W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies. [zamknij]

Logowanie

Stanisław Bartnik

URL strony: Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nowe, duże zagrożenie dla członków spółdzielni!

Dział: Polska

Krajowe media informują o uchwaleniu w USA ustawy dotyczącej przejmowania mienia bezspadkowego.

Chodzi o bezprawne roszczenia żydowskich organizacji uzurpujących sobie prawo do mienia po obywatelach II RP, ofiarach holokaustu. W doniesieniach prasowych jest mowa w pierwszej kolejności o nieruchomościach państwowych i samorządowych, ale np. w przypadku Warszawy bezprawne żądania mogą dotyczyć terenów zabudowanych blokami spółdzielni mieszkaniowych, które nie dość, że nie uwłaszczyły mieszkańców, to nawet nie mają prawa do gruntów!

Link do informacji prasowej >>

W dobie totalnego ataku na rząd RP inicjowanego przez grupy interesów ze starej unii, otworzenie kolejnego frontu przeciwko Polsce, należy oceniać jako nieprzypadkowe i bardzo poważne zagrożenie.

Na domiar złego III RP wciąż nie uznaje praw 10 milionów Polaków egzystujących w postkomunistycznych spółdzielniach-molochach. Nawet połowa z naszych rodaków nadal nie ma prawa własności choć dawno spłaciła koszty budowy. Mieszkańcom SM nie dano prawa do wolnych wyborów i decydowania o posiadanym mieniu. Elity polityczne rządzące III RP wciąż traktują ludność spółdzielni jako obywateli drugiej kategorii niezasługujących na pełnię praw konstytucyjnych.

Dlatego obawiamy się, że pod wielostronnym zmasowanym naciskiem PiS może ulec. Obym się mylił, ale nie można całkowicie wykluczyć rozważania opcji zaspokajania roszczeń m.in. nieuwłaszczonym mieniem spółdzielczym. Choć trudno sobie wyobrazić tak zuchwały krok, to jednak ścieżka taka jest hipotetycznie możliwa z powodu wyjątkowej bierności mieszkańców spółdzielni.

Więc każdy z nas, w trosce o swoją przyszłość i dobro Ojczyzny, ma obowiązek zaprotestować przeciw tak zuchwałym i bezprawnym żądaniom.

Zważywszy kontekst historyczny przypomnieć należy, że mieszkający w II RP Żydzi byli obywatelami polskimi, więc w przypadku bezpotomnej śmierci praw do ich mienia nie mogą sobie rościć osoby trzecie. Tym bardziej, że państwo Izrael powstało dopiero w 1948 roku.

Rzymskie przysłowie "Historia jest nauczycielką życia" powinno być dla nas drogowskazem. Powinniśmy wyciągać wnioski z naszej tragicznej przeszłości, ale też i z teraźniejszości. Powinniśmy pamiętać:

- kto współtworzył komunizm - najbardziej zbrodniczy system w dziejach świata;

- kto przeciwko odrodzeniu Polski kolaborował z bolszewikami w wojnie 1920 roku;

- kto zdradzał II RP, przechodząc na służbę w NKWD i UB (mimo istnienia prawowitego rządu londyńskiego) i dopuszczał się mordowania żołnierzy podziemia niepodległościowego;

- kto w dobie III RP nie szanuje demokratycznych wyborów i współtworzy rebelię KOD wymierzoną w bezpieczeństwo i suwerenność Rzeczypospolitej.

 

Stanisław Bartnik

 

 

 

W związku z dużą liczbą zapytań o nieprawidłowości przy dociepleniach budynków spółdzielni, publikujemy do wykorzystania w toczących się postępowaniach prokuratorskich przykład zażalenia na umorzenie w sprawie oszustw przy docieplaniu bloków.

Postępowanie prokuratorskie dotyczyło m.in.:
- zastosowania materiałów innych niż w projekcie, tańszych i w mniejszych ilościach (np. styropian zwykły zamiast wodoodpornego);
- fizycznego niewykonania robót;
- wykonania cieńszych warstw izolacji niezgodnie z dokumentacją;
- nieprzestrzegania technologii prac;
- poświadczania nieprawdy w dokumentach;
- poświadczania nieprawdy w odbiorach robót;
- odbioru prac przez osoby nieuprawnione.

Każdy członek spółdzielni jest obowiązany do kontroli działalności zarządu spółdzielni w szczególności w zakresie wydatkowania pieniędzy czynszowych. Gdy pojawiają się wątpliwości co do sposobu i celowości prowadzenia robót, poziomu akceptowanych cen, warto żądać od władz SM faktur i umów dotyczących przeprowadzonych robót.

Kontrolowanie wydatków oprócz możliwości wykrycia przestępczych działań wpływa dyscyplinująco na zarządy spółdzielni, które mając świadomość potencjalnej weryfikacji wydatków będą rozważniej decydować o wydatkowaniu środków czynszowych.

Tutaj przykładowe formularze wniosków o udostępnienie dokumentów >>

 

Poniżej tekst zażalenia w pliku odt

Rozliczeniem wody w BSM zajęła się prokuratura

Dział: Białystok

Otrzymaliśmy informację, że Prokuratura Rejonowa Białystok - Południe prowadzi postępowanie w sprawie rozliczenia kosztów ciepłej wody w spółdzielni BSM.

Postępowanie ma sygnaturę PR Ds. 3652.2017. Jako kwalifikację przyjęto czyn z art. 286 § 1 kk.

Pokrzywdzeni mogą składać wnioski i uwagi na adres:

Prokuratura Rejonowa Białystok - Południe
ul. Mickiewicza 103
15-950 Białystok
Sygnatura PR Ds. 3652.2017

Poniżej tabela zawierająca porównanie rozliczenia kosztów ciepłej wody według systemu spółdzielni BSM oraz zasad ustawowych określonych w art. 45a prawa energetycznego.

 

Poniżej przykładowe rozliczenie kosztu podgrzania wody wykonane przez spółdzielnię BSM


Wnioski:

W systemie rozliczenia ciepłej wody zastosowanym przez zarząd BSM opłata za wodę narasta proporcjonalnie do metrażu lokalu. Różnica staje się drastyczna w szczególności w przypadku większych lokali z odnotowanym małym zużyciem ciepłej wody.

Artykuł 45a prawa ustawy prawo energetyczne zobowiązuje zarządcę do rozliczenia kosztów podgrzania wody na podstawie wskazań wodomierzy w lokalu, ewentualnie w oparciu o liczbę domowników. Art. 45a nie przewiduje naliczania opłaty proporcjonalnie do metrażu lokalu.

W omawianym przypadku na wysokość opłaty za ciepłą wodę dodatkowo rzutuje procentowy udział kosztu określonego jako tzw. koszty stałe. Im wyższe koszty stałe dla budynku (liczone proporcjonalnie do metrażu lokalu) tym wyższa opłata za wodę – niezależnie od jej rzeczywistego zużycia. W konsekwencji takiego pozaustawowego rozliczenia – wbrew założeniom ustawodawcy o kształtowaniu energooszczędnych zachowań – użytkownik nie ma motywacji do racjonalnego gospodarowania wodą, bowiem naliczana tym systemem opłata przestaje zależeć od realnego zużycia wody.

Reasumując: dokonane rozliczenie jest sprzeczne z art. 45a ustawy prawo energetyczne, co daje użytkownikowi lokalu podstawę do żądania korekty rozliczenia kosztów zużycia ciepłej wody i naliczenia opłaty zgodnie z art. 45a – na podstawie wskazań wodomierza lub liczby domowników.

Oprócz żądania korekty rozliczenia, właściciele lokali mają obowiązek interesować się kosztami zakupu ciepła do ogrzewania oraz podgrzania wody. Znowelizowany art. 45a umacnia prawa właścicieli i członków SM, gdyż zobowiązuje zarządcę do ograniczania nadmiernego zużycia ciepła w budynku. W przypadku stwierdzenia zużycia powyżej 0,4 GJ na m3 kubatury budynku lub 0,3 GJ w odniesieniu do m3 przygotowanej ciepłej wody – zarządca jest zobowiązany podjąć działanie redukujące energochłonność nieruchomości, poprzez np. modernizacje instalacji, docieplenia oraz redukcję zbędnej mocy zamówionej.

By skuteczniej dyscyplinować zarządcę do gospodarki zgodnej z art. 45a upe i oczekiwaniami mieszkańców, niezbędne jest żądanie dokumentów umożliwiających analizę kosztów, tj. umowy na dostawę energii cieplnej oraz faktur wystawionych przez dostawcę w sezonie grzewczym. By rzetelniej ocenić rozliczenia zarządcy uzasadnione jest żądanie umowy oraz faktur za trzy ostatnie sezony grzewcze. Zapoznanie się z danymi dotyczącymi m.in. mocy zamówionej dla budynku oraz rzeczywistego zużycia ciepła pozwoli na precyzyjniejsze formułowanie zaleceń dla zarządcy.

Podstawa prawna żądania faktur i umów: artykuł 8[1] ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Art.  8[1].   

  1. Członek spółdzielni mieszkaniowej ma prawo otrzymania odpisu statutu i regulaminów oraz kopii uchwał organów spółdzielni i protokołów obrad organów spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi.
  2. Koszty sporządzania odpisów i kopii tych dokumentów, z wyjątkiem statutu i regulaminów uchwalonych na podstawie statutu, pokrywa członek spółdzielni wnioskujący o ich otrzymanie.
  3. Statut spółdzielni mieszkaniowej, regulaminy, uchwały i protokoły obrad organów spółdzielni, a także protokoły lustracji i roczne sprawozdanie finansowe powinny być udostępnione na stronie internetowej spółdzielni.


By uzyskać wgląd do faktur i umów należy złożyć (lub wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru) za pokwitowaniem odbioru pisemny wniosek, wskazując rodzaj dokumentów do wglądu oraz jednocześnie wyznaczając zarządowi termin na ich przygotowanie i udostępnienie.

W przypadku faktur i umowy na dostawę ciepła do jednego bloku wystarczającym czasem jest wyznaczenie 7 dni. Wskazanie terminu we wniosku jest niezbędne bowiem ustawodawca tego nie określa, więc nieuczciwe zarządy spółdzielni co do zasady próbują utrudniać i odwlekać udostępnienie dokumentów poprzez opieszałość albo nieodpowiadanie na wnioski.

Zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych zarząd SM nie może bez uzasadnionej przyczyny odmówić osobie uprawnionej (członek spółdzielni) dokumentów wymienionych w art. 8[1]. Wszelkiego rodzaju odmowy uzasadniane np. "tajemnicą handlową", "niewyrażeniem zgody przez wystawcę faktury" itp. są bezprawne. Przy takim zachowaniu zarządu należy wysłać ponowne wezwanie do udostępnienia dokumentów z ostrzeżeniem o skierowaniu wniosku o ukaranie na podstawie art. 27³ ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w przypadku dalszego nieudostępniania dokumentów.

Zarząd spółdzielni nie może żądać absolutnie żadnych opłat za przygotowanie dokumentów oraz za sam wgląd, czy samodzielne fotografowane (skanowanie). Może co najwyżej domagać się opłaty za sporządzenie kserokopii – ale i tak w stawce nie wyższej niż rzeczywisty koszt materiałów (zrzeszeni członkowie SM są współwłaścicielami majątku a SM nie może zarabiać na członkach). Jeżeli w odpowiedzi władz SM na wniosek o udostępnienie pojawią się wymienione bezprawne warunki należy je zinterpretować jako formę odmowy udostępnienia dokumentów – i adekwatnie, oprócz ścieżki cywilnej (wniosek do sądu KRS o zobowiązanie do udostępnienia), złożyć na policję wniosek o ukaranie na podstawie art. 27³ ustawy o spółdzielniach.

Poniżej brzmienie 27³ w zakresie dotyczącym sankcji za nieudostępnianie dokumentów:

Art.  27³.  

Kto, będąc członkiem zarządu spółdzielni mieszkaniowej, pełnomocnikiem, albo likwidatorem, wbrew obowiązkowi dopuszcza do tego, że spółdzielnia:

1) nie udostępnia członkowi spółdzielni mieszkaniowej odpisów oraz kopii dokumentów, o których mowa w art. 81,

2) nie rozlicza kosztów budowy lokalu w terminach, o których mowa w art. 10 ust. 3 albo art. 18 ust. 4

– podlega karze grzywny.


Poniżej do pobrania przykłady wniosków:

– poglądowy formularz reklamacji rozliczenia kosztów ciepłej wody w pliku odt
– przykład wniosku do zarządu SM o udostępnienie dokumentów w pliku odt
– przykład przedsądowego wezwania do udostępnienia dokumentów w pliku odt
– przykład wniosku o ukaranie za nieudostępnienie dokumentów w pliku odt
– przykład wniosku do sądu rejestrowego KRS o zobowiązanie do udostępnienia dokumentów
– ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych tekst ujednolicony

 

Autor: Stanisław Bartnik. tel. 605 24 98 27, e-mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona 1 z 186