08
Pn, Sie

Zbiorcze zestawienie o zakresie korzystania ze środowiska – do 31 marca!

WYKAZ ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA ZA ROK 2018.

Do 31 marca 2019 roku, podmioty korzystające ze środowiska powinny złożyć do właściwego, ze względu na korzystanie ze środowiska lub w przypadku eksploatacji urządzeń ze względu na miejsce rejestracji firmy, urzędu marszałkowskiego roczny WYKAZ ZAWIERAJĄCY ZBIORCZE ZESTAWIENIE INFORMACJI O ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYSOKOŚCI NALEŻNYCH OPŁAT ZA 2018 r. W przypadku wprowadzania gazów i pyłów za użytkowanie pojazdów rozliczenie powinno być złożone do Marszałka Województwa właściwego ze względu na siedzibę firmy.

Kto podlega opłatom za korzystanie ze środowiska:

- przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą,

- jednostka organizacyjna niebędąca przedsiębiorcą np.: urzędy, gminne zakłady gospodarki komunalnej, szkoły, stowarzyszenia, fundacje,

- osoby fizyczne niebędące podmiotem gospodarczym korzystające ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia.

Co należy rozumieć poprzez korzystanie ze środowiska (uwaga! zmniejszony zakres od 2018 roku):

- wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (np. w przypadku użytkowania pojazdów służbowych, maszyn roboczych, wózków widłowych, przeładunku benzyn silnikowych, korzystania z kotłów, chowu lub hodowli drobiu),

- składowanie odpadów (dotyczy np. zarządzającego składowiskami odpadów, magazynujący odpady bez stosownych pozwoleń).

Od 2018 roku opłaty za pobór wód, wprowadzanie wód i ścieków do ziemi oraz odprowadzanie wód opadowych regulują nowe przepisy.

Nowe Prawo wodne wprowadziło zupełnie nowy system opłat za usługi wodne. Do końca 2017 r. opłaty za pobór wód i wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi stanowiły element systemu opłat za korzystanie ze środowiska (obok opłat za emisję gazów i pyłów, składowanie odpadów itp.), które przedsiębiorcy obliczali samodzielnie. Obecnie należności te zostały wyłączone z tego systemu i tworzą element wprowadzonego nowym Prawem wodnym nowego rozwiązania w postaci tzw. opłat za usługi wodne. Ich wysokość określana jest przez organy Wód Polskich.

Uwaga!

Od 1 stycznia 2017 roku, w przypadku gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska nie przekracza 100 zł, nie przedkłada się wykazów i informacji, o których mowa w art. 286 ust. 1 i 1a, do urzędu marszałkowskiego.

Zmiana została wprowadzona na podstawie art. 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. z 2016 r. poz. 2255).

Powyższe zwolnienie dotyczy wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat począwszy od wykazów za 2016 rok, co jednak nie zwalnia z obowiązku prowadzenia ewidencji i przechowywania danych o wysokości naliczonej opłaty.

Podmiot korzystający ze środowiska powinien we własnym zakresie określić wysokość należnej opłaty i wnieść ją na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego (o ile jest wymagana).

W przypadku, gdy wysokość opłat za dany rodzaj korzystania ze środowiska (za dany komponent) nie przekroczy kwoty 800 zł, opłaty nie uiszcza się – wówczas wystarczy jedynie złożenie sprawozdania.

W pliku pdf aktualne rozporządzenie regulujące wzór wykazu środowiskowego oraz obwieszczenie określające wysokość stawek za korzystanie ze środowiska za 2018 rok.

Urzędy marszałkowskie udostępniają na swoich stronach www bezpłatną aplikację EkoPłatnik – służy do elektronicznego rozliczenia opłat środowiskowych. Jest ona bardzo intuicyjna i prosta w obsłudze, a z pewnością ułatwi Państwu sporządzenie wykazu korzystania ze środowiska. Istnieje możliwość wysłania elektronicznie przez EkoPłatnik wykazu - jeśli posiadają Państwo podpis kwalifikowany. W przypadku, gdy go Państwo nie posiadają istnieje możliwość wygenerowania z aplikacji EkoPłatnik pliku pdf, który po wydrukowaniu, podpieczętowaniu i podpisaniu mogą Państwo wysłać do właściwego Urzędu.

 

 

Pin It

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Używamy cookies 🍪
Klikając przycisk "OK" wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania z serwisu SlonecznyStok.pl.