08
Pn, Sie

Apel OSU Białystok o kontynuację reformy spółdzielczości

Białystok, 3 sierpnia 2017 r.


OBYWATELSKIE STOWARZYSZENIE UWŁASZCZENIOWE W GMINIE BIAŁYSTOK
Ul. Fabryczna 18/1, 15-483 Białystok; tel. 85 7320-258; kom. 501-514-055


Sejm i Senat
Rzeczypospolitej Polskiej

APEL


W imię dobra wspólnego, w imię odbudowy i rozwoju polskich spółdzielni, apelujemy do posłów i senatorów RP o kontynuowanie reformy postkomunistycznej spółdzielczości.

Wnosimy o:

1. Ustawowe zagwarantowanie wolnych i demokratycznych wyborów w spółdzielniach mieszkaniowych liczących powyżej 500 członków, poprzez uchwalenie likwidacji walnych zgromadzeń i przyjęcie, że wybory członków rady nadzorczej i głosowania uchwał odbywać się będą w sposób tajny, bezpośredni, w dniu wolnym od pracy, w lokalu wyborczym na terenie SM - w trybie przewidzianym dla wyborów samorządowych i parlamentarnych. Wyroby RN i głosowanie uchwał zostanie objęte nadzorem PKW oraz ochroną określoną w kodeksie karnym.
Obecny tryb walnych zgromadzeń rażąco narusza elementarne standardy państwa prawa poprzez uniemożliwianie uprawnionym członkom udziału w wyborach i głosowaniach, naruszanie prawa do uczciwego liczenia głosów i pozbawienie ochrony przed przestępstwami przeciwko wyborom.

2. Rozszerzenie uprawnień członków SM do wglądu do wszystkich rodzajów dokumentów tworzonych i otrzymywanych przez spółdzielnię. Aktualny ustawowy katalog dokumentów ogranicza się do statutu, regulaminów, uchwał, protokołów zebrań oraz faktur i umów. Członkowie nie mają dostępu do pozostałych niewymienionych rodzajów dokumentów (np. rejestrów VAT, by np. skutecznie sprawdzić czy udostępniono wszystkie zaksięgowane faktury), co w praktyce w wielkich spółdzielniach uniemożliwia prowadzenie przez członków skutecznej kontroli działalności gospodarczej zarządu.

3. Wprowadzenie odpowiedzialności karnej i finansowej dla członków zarządów i rad nadzorczych za niegospodarność i działanie na szkodę spółdzielni. Obecna ustawowa formuła kwalifikująca spółdzielczość jako własność prywatną członków (mimo że według orzecznictwa SN majątek SM jest mieniem cudzym dla zrzeszonych w spółdzielni!) wyłącza możliwość realnej odpowiedzialności zarządów i rad nadzorczych za działanie na szkodę członków (np. bezkarne korupcyjne zawyżanie cen zakupu towarów i usług). Istniejący stan prawny uniemożliwia realizację podstawowych celów prawdziwej spółdzielczości: redukcji kosztów dzięki konsolidacji i kooperacji i działania spółdzielni dla dobra zrzeszonych.

Wdrożenie postulowanych zmian przyczyni się do uzdrowienia polskiej spółdzielczości. Poprawi sytuację ekonomiczną milionów Polaków i otworzy drogę do dynamicznego rozwoju taniego budownictwa mieszkaniowego.


Stanisław Bartnik

 

Pin It

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Używamy cookies 🍪
Klikając przycisk "OK" wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania z serwisu SlonecznyStok.pl.