29
Śr, Cze

CNZ: Wniosek o przekształcenie wieczystego użytkowania we własność

Kierujemy do Rady Miejskiej wniosek o umożliwienie przekształcenia wieczystego użytkowania we własność.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Uchwala_RM_w_Mosinie_wieczyste_uzytkowanie.pdf)Uchwala_RM_w_Mosinie_wieczyste_uzytkowanie.pdfPrzykładowa uchwał RM w Mosinie190 kB

Białystok potrzebuje zmiany polityki gospodarczej, odbudowy i promocji polskiego kapitału. Potrzebuje też zniesienia wieczystego użytkowania - reliktu PRL krzywdzącego rodzimych przedsiębiorców i blokującego możliwości rozwoju (powyżej w pliku pdf przykładowa uchwała radnych gminy w Mosinie dotycząca przekształcenia nieruchomości z działalnością gospodarczą).

Zbliżają się wybory samorządowe, które być może będą nowym otwarciem w lokalnej polityce gospodarczej. Mamy nadzieję, że ludzie dziś rządzący Białymstokiem i chcący nim rządzić po wyborach, dostrzegą wskazywane przez nas problemy i zechcą odmienić gospodarkę Białegostoku by służyła mieszkańcom.

Poniżej treść wniosku adresowanego do Rady Miejskiej o podjęcie uchwały o przekształceniu wieczystego użytkowania we własność.

 

 

 

 

Białystok, 11 kwietnia 2018 r.

Stanisław Bartnik
ul. Upalna 1A lok. 84
15-668 Białystok

                                                                                                                               Rada Miasta Białystok
                                                                                                                  ul. Słonimska 1
                                                                                                                    15-950 Białystok

Wniosek o przekształcenie wieczystego użytkowania we własność


W związku z podwyżkami opłat za wieczyste użytkowanie gruntów wykorzystywanych do działalności gospodarczej oraz trudną sytuacją białostockich przedsiębiorców (m.in. sprawa kupców z CH Park, centrum handlowego przy ul. Kawaleryjskiej) apelujemy do Rady Miejskiej Białegostoku o przyjęcie planu odbudowy białostockiej przedsiębiorczości, integracji i wzmocnienia polskiego kapitału działającego w Białymstoku.

Interwencjonizm samorządu jest niezbędny z uwagi na nieukształtowanie się w mieście silnej klasy średniej i rodzimego kapitału zdolnego samodzielnie konkurować ze wspieranymi przez rządy starej Unii firmami inwestującymi w Białymstoku (przykład: wsparcie sieci Lidl i Kaufland https://finanse.wp.pl/wlasciciele-lidla-i-kauflandu-dostali-prawie-miliard-na-rozwoj-w-europie-srodkowej-6114857940186753a)

By Białystok mógł rozwijać się gospodarczo konieczne jest usunięcie barier administracyjnych będących szkodliwym spadkiem po okresie PRL i wdrożenie nowej polityki ekonomicznej promującej polski kapitał.

Proponujemy radykalne zmiany w kilku obszarach gospodarki Białegostoku:

1. Wyeliminowanie z życia gospodarczego i społecznego wieczystego użytkowania – reliktu PRL blokującego białostocką przedsiębiorczość.

2. Zorganizowanie samorządowego systemowego wsparcia dla procesu odbudowy polskiego kapitału, budowy polskich centrów handlowych, zrzeszania się lokalnych przedsiębiorców i promocji polskich produktów. Plan gospodarczy powinien m.in. zawierać:
– przygotowanie terenów inwestycyjnych pod zabudowę handlowo-usługową;
– modernizowanie istniejących obiektów do standardów obcych sieci handlowych;
– budowę nowych obiektów na poziomie poszczególnych osiedli mieszkaniowych z przeznaczeniem na handel i usługi;
– zapobieganie niszczeniu i marginalizacji funkcjonujących jeszcze centrów handlowych – np. CH Park, bazar Kawaleryjska;
– utworzenie internetowego portalu handlowo-informacyjnego dla integracji i promocji polskich firm;
– utworzenie rosyjskojęzycznego tytułu prasowego do promocji towarów i usług na Białorusi;
– kreowanie nowych marek i promowanie istniejących;
– zbudowanie sieci reklamy billboardowej.

Punktem wyjścia do odbudowy rodzimej gospodarki jest przyjęcie uchwały o przekształceniu we własność gruntów w wieczystym użytkowaniu wykorzystywanych do działalności gospodarczej, a także uchwalenie przekształcenia we własność nieprzekształconych dotąd gruntów z zabudową mieszkaniową i garażową.

Mając w pamięci wcześniejszą uchwałę Rady Miejskiej Białegostoku o przekształcaniu wieczystego użytkowania we własność z bonifikatą 99 % na rzecz mieszkańców nieprowadzących działalności gospodarczej, wnioskujemy o zachowanie zasady równego traktowania i uchwalenie takiej samej bonifikaty dla osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą, będących płatnikami podatku dochodowego do białostockich urzędów skarbowych lub urzędów z terenu województwa podlaskiego. Aktywni gospodarczo białostoczanie w pełni zasługują na równe potraktowanie, gdyż w praktyce w wiodącej części finansują budżet miasta oraz przez wiele lat oprócz zapłaty podatku dochodowego uiszczają opłatę za dzierżawę gruntu.

Polityka realizowana w Białymstoku w ciągu ostatniej dekady doprowadziła do rozproszenia i osłabienia rodzimej przedsiębiorczości i ugruntowania hegemonii obcego kapitału, który zdominował handel detaliczny zyskując wiodący udział w dystrybucji. Negatywnymi konsekwencjami tej sytuacji jest m.in.:
– bardzo silna emigracja zarobkowa (trwały odpływ najwartościowszych białostoczan);
– brak przyrostu liczby ludności Białegostoku;
– destrukcja rynku pracy (do niedawna najwyższe bezrobocie w Polsce dla dużych miast, brak stabilnych, perspektywicznych miejsc pracy);
– brak realnych wpływów podatkowych od kapitału zagranicznego mimo bardzo intensywnej eksploatacji lokalnego rynku oraz przejęcia klientów ze Wschodu;
– duży wzrost cen żywności wskutek monopolizacji sprzedaży (brak realnej polskiej konkurencji oferującej produkty lokalnych i regionalnych firm);
– osłabienie małych firm produkcyjnych poprzez monopolizowanie kanałów dystrybucji i eliminowanie ich z rynku detalicznego;
– podwyższanie deficytu handlowego importem i ograniczaniem dystrybucji rodzimych produktów.

Czytelnym dowodem patologicznych mechanizmów białostockiej gospodarki i toksycznego wpływu obcego kapitału na lokalną ekonomię są np. szokujące dysproporcje we wpływach podatkowych od rodzimych firm oraz podmiotów z siedzibami poza Białymstokiem. Paradoksalnie, nielubiana i dotychczas marginalizowana rodzima przedsiębiorczość wpłaca rocznie kilkaset milionów zł podatku dochodowego, gdy obcy kapitał zaledwie kilkanaście mln złotych.

Ponadto według napływających informacji unikające opodatkowania spółki obcego kapitału lokują swoje inwestycje na gruntach niebędących w wieczystym użytkowaniu, a płacące duże podatki rodzime firmy licznie funkcjonują m.in. w nieruchomościach z wieczystym użytkowaniem (administracja prezydenta odmówiła szczegółowych danych o zarządzaniu wieczystym użytkowaniem, w tym informacji ilu podmiotom dokonano przekształcenia dzierżawy we własność a ilu i dlaczego odmówiono).

Ważnym argumentem za promocją rodzimej gospodarki jest zachowanie państw starej Unii, które chroniąc interesy korporacji blokują każdą próbę opodatkowania obcych sieci działających m.in. w Białymstoku. https://www.wprost.pl/polityka/10104419/rzeczpospolita-ke-wszczyna-wobec-polski-postepowanie-ws-podatku-od-galerii-handlowych.html

Poniżej dane o podatku dochodowym wpłaconym w latach 2015 i 2016 przez rodzimych przedsiębiorców oraz podmioty z kapitałem zagranicznym oraz link do informacji o znaczeniu bazaru Kawaleryjska dla lokalnej gospodarki przed przejęciem lokalnego handlu przez spółki obcego kapitału: http://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/152008)

 

Rok

Podatek dochodowy od osób fizycznych – I Urząd Skarbowy w Białymstoku

Podatek dochodowy od osób fizycznych – II Urząd Skarbowy w Białymstoku

Podatek dochodowy od osób prawnych (w tym spółek z obcym kapitałem)

2015

127 885 431,41 zł

257 372 018,58 zł

16 218 619 zł

2016

138 187 382,06 zł

284 756 315,39 zł

16 145 300 zł

 

Na kształt i perspektywy rodzimego biznesu, na wielkość wpłacanego podatku bezspornie ma wpływ sposób zarządzania wieczystym użytkowaniem w Białymstoku. Nierówne traktowanie rodzimego kapitału i obcych podmiotów, np. poprzez przekształcanie wieczystej dzierżawy we własność na rzecz spółek z kapitałem zagranicznym, przy jednoczesnym niedokonywaniu takich przekształceń dla lokalnych podmiotów negatywnie odbija się na firmach i blokuje ich możliwości rozwoju. W sensie ekonomicznym wieczyste użytkowanie, wprowadzone w PRL jako narzędzie gospodarki socjalistycznej do zwalczania własności, jest obecnie administracyjną formą dyskryminowania rodzimych przedsiębiorców poprzez systemowe zniechęcanie ich do jakichkolwiek inwestycji, bowiem każde ulepszenie – czyli zwiększenie wartości dzierżawionej nieruchomości – automatycznie grozi wzrostem opłaty za dzierżawę gruntu.

Szkodliwa dla interesu miasta polityka blokowania rodzimej przedsiębiorczości utrzymywaniem rozwiązań rodem z PRL, jest zarazem niezwykle korzystna dla spółek obcego kapitału, które nieobciążone wieczystą dzierżawą zyskują w Białymstoku pełną swobodę inwestycji i w konsekwencji przejmują coraz większe udziały w obrocie handlowym uszczuplając przychody rodzimym podmiotom będącym rzeczywistymi płatnikami podatku.

Dzięki nowej, racjonalnej prospołecznej i propolskiej polityce gospodarczej samorządu, Białystok może skorzystać ze znakomitego położenia na krzyżujących się szlakach handlowych oraz z faktu, że jest ekonomiczną bramą na 9-milionowy rynek białoruski. Warto aby samorząd dostrzegł potencjał Białegostoku, bo jak dotąd doskonałe położenie Białegostoku zauważyli i wykorzystali wyłącznie Portugalczycy, Niemcy i Francuzi, lokując swoje inwestycje i zyskując miliardowe przychody.

Zadbanie o wzmocnienie rodzimego kapitału i zwiększenie dochodów budżetowych jest wręcz obowiązkiem ze względu na duże zadłużenie Białegostoku (media wskazują kwotę kilkaset mln zł). Porównując wpływy z podatku dochodowego od obcych sieci i rodzimego kapitału należy szacować, że konsekwencją stosowania przez zagraniczne spółki różnego rodzaju "optymalizacji podatkowych" w połączeniu z przejęciem wiodących udziałów w handlu detalicznym jest bezpośrednia strata w podatku dochodowym rzędu co najmniej 100 mln złotych rocznie oraz straty pośrednie wynikające z zamrożenia rozwoju lokalnych firm, destrukcji rynku pracy i emigracji zarobkowej.

Czas aby mieszkańcy Białegostoku zyskali, aby Białystok odzyskał należne mu miejsce w gospodarce krajowej, aby model białostocki przestał być synonimem firm niepłacących podatku, generujących dodatkowe koszty finansowe i społeczne.

 

 

Załączniki:

– kopia informacji z I US o podatku dochodowym

– kopia informacji z II US o podatku dochodowym

– kopia pisma UM ws. podatku dochodowego

– kopia pisma UM ws. wieczystego użytkowania

– kopia przykładowej uchwały ws. przekształcenia wieczystego użytkowania

– kopia listy podpisów użytkowników przeciwnych podwyżce opłaty

 

 

 

Pin It
Używamy cookies 🍪
Klikając przycisk "OK" wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania z serwisu SlonecznyStok.pl.