17
Pn, Sty

W trakcieprokuratorskiego śledztwa ws. remontów kompleksu handlowo-usługowego Upalna 1A ujawniono zawyżenia cen robót na kwotę 27 520,47 zł.

W związku z planowanym wydzieleniem budynku Upalna 1A z majątku spółdzielni, Stanisław Bartnik zwrócił się do zarządu SM Słoneczny Stok o pokrycie powstałych strat.

ZOBACZ: TREŚĆ WNIOSKU

27tys


autor / źródło:

Redakcja

Białystok, 18 września 2008

Stanisław Bartnik
ul. Zielonogórska 14/24
15-674 BiałystokZarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
Słoneczny Stok
ul. Armii Krajowej 7
15-661 BiałystokInterwencja nr 8


Uprzejmie proszę o udostępnienie kopii dokumentacji technicznej węzła cieplnego i instalacji obsługującej bloki o numerach: 60, 62, 64, 66, 68 przy ul. Upalnej.

Mieszkańcy wymienionych budynków domagają się przeprowadzenia prac umożliwiających zredukowanie kosztów ogrzewania. Wobec powyższego zasadne jest zlecenie niezależnemu audytorowi opracowania zakresu modernizacji instalacji.


Stanisław BartnikZałącznik:

kopia pisma


autor / źródło:

Redakcja

Białystok, 25 lipca 2008
Stanisław Bartnik
ul. Zielonogórska 14/24
15-674 Białystok


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
Słoneczny Stok
ul. Armii Krajowej 7
15-661 Białystok
Interwencja 6


Na podstawie uprawnień przysługujących członkowi rady nadzorczej spółdzielni Słoneczny Stok i w nawiązaniu do podania Heleny ...... z dnia 24 lipca 2008, uprzejmie proszę o niezwłoczne wyjaśnienie przyczyn braku refundacji za wymianę stolarki okiennej w lokalu nr.... przy ul. Armii Krajowej 27 należącym do ................

Ponadto proszę o udostępnienie do wglądu kart płac obecnych oraz byłych członków zarządu oraz informacje o wypłaconych członkom zarządu spółdzielni wszystkich premiach, dodatkach, nagrodach, itp. w okresie 2005-2008.

Proszę o niezwłoczną odpowiedź.


Stanisław Bartnik
Załącznik:

kopia podania ........


autor / źródło:

Redakcja

Białystok, 10 lipca 2008
Stanisław Bartnik
ul. Zielonogórska 14/24
15-674 Białystok

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
Słoneczny Stok
ul. Armii Krajowej 7
15-661 BiałystokInterwencja 4


Na podstawie uprawnień przysługujących członkowi Rady Nadzorczej, uprzejmie proszę o udostępnienie ewidencji członków SM Słoneczny Stok:

z zadłużeniem czynszowym;
wykluczonych ze spółdzielni;
podlegających procedurze windykacyjnej;
eksmitowanych.

Powyższe dane są niezbędne do analizy struktury zadłużenia czynszowego i opracowania metod przeciwdziałania powstawaniu zadłużenia.

Ponadto proszę o pełną informację (termin, dane rzeczoznawcy, wartość przedmiotu wyceny) o wszystkich wycenach lokali sporządzonych na zlecenie spółdzielni w okresie 2007-2008.Stanisław Bartnik


autor / źródło:

Redakcja

Białystok, 18 września 2008

Stanisław Bartnik
ul. Zielonogórska 14/24
15-674 BiałystokZarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
Słoneczny Stok
ul. Armii Krajowej 7
15-661 BiałystokInterwencja nr 7


Wnoszę o wstawienie nowych okien w lokalu nr ... (blok nr.... przy ul. Sikorskiego) oraz niezwłoczną zmianę sposobu rozliczania kosztów ogrzewania – zdemontowanie podzielników i wyliczanie opłaty z powierzchni użytkowej mieszkania.

Lokal ... należy do Spółdzielni Słoneczny Stok. Został zaadaptowany na mieszkalny i przydzielony......... na prawie najmu. Z powodu rosnących kosztów ogrzewania i innych przyczyn uwarunkowanych m.in. kłopotami zdrowotnymi, znacznie wzrosła opłata miesięczna za jego utrzymanie - aż do poziomu 730,90 zł (powierzchnia lokalu 32,70 m2; aktualnie zaliczka na ogrzewanie 453,93 zł/mies.).

........... jest osobą niepełnosprawną i znajduje się pod stałą opieką pracowników pomocy społecznej. W wyniku drastycznego wzrostu kosztów utrzymania jej skromne dochody z renty i pomocy w postaci dodatku mieszkaniowego nie wystarczą na pokrycie wszystkich opłat.

Jako, że lokal jest własnością spółdzielni w pełni zasadna i niezbędna jest szybka wymiana okien w celu zredukowania strat ciepła. Ponadto zmiana systemu rozliczania ogrzewania ustabilizuje koszty oraz wyeliminuje niebezpieczeństwo niekontrolowanego wzrostu zadłużenia. Interwencja w wymienionym zakresie leży w interesie społecznym i mieści się statutowych obowiązkach spółdzielni.

W przypadku ewentualnego braku funduszy w spółdzielni na zakup i montaż nowych okien w lokalu ...., proszę o indywidualną pomoc członków zarządu oraz apeluję do członków rady nadzorczej o przeznaczenie połowy swoich miesięcznych diet na jednorazowe dofinansowanie tego zadania. Ze swojej strony jestem w stanie przeznaczyć na wymianę okien więcej środków finansowych oraz wyszukać dostawcę okien i nadzorować montaż.Stanisław Bartnik


Załącznik:

kopia wydruku


autor / źródło:

Redakcja

Białystok, 10 lipca 2008
Stanisław Bartnik
ul. Zielonogórska 14/24
15-674 Białystok

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
Słoneczny Stok
ul. Armii Krajowej 7
15-661 BiałystokInterwencja 5


Na podstawie uprawnień przysługujących członkowi Rady Nadzorczej, uprzejmie proszę o udostępnienie do wglądu i analizy umowy obowiązującej w okresie 1999-2005 na ochronę obiektu handlowo-usługowego zlokalizowanego przy ul. Upalnej 1A.Stanisław Bartnik


autor / źródło:

Redakcja

Białystok, 10 lipca 2008
Stanisław Bartnik
ul. Zielonogórska 14/24
15-674 Białystok

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
Słoneczny Stok
ul. Armii Krajowej 7
15-661 BiałystokInterwencja 3

Na podstawie uprawnień przysługujących członkowi Rady Nadzorczej, uprzejmie proszę o niezwłoczne udostępnienie do wglądu i i kontroli kompletnej ewidencji kosztów SM Słoneczny Stok zaokres 2002-2008.

Badanie struktury kosztów jest niezbędne do opracowania i wdrożenia planu redukcji wydatków w spółdzielni Słoneczny Stok.Stanisław Bartnik


autor / źródło:

Redakcja

Więcej artykułów…

Używamy cookies 🍪
Klikając przycisk "OK" wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania z serwisu SlonecznyStok.pl.