Manipulacja Debbie polega na powoływaniu się na źródło naukowe. Autor cytowanej pracy z kolei cytuje wspomnienia m.in. mieszkającego w Siemiatyczach Żyda. Wspomnienia ogłoszono po angielsku, czytamy w nich m.in., że po wkroczeniu Niemców do Siemiatycz w czerwcu i lipcu 1941 roku Polacy rzucili się na pożydowskie domy zajmując je. Na czym polega manipulacja? Sytuacja mieszkaniowa w Siemiatyczach w sierpniu 1939 roku i czerwcu 1941 nie może być porównywana. Po wkroczeniu Sowietów do Siemiatycz w 3 dekadzie września 1939 zaczął tam instalować się aparat bolszewicki. Rozpoczęto kolektywizację, powołano milicję żydowską. Nowi włodarze Siemiatycz zamieszkali w najbardziej reprezentacyjnych budynkach, z których usunięto bogatych kupców, rzemieślników, urzędników, księży, przedwojennych policjantów. Wkroczenie Niemców w czerwcu 1941 pozwoliło na rewindykację bezprawnie zagrabionych przez bolszewików nieruchomości. Żydzi znaleźli się w getcie a opuszczone przez opryczników budynki uległyby zniszczeniu jako pustostany. Ludność polska żyjąca przez niemal dwa lata w dramatycznych warunkach rzeczywistości sowieckiej odczuła ulgę. Zniszczone zaniedbane przez żydokomunę budynki "komunalne" zaczęto remontować, uprzątać. Polacy odzyskali część tego co posiadali przed wojną. Wielu dawnych właścicieli nieruchomości deportowano do ZSSR, część najlepszych budynków na swoje potrzeby zajęli Niemcy.


To tylko jeden z niuansów manipulacji Debbie. Koncerny prasowe zatrudniające taką dyletantkę mają przed sobą czarną przyszłość.