30
Cz, Cze

Różaniec – czym jest, dlaczego warto odmawiać?

Zło prowadzi odwieczną wojnę z człowiekiem.

W XX wieku swoim wyznawcom oferowało wizję zdobycia władzy nad światem poprzez ideologie odrzucające Boga – marksizm, faszyzm i komunizm. Jednak te diaboliczne systemy nie spełniły ich nadziei. Przyniosły jedynie cierpienie i śmierć setek milionów istnień ludzkich.

W XXI wieku zło stręczy swoim klientom kolejne projekty rzekomego zdobycia władzy nad światem i usunięcia Boga z przestrzeni publicznej. Współczesnym pokoleniom jako atrybuty "prawdziwej" wolności i lepszego świata agresywnie oferuje LGBT, gender, aborcję, eutanazję, kult pieniądza, permanentną wojnę, pogardę, nienawiść, cenzurę, dezinformację, fake newsy.

Współczesna wojna z człowiekiem nabrała totalnego, globalnego charakteru. Oprócz klasycznych żelaznych armii siejących śmierć i zniszczenie, prawdziwą bestią współczesności wydają się być globalne korporacje – totalnie inwigilujące, manipulujące informacją, próbujące na masową skalę zaszczepiać w ludzkich umysłach niszczycielskie postmarksistowskie ideologie.

Czy jesteśmy w stanie przetrwać nową inwazję zła? W jaki sposób możemy się bronić? Z relacji egzorcystów wynika, że Zły nienawidzi Różańca i wielokrotnie wskazuje, że Różaniec zagraża jego planom i interesom. W jednym z egzorcyzmów demon o Różańcu wyraził się: “Ten przeklęty łańcuch z Krzyżem na końcu”.

Dlatego warto odmawiać Różaniec. Okazuje się ponadto, że modlitwa różańcowa ma wpływ nie tylko jednostkę, ale może chronić również naród i państwo. Błogosławiony Ojciec Honorat Koźmiński powiedział, że "gdyby Polacy bez przerwy odmawiali Różaniec w Gietrzwałdzie, nie musieliby walczyć o wolną Polskę, mieliby ją bez walki wolną".

Historia Różańca

Różaniec z łac. rosarium, ogród różany) – nazwa modlitwy Kościoła rzymskokatolickiego, pierwotnie znanej pod nazwą Psałterza Najświętszej Maryi Panny i kultywowanej od czasów średniowiecznych w tradycji katolickiej, oraz obdarzonej przez Kościół szczególnym znaczeniem duchowym i błogosławieństwem. O tej modlitwie (podobnie jak o innych modlitwach z ustalonym tekstem – poza Ojcze nasz i Psalmami) nie ma wprost wzmianki w Piśmie Świętym, choć znaczna część tej modlitwy jest oparta na Ewangelii (Łk 1, 28, 45). Symbolika różańca oparta jest na objawieniach maryjnych potwierdzonych przez Kościół katolicki.

Różaniec oznacza także połączone ze sobą za pomocą drucików i łańcuszków paciorki z drewna, z tworzywa sztucznego lub cennego kruszcu, nieraz nawleczone na sznurek, którego końce są ze sobą złączone. Nazywane koronką, używane są do liczenia odmawianych modlitw. Obecna forma paciorków różańcowych ewoluowała wraz z modlitwą różańcową. Wyrabia się także metalowe obrączki różańcowe, często ze srebra, z 10 guzkami lub beleczkami i znakiem krzyżyka. Została też zaprojektowana i opatentowana przez Polaka koronka Różańca na karcie plastikowej, czyli Karta Różańcowa.

Termin różaniec oznacza także nabożeństwo różańcowe – czyli wspólne odmawianie modlitwy różańcowej w świątyni, najczęściej przed wystawioną monstrancją z Najświętszym Sakramentem – obdarzone przez Kościół odpustem.

Różaniec (wieniec róż) – nazwa wywodzi się ze średniowiecza. Kwiaty pełniły wówczas istotną rolę, symbolizowały różne cechy. Często ofiarowywano kwiaty Bogu i ukochanym osobom. Modlitwy traktowane były jako duchowe kwiaty. I dlatego odmawianie różańca porównywano z dawaniem Matce Bożej róż. Stąd modlitwę tę nazwano wieńcem z róż, czyli różańcem.

Najstarsze źródła wspominają o różnych formach modlitwy różańcowej odmawianej już przez św. Pawła z Teb, oraz św. Benedykta, w IV I V wieku.

Rozpowszechnienie się Różańca w Europie może wiązać się z powrotem rycerzy z pierwszych wypraw krzyżowych w XI wieku. Modlitwa oparta na systemie rytmicznych powtórzeń wokalnych, odmierzanych przy pomocy sznura z koralami, była bowiem praktykowana przez mieszkańców średniowiecznej Palestyny, tj. muzułmanów. Sznury modlitewne istniały również w buddyzmie i hinduizmie, a ich budowa i liczba korali była bardzo często zbliżona. Templariusze i duchowieństwo mogli dostrzec pozytywny aspekt kontemplacyjny modlitw różańcowych na Bliskim Wschodzie. Krzyżowcy zainspirowani powszechnością użycia sznurów modlitewnych we wszystkich warstwach społecznych mogli wyobrazić sobie ich uniwersalne zastosowanie w religijności katolickiej. Pomysł, by Różaniec dedykować Najświętszej Marii Pannie mógł wynikać z kilku czynników. Od V wieku można zauważyć rozwój kultu maryjnego, który usystematyzował dogmatycznym postanowieniem sobór efeski. Ustalono na nim, że Maryja urodziła nie tylko człowieka, ale i Boga, więc jej tytuł to Theotokos (Matka Boga). Sznur modlitewny powstał z myślą o nieumiejących czytać i odmawiać psalmów chrześcijanach, by mogli w ten sposób włączyć się w Kościoła, i ewoluował przez wieki, zanim uzyskał znaną nam dzisiaj formę.

Prekursorem tajemnic różańcowych jest teolog i mnich Kartuzów w Kolonii Henryk Egher de Kalcar (zm. 1408 r.); podzielił on Różaniec na "dziesiątki", na zakończenie "Ave Maria" dodał imię "Jezus", oraz uzupełnił tzw. dopowiedzeniami, klauzulami (clausulae) z życia Jezusa i Maryi.

Bł. Dominik z Prus, mnich kartuski z klasztoru w Trewirze. W 1409 roku wyróżnił w życiu Jezusa i Maryi 50 momentów (tajemnic), i sformułował kilka serii po 50 klauzuli odpowiadających trzem etapom życia Jezusa: narodzenia i dzieciństwa, działalności publicznej oraz męki i śmierci. W latach 1435-1445 rozesłał różaniec do klasztorów w Belgii, gdzie praktykowano "Psałterz Maryi". Różaniec Dominika z Prus rozpowszechniał się w szybkim tempie. Adolf z Essen, przeor klasztoru Kartuzów w Trewirze, w którym przebywał Dominik z Prus, kopiował tajemnice Różańca i rozsyłał je do różnych klasztorów w Europie.

Dopiero Alain de la Roche ustanowił nowy porządek: przed dziesiątkami "Ave Maria" umieścił klauzule i "Pater noster"; podzielonych w trzech grupach: "Wcielenie", "Męka", "Uwielbienie". Zapoczątkował wspólnotowe odmawianie różańca, co spowodowało jego szybsze przyjmowanie.

 

Madonna Różańcowa Caravaggia. Na obrazie przedstawiona jest Najświętsza Maryja Panna wręczająca Różaniec Św. Dominikowi.

 


Opis modlitwy różańcowej

Różaniec (przedmiot) składa się z krzyżyka na jego początku. Po krzyżyku jest paciorek (metalowy, drewniany lub plastikowy), po tym paciorku są 3 paciorki połączone ze sobą bliżej i ostatni paciorek (piąty) przygotowujący nas do odmawiania tajemnic różańcowych. Następnie po wspomnieniu tajemnicy różańcowej i krótkiej dywagacji na jej temat odmawiamy modlitwę Ojcze Nasz... 1x, a następnie Zdrowaś Maryjo 10x. Każdą dziesiątkę kończymy specjalnymi modlitwami które za chwile będą przedstawione. Takich dziesiątek jest w różańcu katolickim 5. Po ich odmówieniu dziękujemy Najświętszej Maryi Pannie za wysłuchanie Różańca modlitwą Pod Twoją obronę... Można też (jeśli komuś na to pozwoli czas) odmówić po skończonym Różańcu litanię czy to Loretańską do Najświętszej Maryi Panny czy jakąkolwiek litanię katolicką.


Przykład odmówienia:

Zapraszamy Ducha Świętego by wszedł w nasze serce by nas ogarnął by stał się dla nas Bogiem i odkupicielem. Przyjdź Duchu Święty, Przyjdź. Wypełnij nasze wnętrza, serca, ciała. Otwórz nas na działanie Pana Jezusa Na jego moc i wolę, a Matka Boża Najświętsza Niech nas prowadzi przez bezkres życia doczesnego, tam gdzie jest raj wieczny...

(na krzyżyku): Wierzę w Boga Ojca...1x

(1 paciorek): O wypełnienie najświętszej woli Serc Zjednoczonych, Pana Jezusa i Mamy Bożej Maryi względem nas. Ojcze Nasz... 1x

(3 paciorki): O pomnożenie i wypełnienie największych wartości, uczuć i cnót. Wiary nadziei i miłości względem nas oraz względem wszystkich ludzi na całej ziemi przez wszystkie pokolenia.

Zdrowaś Maryjo 3x

(ostatni paciorek): Chwała Ojcu...1x

Zaczynamy właściwy Różaniec. Na początku wspominamy tajemnicę różańcową i odmawiamy modlitwę Ojcze Nasz ...1x a następnie Zdrowaś Maryjo ...10x. Po skończeniu tych modlitw mówimy:

Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

O Maryjo bez zmazy pierworodnej poczęta módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie Dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia.

Przechodzimy tak do końca różańca czyli odmawiamy 5 tajemnic.

Po skończeniu 5 tajemnic jeśli mamy na to czas możemy kontynuować różaniec mówiąc tajemnicę 6, 7 itd..Na końcu całego różańca, czy też jego cząstki mówimy: Pod Twoją Obronę....1x


Przykład odmawiania Różańca biblijno-kontemplacyjnego:


Tajemnice Różańca Świętego:


Tajemnice Radosne

1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

2. Nawiedzenie św. Elżbiety przez Najświętszą Maryję Pannę

3. Narodzenie Pana Jezusa

4. Ofiarowanie Pana Jezusa w Świątyni

5. Znalezienie Pana Jezusa w Świątyni

 

Tajemnice Światła

Tajemnice te zostały zaprezentowane przez Jana Pawła II 16 października 2002

1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

2. Cud w Kanie Galilejskiej (lub też: Objawienie się Pana Jezusa na weselu w Kanie)

3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia


4. Przemienienie na górze Tabor (lub też Przemienienie się Pana Jezusa na Górze Tabor)


5. Ustanowienie Eucharystii będącej sakramentalnym wyrazem misterium paschalnego

 

Tajemnice Bolesne

1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

2. Biczowanie Pana Jezusa

3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa

4. Droga Krzyżowa Pana Jezusa (lub też: Pan Jezus dźwiga Krzyż na Kalwarię)

5. Ukrzyżowanie Pana Jezusa (lub też: Ukrzyżowanie i Śmierć Pana Jezusa)

 

Tajemnice Chwalebne

1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa

2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa

3. Zesłanie Ducha Świętego

4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

5. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi


Różaniec jest również bardzo dobrą modlitwą egzorcystyczną i w połączeniu z Litanią do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana ściera głowę węża piekielnego w pył i prowadzi ku Niebu i Łasce Bożej.

 

Piętnaście obietnic za odmawianie Różańca Świętego

1. Ktokolwiek będzie Mi służył przez odmawianie Różańca otrzyma wyjątkowe łaski.

2. Obiecuję Moją specjalną obronę i największe łaski wszystkim tym, którzy będą odmawiać Różaniec.

3. Różaniec stanie się groźną bronią przeciw piekłu, zniszczy, pomniejszy grzechy, zwycięży heretyków.

4. Spowoduje on, że cnoty i dobre dzieła zakwitną; otrzyma on od Boga obfite przebaczenie dla dusz; odciągnie serca ludu od umiłowania świata i jego marności; podniesie je do pożądania rzeczy wiecznych. Och, taka dusza uświęci siebie tym sposobem.

5. Dusza, która poleci Mi się przez recytowanie Różańca nie zginie.

6. Ktokolwiek będzie odmawiał Różaniec i odda się rozmyślaniu na jego świętymi tajemnicami, nigdy nie będzie pokonany przez niepowodzenia. Bóg nie będzie go karał w Swojej sprawiedliwości, nie zginie śmiercią niespodziewaną; jeżeli będzie sprawiedliwym wytrwałym w łasce Bożej i będzie godnym życia wiecznego.

7. Ktokolwiek będzie miał prawdziwe nabożeństwo do Różańca - nie umrze bez Sakramentów Kościoła.

8. Wierni w odmawianiu Różańca będą mieli w życiu i przy śmierci światło Boże i pełnię Jego łaski.

9. Uwolnię z czyśćca tych, którzy mieli nabożeństwo do Różańca św.

10. Wierne dzieci Różańca zasłużą na wysoki stopień chwały w niebie.

11. Otrzymacie wszystko o co prosicie przez odmawianie Różańca.

12. Wszystkich, którzy rozpowszechniają Różaniec będę wspomagała w ich potrzebach.

13. Otrzymałam od mojego Boskiego Syna obietnicę, że wszyscy obrońcy Różańca będą mieli ze wstawienników cały Dwór niebieski w czasie ich życia i w godzinę śmierci.

14. Wszyscy, którzy odmawiają Różaniec są Moimi synami i braćmi Mojego Jedynego Syna Jezusa Chrystusa.

15. Nabożeństwo do Mojego Różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia do nieba.

(źródło: Szatan istnieje naprawdę str. 198 wydawnictwo "WERS”)

 

 

Opracował: Marcin Skok

 

Pin It

Komentarze   

+1 #1 hIrObRaJn 2020-10-03 15:57
Z
Wnieboe Matki Bożej na Królową Nieba i ZiemiZmarychwstanie Jezusa
Wniebowstąpienie
Zesłanie Ducha Świętego
Wniebowzięcie Maryi
Ukoronowanie Matki Bożej na Królową Nieba i ZiemiZmartwychwstanie Jezusa
Wniebowstąpienie
Zesłanie Ducha Świętego
Wniebowzięcie Maryi
Ukoronowanie Matki Bożej na Królową Nieba i ZiemiZmartwychwstanie Jezusa
Wniebowstąpienie
Zesłanie Ducha Świętego
Wniebowzięcie Maryi
Ukoronowanie Matki Bożej na Królową Nieba i ZiemiZmartwychwstanie Jezusa
Wniebowstąpienie
Zesłanie Ducha Świętego
Wniebowzięcie Maryi
Ukoronowanie Matki Bożej na Królową Nieba i ZiemiZmartwychwstanie Jezusa
Wniebowstąpienie
Zesłanie Ducha Świętego
Wniebowzięcie Maryi
Ukoronowanie Matki Bożej na Królową Nieba i ZiemiZmartwychwstanie Jezusa
Wniebowstąpienie
Zesłanie Ducha Świętego
Wniebowzięcie Maryi
Ukoronowanie Matki Bożej na Królową Nieba i Ziemi
Cytować

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Używamy cookies 🍪
Klikając przycisk "OK" wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania z serwisu SlonecznyStok.pl.