towarów i usług, wybór umówionego droższego dostawcy);

 • umyślnie zawyżanie cen robót/usług (nadużycie władzy ze szkodą dla osób fizycznych i prawnych);

 • wymuszanie i branie łapówek/prowizji w obszarze publicznym oraz prywatnym;

 • poświadczanie nieprawdy w dokumentacji finansowej;

 • nadużywanie uprawnień urzędniczych (wyrządzanie szkody majątkowej stronom postępowań);

 • ustawianie wyroków sądowych: orzekanie z rażącym naruszaniem prawa materialnego i procesowego w celu osiągnięcia korzyści;

 • branie pieniędzy pochodzących z przestępstw i krzywdy ludzkiej w zamian za milczenie w ważnych sprawach społecznych;

 • wytaczanie spraw sądowych w celu pogrążania w zadłużeniu i przejmowania lokali;

 • narzucanie niezgodnych z prawem, krzywdzących finansowo systemów rozliczeń kosztów mediów (np. spółdzielnie mieszkaniowe);

 • wysługiwanie się grupom przestępczym zawłaszczającym dobra, działającym w obszarach władzy samorządowej, państwowej oraz mienia prywatnego.

Uprzejmie proszę o informację czy przywołane wyżej czyny współcześnie stanowią złamanie siódmego przykazania, czy obligują sprawcę do ujawnienia podczas spowiedzi i czy zobowiązują do postanowienia poprawy i zadośćuczynienia?

Czy ewentualnie wyłączeniem z odpowiedzialności za udział i działalność w przestępczych syndykatach może być argument, że korupcja ma charakter totalny (przenika wszystkie dziedziny życia gospodarczego i społecznego), więc nie istnieje rzeczywista alternatywa funkcjonowania poza narzuconym porządkiem.

W wygłaszanych kazaniach w białostockich parafiach nie pojawiają się bezpośrednie odniesienia do wymienionych zachowań, co może sugerować wiernym, że przytoczone działania są prawem i normą obecnego systemu, co z kolei legitymizuje ich dopuszczalność, a w konsekwencji pozwala na wyłączenie z rachunku sumienia i sakramentu pokuty.

 

Z historii: Papież Jan Paweł II w czasie pielgrzymki do Polski w 1991 r., w homilii wygłoszonej w Białymstoku, wskazał na siódme przykazanie mówiąc m.in.:

"..."Nie kradnij" to znaczy nie nadużywaj tej twojej władzy nad własnością, nie nadużywaj tak, że inni przez to stają się nędzarzami..."

"...Jeżeli w realizowaniu tej reformy gospodarczej będą skrupulatnie przestrzegane zasady sprawiedliwości; jeśli każdy będzie się liczył nie tylko z interesem własnym, ale również z interesem społecznym; jeśli w działaniach gospodarczych nie zabraknie troski o najuboższych i najbardziej potrzebujących - wówczas Pan Bóg z pewnością pobłogosławi wysiłkom i nie tylko Polska dopracuje się dobrobytu, ale i atmosfera wzajemnych stosunków międzyludzkich stanie się zdrowsza i bardziej ludzka..."

Treść homilii: https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/homilie/20bialystok_05061991.html


BIAŁYSTOK WOLNY OD KORUPCJI: https://slonecznystok.pl/polityka/zwierciadlo/bialystok-wolny-od-korupcji-jesli-nie-ukradli-krowy-ani-kury-to-nie-zlamali-siodmego-przykazania.html

 

Pin It

Komentarze obsługiwane przez CComment

Używamy cookies 🍪
Klikając przycisk "OK" wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania z serwisu SlonecznyStok.pl.